Annemarie Schimmel

Annemarie Schimmel 7 Nisan 1922 yılında Almanya'nın Erfurt semtinde dünyaya gelmiştir. Humboldt Üniversitesinden mezun olmuştur. 

İranolog ve İslam-Tasavvuf araştırmacısı olarak tanınmaktadır. Henüz on dokuz yaşındayken Berlin Üniversitesinde İslam dilleri ve medeniyeti üzerine doktorasını yapmış ve yirmi üç yaşına geldiğinde Marburg Üniversitesi'nde Arap dili ve İslam Araştırmaları profesörü ünvanını almaştır. Yazar 2003 yılında Almanya'da hayatını kaybetmiştir.
Annemarie Schimmel Kitapları
0 kişi
922 yılında Bağdat’ta devrin halife ve ulemasının ortak kararıyla şehit edilen Hallac, o günden bugüne, bir efsane olarak hem halkın arasında dilden dile dolaşmakta, hem saray şairlerinin hem de halk...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Hangi sayı dişi hangisi erildir? Ayın döngüleri neden bizi bu kadar etkiler? Şansımız daima seçtiğimiz sayılara mı bağlıdır? Yaradılışı anlamak için 1’i, evreni kavramak için önce 2’yi mi anlamak gere...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
"Tasavvuf, salih amel ve iyi ahlaktır.Sufi, hiç olandır."Tasavvuf çalışmalarında dünya çapındaki en yetkin isimlerden biri olan Profesör Annemarie Schimmel, Tasavvuf Notları'nda tasavvuf terminolojisi...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Sadece yazarın şiirsel kavrayışıyla değil, aynı zamanda İslamın geniş kültür alanındaki tartışılmaz bilimsel hâkimiyetiyle de dopdolu."–International Journal for Philosophy of Religion“İngilizcede İsl...
%25 69,00 ₺ 51,75 ₺
0 kişi
Tüm ömrünü İslam ve tesavvuf araştırmalarına adayan Annemarie Schimmel’den kedinin Şark edebiyatındaki ruhani anlamı üzerine zengin bir kitap. Bir zamanlar Mısır’da kutsal sayılan kedi, insana hizmet...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Annemarie Schimmel bu kitapta İran, Osmanlı ve Müslüman Hindistan'da şairlerin kullandığı karmaşık ve çok yönlü belagat ve imge sistemine kapsamlı bir giriş yapıyor. Yüzyıllardır kullanılagelen bu img...
%25 54,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
"Mübarek vakitler gerçek zamanı, ebediyete ait olan saadet anlarına dönüştürür." Müslüman Saati, Annemarie Schimmel'in Müslümanların Hicret ile birlikte kabul ve tüm mübarek vakitlerini bu milada göre...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber’in hayatı, kişiliği ve mesajı Batılı oryantalistlerin de ilgisini çekmiş ve onlar tarafından bir dizi çalışmaya konu edilmiştir. Oryantalistlerden bir grup Hz. Muhammed’in hayatına, kişi...
%22 16,00 ₺ 12,48 ₺
0 kişi
İslam çalışmaları uzmanı Annemarie Schimmel, i̇slam’a dai̇r bi̇lgi̇leri̇ derledi̇ği̇ bu ki̇tabıyla, geleneksel i̇slam tari̇hi̇ görüşünü yansıtır. İslamı, teoloji̇k olarak geli̇şi̇mi̇ni̇ ve geleneği̇...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İkbal ve Schimmel tasavvufta bulundukları mevki itibariyle birbirlerine çok benzerler. Çünkü ikisinin de ruh eğitimcisi tasavvufun kutup yıldızı Mevlânâ Celâleddin Rûmi’dir. İkisi de hiçbir zaman onun...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitabı oluşturan mektuplar, Samiha Ayverdi ve Annemarie Schimmel’in 1953 yılının Aralık ayında başlayıp Ayverdi’nin 1993 yılında vefatına kadar devam eden yazışmalarıdır."...Bilmem bu hasetlerin bi...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
1 kişi
Gençlik yıllarında Mevlânâ’yı tanıyan Annemarie Schimmel, hayatını, kendi ifâdesiyle, sadece İslâm tasavvufunun değil, genel olarak mistisizmin de bu en büyük şairine adamıştır. Bugün ise ilmi ve şahs...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Mevlana Celaleddin Rumi Hayatı ve EserleriMevlana’nın eserleriyle gençlik yıllarında tanışan Profesör Annemarie Schimmel kendi ifadesiyle hayatını İslam tasavvufuna, özellikle de Mevlana üzerine çalış...
%30 39,98 ₺ 27,99 ₺
0 kişi
Annemarie Schimmel bir gönül köprüsüdür. Doğu ve Batı arasındaki o köprüde, dallarıyla gökyüzünü kucaklayan; Mevlana Celaleddin-i Rûmi’den Paul Gerhardt’a, Hermann Hesse’den Muhammed İkbal’e, Süleyman...
%25 38,50 ₺ 28,88 ₺
Tükendi
0 kişi
"Şark kedisi hem bir dost hem bir demondur; aslandan kurnaz ve hilekâr, bir kaplan gibi çevik ve hızlıdır. Ermiş ve dindarlar için vazgeçilmeyen ruhanî bir yoldaş ve refakatçidir. Fosforlu gözlerinde...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ünlü İslam bilimcisi Annemarie Schimmel'in kaleminden Hz. Muhammed'e İslam inancında gösterilen hürmetin kitabı. Hz. Muhammed. Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber. O'nu anlatmak, kelimeler...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
Tükendi
0 kişi
Hazreti Muhammed (S. A. V.) Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber. O'nu anlatmak, kelimelere dökmek oldukça zor. Hz. Peygamberi tanımak, doğru anlamak ve özellikle örneklenmesi için dikkat e...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İslami-dini ve bilhassa tasavvufi an´anede kadın hakkındaki kitabımın şimdi de Türkçe olarak neşredilmesinden büyük bir memnuniyet duymaktayım; zira, dini hayata dair birçok hakikate Türkiye´deki kadı...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Neden her kültürde, yedi sayısı uğurlu hatta kutsal sayılır? Neden kediler dokuz canlıdır? Edebiyattan folklora, kişisel batıl inançlara dek sayılar günlük hayatımızda çok belirgin rol oynarlar. Annem...
%40 18,52 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Tasavvuf tarihi alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarından Annemarie Schimmel bu kitabında, bir ömür boyu süren çalışmalarının sonunda kazandığı tartışılmaz uzmanlığının şahikasını sergiliyor. B...
%40 23,15 ₺ 13,89 ₺