Antonio Negri

Antonio Negri 1 Ağustos 1933 yılında İtalya'da dünyaya gelmiştir. Padova Üniversitesinden mezun olmuştur. 

Alman tarihselciliği üzerine hazırladığı teziyle felsefe diploması almıştır. 1957 yılında kısa bir süre Benedetto Croce Tarihsel Çalışmalar Enstitüsünde çalışmış ve 1959 yılında Hukuk Felsefesi profesörlüğü ünvanını almıştır. 1967 yılına dek Padua Üniversitesinde asistan olarak görev yapmıştır.Antonio Negri Kitapları
0 kişi
Öznelliğin politik inşasına (veya daha doğrusu politik öznellik üretimine, yani çokluk-yapmaya) karşılık düşen uzun güzergah bizim "fakirlik" dediğimiz bir paradokstan başlar. Fakirlik derken, fiziki...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bugün hepimiz, politik varsayımlarımızdan bazılarının sorgulanmasını gerektiren bir geçiş aşamasında yaşıyoruz. Sadece iktidarı nasıl alacağımızı değil, ne tür bir iktidar istediğimizi ve belki de dah...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Hardt ve Negri’nin İmparatorluk’u yayımlandığında, dünyadaki muhalif güçler uzun yılların ataletini yeni yeni kırmaya, küresel egemenliğin bu yeni biçimini sorgulamaya başlıyordu. Kitapta yazarlar, em...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Spinoza’nın yeniden keşfi, “bu” dünyayı, diğer bir deyişle “ideolojilerin sonu”nun ve “tarihin sonu”nun dünyasını, yeniden inşa edilecek bir dünya olarak yaşama olanağını tanır bize. Bu keşif bize, bi...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Negri’nin tezleri Spinoza’nın felsefesinde politikanın kurucu rolünü gösterir. İlk yapmamız gereken, bu tezlerin kapsamını değerlendirmek ve Negri’nin Spinoza’da ne bulduğunu, Negri’yi neyin derin ve...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
İmparatorluk 2000 yılında ilk yayımlandığında, küreselleşme çağının politik ve ekonomik meydan okuyuşlarını tayin etmiş ve heyecan verici bir biçimde bunlarda toplumsal örgütlenmenin yeni ve daha demo...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
O sıra önüme koyduğum mesele, bana tamamıyla kapitalist üretim tarzı tarafından ezilmiş görünen bir toplum algısından çıkmaktı. Etrafımdaki toplum bana bir metalar yığını, paranın ya da finans mekaniz...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İşte bugün de hapishaneye girmiş bulunmaktayım. Bana, bize ait bir geleceği düşünerek özgür olmaya çalıştığım bu hapishanede... Hepimizin özgürlüğünü düşünerek... Elbette bu ortak özgürlük çerçevesind...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Küreselleşme karşısında, sınıf hareketlerinin, krizi ve modernliğin ötesine geçişi belirleme gücü dikkate alındığında; materyalist bir ereği, kolektif bir amacı yeniden oluşturmak, çevresinde siyasal...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Hardt ve Negri’nin imparatorluk’u yayımlandığında, dünyadaki muhalif güçler uzun yılların ataletini yeni yeni kırmaya, küresel egemenliğin bu yeni biçimini sorgulamaya başlıyordu. Kitapta yazarlar, em...
%25 32,41 ₺ 24,31 ₺
0 kişi
Devrimin Zamanı Negri’nin düşüncesinin yirmi yıllık gelişimini, özellikle imparatorluk ve çokluk gibi iki anahtar kavramını ortaya çıkışını ve serilişini izleyen bir kitap; düşünürün Zamanın Oluşumu b...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Marksizmin önemli bir kesimi de dahil olmak üzere, burjuva egemenlik teorisinde temellenen pek çok okuma, Lenin'i devletin ortadan kaldırılmasından çok devlet iktidarının ele geçirilmesinin teorisyeni...
%25 47,00 ₺ 35,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaşadığı mekân üzerinde hak iddia etmek ve gerektiği durumlarda bu mekânda direnişe geçmek, muhtemelen insanlık tarihi kadar eski. Her ne amaçla yapılırsa yapılsın, siyaset her daim bir mekâna ihtiyaç...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Avrupa, sınıf mücadelesi çerçevesinde kavranmadığı sürece, kapitalizmin ve teknotratik entelijensiyanın küçük katmanlarının "büyük yanılsama"sı olarak kalacaktır. Avrupa fikrini ve uzamını ancak yeni...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Marksist yöntemin devrimci içeriğini özgürleştirmeliyiz. Grundrisse’nin açtığı patika, bunun için bize asli bir temel sunuyor. Bu patikada ilerleyerek ve Marksist düşünceyi ileri iten mekanizmaları ye...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Toplumsal emek ve iletişimsel zekanın içerdiği özgül öznellik yıkıcı güce yol açar. Bu yıkıcılık, sömürüyü amaç edinmiş her şeyin yıkımıdır. Yıkıcılık; sömürüden ayrılamaz olan, belli belirsiz, korkun...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"Dionysos; yaşayan, canlı emeğin tanrısıdır, kendi zamanında yaratışın. Bu çalışmada, sermayenin canlı emeği işe koşabilmek için onun vahşi enerjilerini evcilleştirmek üzere yararlandığı değişik uygul...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
Tükendi
0 kişi
"Avrupa’nın felsefi kültürünü ya da en azından Krisis düşüncesinin kaygan kumlarında pasiflikleriyle barışık bir şekilde kendilerini kaybetmeyi reddedenleri saran ‘Spinoza’ya dönüş’ün, Marksizmin kriz...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺