Atılgan ErözkanAtılgan Erözkan, Akademik, Başvuru Kitapları, Diğer kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metedolojileri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Test Dışı Teknikler olarak sayılabilir.

Atılgan Erözkan kitapları; Anı Yayıncılık, Maya Akademi Yayınları, Mentis Yayıncılık, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Atılgan Erözkan tarafından yazılan son kitap "Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metedolojileri", Anı Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Atılgan Erözkan Kitapları
0 kişi
Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında danışan hakkında ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılabilecek psikolojik tekniklerin ele alındığı bu kitap, dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk böl...
%8 32,41 ₺ 29,82 ₺
0 kişi
Bireylerin diğer insanları tanıyabilmeleri, onları anlayabilmeleri ve sonrasında da onlara yardımcı olabilmeleri için öncelikli olarak kendilerini tanıyabilmeleri gerekmektedir. Kendini tanıma ise bil...
%17 35,00 ₺ 29,05 ₺
0 kişi
Bu kitap lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören sosyal bilimler ve daha çok eğitim bilimleri öğrencilerine yönelik nitel ve nicel araştırma yöntemleri içeren, yön gösterici bir kaynaktır. Bu kayna...
%18 58,00 ₺ 47,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma, öğretmen adaylarının ilgili konulara ilişkin yeterli bir bakış açısı geliştirilebilmesi ve bunları uygulayabilmesi için hazırlanmıştır. Psikolojik danışma ve rehberlik kitabında teorik bi...
%16 23,15 ₺ 19,45 ₺