Atilla Fikri ErgunAtilla Fikri Ergun, Araştırma - İnceleme, Deneme, Din & Mitoloji kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 21. Yüzyılda İslam ve İslamcılık, Kur’an Kıssaları, Milli İslamcılık İthal İslamcılığa Karşı, Modern Çağda Putperestlik (Kapitalizm), Risale, Tefsiru’l-Büşra - İyi Haber Kur’an olarak sayılabilir.

Atilla Fikri Ergun kitapları; Çıra Yayınları, Kibele Yayınları, Ozan Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Atilla Fikri Ergun tarafından yazılan son kitap "Modern Çağda Putperestlik (Kapitalizm)", Kibele Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Atilla Fikri Ergun Kitapları
0 kişi
Yaşadığımız coğrafyada Emevi Saltanatı’ndan bu yana itaat kültürü ve güce tapınma hüküm sürmektedir. Bu nedenle klasik din(i)dar zihin, kitaba tek yönlü bakar. Her gün yapraklarını çevirip durduğu kit...
%32 16,67 ₺ 11,34 ₺
0 kişi
Özelde islam dünyası genelde bütün bir insanlık modern çağda zorlu bir süreçten geçiyor. Sorunlar çok yönlü, çok boyutlu. Manevi-ahlaki değerlerin yitirildiği, değersizleştirildiği, insanın insan olma...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Nüzul Sırasına Göre Kur'an-ı Kerim Tesfiri (1)(Vahyin İlk Yılları)
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Türkiye'deki on bir yıllık AKP iktidarı, İslam üzerindeki tartışmaları iyice derinleştirmiş durumda. İslam nedir? Kuru kuruya bir inanç mıdır? Yoksa hayatın tüm alanlarını düzenleyen bir değerler sist...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
Gelinen eşikte alışıla gelmiş denge siyasetiyle, devletin üniter yapısıyla, millet tanımıyla ve hukukla oynanmaması gerektiği açıkça görülmüş, anlaşılmış olmalıdır. Anlaşılmadıysa daha büyük felaketle...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
"Günümüz Müslümanı"nın anladığı İslam, günde on iki saat amelelik yapan insanlara, işsizlere ne vadetmektedir? Müslümanların kafasında köleleri boyunduruklarından kurtaracak herhangi bir çıkış yolu va...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Kur'an kıssalarının özelliği muhataplarının önüne örnek / model şahsiyetler koymasıdır. Bu örneklik kimi zaman olumlu, kimi zaman ise olumsuzdur. Bir başka ifadeyle kıssalarda, iyi ve kötü örneklik te...
%35 5,56 ₺ 3,61 ₺