Ayşe Aslı SezginAyşe Aslı Sezgin, Akademik, Siyaset - Politika, Siyaset Bilimi & Siyaset Tarihi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim, İnternet ve Demokrasi olarak sayılabilir.

Ayşe Aslı Sezgin kitapları; Akademisyen Kitabevi, Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ayşe Aslı Sezgin tarafından yazılan son kitap "İnternet ve Demokrasi", Akademisyen Kitabevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ayşe Aslı Sezgin Kitapları
0 kişi
İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen, içeriği ve kullanıcı oranları gün geçtikçe artan yeni medyanın, değişen ve gelişen yapısıyla iletişim...
%8 34,00 ₺ 31,28 ₺
0 kişi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında, derslerde yapılan tartışmalarda bu kavram, yeni teknolojilerin yarattığı dönüşümler sık sık gündeme gelmişt...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
İçerisinde yaşadığı dünyayı tarif, tanzim ve tasnif etme gayesi asırlardır devam eden insanoğlu, bu uğurda yaşadığı büyük kayıplara rağmen varoluşsal hedefinden asla vazgeçmemiş, kendi 'meşru' iktidar...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺