Ayşe Zişan FuratAyşe Zişan Furat, Akademik, Başvuru Kitapları, Bilim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Gayr-i Müslim İdare Altında Müslümanların Din Eğitimi, Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar olarak sayılabilir.

Ayşe Zişan Furat kitapları; İdil Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ayşe Zişan Furat tarafından yazılan son kitap "Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ayşe Zişan Furat Kitapları
0 kişi
1878 Berlin Antlaşması ile işgal ve idaresi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bırakılan Bosna, tarihinin belki de en zorlu dönemlerinden bir tanesine girmiştir. Bölgenin sadece ekonomik açıdan değ...
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Kitapta, sosyal bilimler alanında ’araştırma esnasında’ ve ‘yayın sürecinde’ yaygın olarak karşılaşılan etik sorunlar ele alınmaktadır. Çalışmanın içeriği, başta sosyal bilimler olmak üzere tüm disipl...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺