Ayşen Bakioğlu

Ayşen Bakioğlu 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun olmuştur.

1985 yılında Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Anabilim dalında yüksek lisans, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Yönetimi Organizasyon Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yapmıştır. Ayşen Bakioğlu Kitapları
0 kişi
Sözleşmeli Devlet Okulları, Kanada, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan vb. ülkelerde, farklı adlarla da olsa bir sözleşme çerçevesinde, toplum tarafından kurulup devlet tarafından fin...
%8 23,00 ₺ 21,16 ₺
0 kişi
Gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu araştırma altyapısı ve kapasitesi ile eğitim sistemini geliştirmeye yönelik mevcut çalışmalar zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Ülkemiz gibi hızlı gelişmekte ola...
%10 49,00 ₺ 44,10 ₺
0 kişi
Eğitim yönetimi, toplumun hemen hemen her kesimini ilgilendirmekte olup bulunduğu toplumdan etkilenmekte ve aynı zamanda toplumu da etkilemektedir. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler, eğitimi ve eğiti...
%8 36,00 ₺ 33,12 ₺
0 kişi
Eğitim Psikolojisi kitabı öğretmenlere sınıf içindeki aktivitelerinde öğrencilerini tanıyabilmelerine, gelişim özelliklerini görebilmelerine, farklılıklarını anlayabilmelerine, düşünme stillerinin far...
%8 44,00 ₺ 40,48 ₺
0 kişi
Günümüz eğitim sistemleri; küresel beceri ve yeterlikler, inovasyon, girişimcilik ve bu doğrultuda yetiştirilmiş işgücü konusunda adeta mücadele içerisindedir. 21. yüzyılın insanını yetiştirebilmek; b...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
İyi tanımlanmış bir araştırma sorusu, konuya ilişkin mevcut bilginin aktarılması, çeşitli bakış açılarının göz önünde bulundurulması, veri analizleriyle tekrarlanır olması, alternatif yorumların tartı...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
Meta-Analiz yöntemi nedir? Belli bir takım takip edilmesi gereken basamaklar var mı? Ne tür çalışmalara uygulanabilir? Bu çalışmaları seçerken hangi kriterler kullanılmalı? Meta-Analiz yönteminin avan...
%8 32,00 ₺ 29,44 ₺
0 kişi
Okulların çağdaş bir düzeye gelebilmesi için yöneticilerin ve öğretmenlerin yaşadıkları güçlükleri, uzman ve bu konuda deneyimli bireylerle paylaşıp çözüm aramaları gerekmektedir. Okul yöneticileri ve...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Eğitim kurumlarının veya programlarının belirli standartlara göre değerlendirilmesi olarak tanımlanabilecek akreditasyon, temelde bir kalite kontrol ve temin süreci olarak, kendi kendini düzenlemenin,...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Karakter eğitiminin ana amaçları şunlardır:Kendine ve başkalarına saygı iklimi,Sorumlu vatandaşlık,Daha yüksek akademik başarı,Geliştirilmiş kişiler arası ilişkiler,Daha fazla öz disiplin,Daha az davr...
%8 27,00 ₺ 24,84 ₺
0 kişi
Demokrasi, vatandaşlık ve vatanseverlik konuları farklı toplum ve kültürlerde değişik şekillerde algılanmaktadır. Yeni ortaya çıkan eğilimler ve küresel gelişmeler toplumu etki altına almaktadır. Siya...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
 Eğitimcilerin, ülke kalkınmasında son derece önemli olan düşünen, oluşturan, çözüm üreten, dünya standartları ile daha fazla karşılaşacak ve rekabet edecek olan insanı yetiştirirken, çağdaş ölçütlerd...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Özelleştirme ve piyasa mekanizmaları, oldukça karmaşık bir yapıda eğitimi etkilemekte ve dönüştürmektedir. Özelleştirme politikaları; sadece çağımızın küresel trendi olduğu için değil, artısı ve eksis...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Yükseköğretimde uluslararasılaşma sürecinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kültürler arası paylaşımın önemli birer aracı oldukları bir dönem yaşanmaktadır...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Profesyonelleşme; öğretmenlikte birçok faktörün bir araya gelmesi ve ortak yönde hareketin sağladığı süreç sonunda elde edilmektedir. Profesyonelleşme, daha büyük bir profesyonelliğe işaret ederek, öğ...
%8 22,00 ₺ 20,24 ₺
0 kişi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarının iş birliği ile ortaya çıkan bu kitapta Ülkemizde ve Batıdaki güncel tartışmalar 2014 Türkiye'sinin ulaşmaya gayret ettiği hedefler, g...
%8 33,00 ₺ 30,36 ₺
0 kişi
Eğitim politikaları; bir ülkenin geleceğini, eğittiği insanları yoluyla ilerletmek hedefine uygun olarak makro ve mikro düzeyde, mevcut eğitim sisteminin korunması veya değiştirilmesine yönelik gücün...
%8 48,00 ₺ 44,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Eğitimcilerde Yansıtıcı Düşünme Yansıtıcı düşünme, bireyin durumunu, davranışını, uygulamalarını, etkililiğini ve başanlannı "ben ne yapıyorum ve neden böyle yapıyorum?" sorularıyla değerlendirmesidi...
%16 20,37 ₺ 17,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Yükseköğretim kurumlarının ne şekilde yönetileceği ulusal ve küresel düzeyde yürütülen tartışmaların odağında yer almaktadır. Öğrencilerin bireysel beklentileri, ülkelerin küresel alanda rekabet edebi...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Kanada dünyanın en eğitimli ülkeleri arasında yer almakta olup, 2011 yılı itibariyle nüfusun % 51'inin bir yükseköğretim kurumundan mezun durumunda olması, OECD ülkeleri arasında en yüksek orandır. 20...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺