Aziz ŞekerAziz Şeker, Akademik, Araştırma & Başvuru Kitapları, Biyografi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 101 Soruda Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Ayrılıklar Güzelse, Bir Anadolu Ozanı: Yaşar Kemal, Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal, Küreselleşen Dünya'da Geleceğin Sosyal Hizmeti, Küreselleşme ve Sosyal Devlet olarak sayılabilir.

Aziz Şeker kitapları; Eğiten Kitap, Nobel Akademik Yayıncılık, SABEV Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Aziz Şeker tarafından yazılan son kitap "Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Cep Sözlüğü", SABEV Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Aziz Şeker Kitapları
0 kişi
Roman kişileri insanlar gibi kadınlardan doğmazlar; yazarın henüz hiç kimse tarafından keşfedilmediğini ya da hakkında önemli bir şey söylenmediğini düşündüğü temel bir insani olasılığı bir fındık kab...
%30 75,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Topluma hizmet düşüncesinin ve eyleminin doğuşu; toplumların ve insanlığın tarihsel dönüşüm sürecinde yaşanılan oluşumlarla ilişkilidir. Sanayi devrimi, Fransız devrimi, reform ve rönesans hareketleri...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaşar Kemal Türkiye ve Dünya roman haritasında önemli bir yere sahiptir.Yazarın Türkiye toplumsal koşullarının ve toplumsal değişmesinin konu olarak işlendiği eserleri değişen bir toplumu anlamamızda...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
21. Yüzyıldan yalnızca sosyal çalışmanın değil, birçok sosyal bilim disiplininin anlamını-önemini yitireceği bir yüzyıl olarak sözedilmektedir. Yüzyıl, kendisini bir belirsizliğin akışına bırakmıştır....
%22 11,11 ₺ 8,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Sosyal çalışmacı ve sosyal yardımcı sosyal tekniker yetiştiren öğretim kurumları Türkiye'de son yıllarda hızla yayıldı. Öğrenciler meslek terminolojisini tanımak, kavramak istiyor. Sosyal çalışma ter...
%22 9,26 ₺ 7,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Sosyal hizmet alanında ve ailesinde meslek tartışmaları henüz başlatılamadı. Kendiliğinden ve koşulların zorlamasıyla yürüyen bir süreç var. Oysa küreselleşme, sanayileşme ve sosyal devlet yapılanması...
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Sanayileşmenin; insan yüzüyle, umuduyla, düşleriyle oynadığı cehennemsi bir yüzyıldan süzülerek ortaya çıktı sosyal çalışma! Disiplinleşti, meslekleşti… İnsanlığın çektiği bütün sosyal acılara rağmen,...
%22 14,81 ₺ 11,55 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap insanlığın mutluluğunu, özgürlüğünü, eşitliğini önemseyen, evrensel yurttaşlık haklarının kullanılması için onurlu bir toplumsal yapının hatta bir dünyanın toplumcu bir vicdan üzerine kurulu...
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Sosyal hizmet aktivisitlerinin etik davranma becerisi ve etik ilkelere gösterdikleri bağlılık sunulan hizmetin niteliğini belirleyen ana ögelerden birisidir.
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
Tükendi
0 kişi
21. yüzyılın şu ön yıllarında bir disiplin ve uygulama alanı olarak, birçok sosyal kuramın ve toplumsal mücadele birikimlerinin üzerinde şekillenen sosyal politikanın varlığı; ezilenleri, dışlananları...
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Batılı düşünürlere göre: 21. Yüzyıl’da küreselleşmenin mekansızlaştırıcı gücü esnek iş piyasasını beraberinde getirirken, toplumun yurttaş yerine bireyi öncelemesi sosyal güvenlik sistemlerinin sorgul...
%22 14,81 ₺ 11,55 ₺
Tükendi
0 kişi
Aslında aşk sevdiğimizin bedeninin dışında, bize ait bir sevda ütopyasının üzerinden yaşadığımız duygunun adıydı. Bittiğindeyse yenik düşlere sığınarak onu acıyla özdeşleştiriyorduk, tatlı tatlı anıms...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
Tükendi
0 kişi
19. Yüzyıl, sanayileşme, modernizm, sosyal devlet, sosyal hizmetler, ulus devlet… sosyal çalışma disiplininin ve mesleğinin hiç de yabancısı olmadığı kavramlar. Aziz Şeker bu yapıtında 20. Yüzyılda di...
%22 11,11 ₺ 8,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Ne ondan öncekiler, ne de kuşağının önde gelenleri; üniversite kurgusu dışında sosyal hizmet disiplininin ve mesleğinin sınırlarını Aziz Şeker  kadar olanaklı kılmak için çabalamadılar. Aziz Şeker Tür...
%22 11,11 ₺ 8,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünya büyük bir risk altında. Sosyal adaletin kurumsallaşmadığı, şiddetin günlük yaşam içinde sıradanlaştığı, insanların ve toplumların ayrıştığı zengini az yoksulu çok bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar...
%22 14,81 ₺ 11,55 ₺
Tükendi
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺