Azra Erhat

Azra Erhat 6 Haziran 1915 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Belçika'da tamamlamıştır. Ankara üniversitesi Tarih ve Coğrafya fakültesinden mezun oldu. Klasik Filoloji bölümünde asistanlık yaptı. 1946 yılında doçent oldu.

1948 yılında aynı fakültede görev yaptığı arkadaşları Pertev Naili Boratav, Behice Boran ile birlikte sol görüşlü oldukları gerekçesi ile üniversiteden uzaklaştırıldılar.

Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde çalıştı. Milletler arası Çalışma bürosunda kütüphanecilik yapmıştır. Yunan klasiklerini çevirdi ve bu alanda tanındı. 

Azra Erhat A. Kadir ile birlikte Homeros'un İlyada destanı çevirdi.Bu çevirinin birinci cildi Habib Törehan Bilim ödülünü aldı. Üçüncü cildi ise Türk Dil Kurumu çeviri ödülüne layık görüldü. 

Büyük yunan düşünürlerin eserlerini Türkçeye çevirerek kazandırdı. Yeni Ufuklar dergisinin daimi yazarları arasında oldu ve Hümanizm anlayışının öncüleri içerisinde oldu. Halikarnas balıkçısı ile aynı görüşleri savundu. Aynı zamanda gezi yazıları ile gezi edebiyatı alanında önemli eserler verdi.Azra Erhat Kitapları
0 kişi
Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat'ın geniş bilgi ve kültürünün son ürünü, ustaca yazarlığının en yüksek aşamasıdır. Titizlikle hazırlanan kitap, başta Anadolu efsaneleri olmak üzere, Yunan ve Latin mitoloj...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Anadolu topraklarında yaşanmış, dünya tarihinin en ünlü savaşını arkeolog, çeviri ustası Azra Erhat çocuklar için anlattı! Eski Anadolu uygarlıklarının izini süren "mavi yolculuk"ları başlatanlardan,...
%22 23,00 ₺ 17,94 ₺
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
1 kişi
“Mavi yolculuğu anlatmak zordur, mavi yolculuğu yaşamak gerek. Tam yirmi yıldır, onar, on beşer kişilik gruplarla, dünyanın birçok ülkelerinden gelme genç yaşlı insanlarla mavi yolculuk yaparız. Ara...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
“Koğuşta yazdığım yazılarda kendi yaşamımı anlatmıştım, ama yalnız içimi dökmek, tutuklulukla savaşımda özbenliğimi yitirmemek için mi, yoksa özel durumumun dışında herkesçe okunup benimsenebilecek bi...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
Tükendi
12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İlkin Yahya Kemal ve Yakup Kadri tarafından ileriye sürülen > görüşünden sonra, Atatürk'ün önerisiyle savunulan > tezini benimseyen Azra Erhat; bu kitabında, Anadolu'da gelmiş geçmiş çeşitli uygarlıkl...
%30 17,13 ₺ 11,99 ₺
Tükendi
0 kişi
İlkin Yahya Kemal ve Yakup Kadri tarafından ileriye sürülen "Akdeniz Uygarlığı" görüşünden sonra, Atatürk'ün önerisiyle savunulan "Anadolu'daki bütün kültürler bizimdir" tezini benimseyen Azra Erhat;...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Zeus’tan ateşi çalan ve bedelini de ödeyen Prometheus’la ortak bir kaderi paylaşır aydınlar. İnsanoğlu’nun kaderini değiştiren Prometheus, kendi kaderini değiştirememiş, binyıllardan günümüze uzanan s...
%30 10,19 ₺ 7,13 ₺
Tükendi
0 kişi
Topraklarımızda yeşermiş bütün kültürler, bizden önce gövermiş bütün uygarlıklar bizimdir, hemşerimizdir, anlayışıyla yola çıkan Türk hümanistleri, Cumhuriyet aydınları, Sabahattin Eyüboğlu, Halkarnas...
%30 14,81 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
Sende bütün insaniyeti seviyorum. Sen dünyanın bana verdiği mükâfatsın’ diye sesleniyor. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, Azra Erhat’a. Nerede olursa olsunlar, yirmi yıldan fazla, Balıkçı’nın ölümüne...
%30 15,74 ₺ 11,02 ₺
Tükendi
0 kişi
’Tutukevinde yazdığım anılar, aslında sana mektuplardı Gülleyla. Koğuşta varlığımı ancak öyle sürdürebileceğini anlamıştım. Hem varlığımı, hem sağlığımı, hem de nasıl diyeyim, bir insan ve bir yazar o...
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
İsa’yı çarmıha gönderme kararını istemeye istemeye verdiğinde ağzından “İşte İnsan“ sözcükleri dökülen vali Pontuslu Platus’un yaşadığı sıkışmışlığın, baskının ve çaresizliğin etkisiyle ağzından bilin...
%30 19,44 ₺ 13,61 ₺
Tükendi
0 kişi
Hümanizm, düşünce dünyasını hayatın ve insanın entemel ortak noktalarından hareket ederek biçimlendirir. Bu kitaptaki denemeler toplamı, hümanist bir yazarın anlama ve yorumlama etkinliğinden ortaya ç...
%30 17,59 ₺ 12,31 ₺
Tükendi
0 kişi
Mavi yolcu olmak ne demektir, diye sorarsanız, bu bir bilinç işidir, derim. Bu bilinç, insana bir ayrıcalık, bir üstünlük duygusu verir, ama mavi yolcuyu çevresinden ayırmaz; tam tersine bir çeşit sağ...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺