Bahir SelçukBahir Selçuk, Araştırma & Başvuru Kitapları, Deneme, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Nergisi Kanunu'r-Reşad, Nergisi Meşakku'l-Uşşak, Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Sorularla Klasik Türk Edebiyatı, Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar olarak sayılabilir.

Bahir Selçuk kitapları; Kesit Yayınları, Salkımsöğüt Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Bahir Selçuk tarafından yazılan son kitap "Nergisi Meşakku'l-Uşşak", Salkımsöğüt Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Bahir Selçuk Kitapları
0 kişi
Klasik Türk edebiyatını daha iyi anlamak için, onunla ilgili en merak edilen hususları birer soru olarak işin mütehassıslarına yönelterek bir kitap oluşturma düşüncesi, eserde imzası bulunan değerli h...
%12 33,00 ₺ 29,04 ₺
0 kişi
Eski Türk edebiyatının yeni nesiller tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için, bu edebi geleneğe ait teorik bilgilerin özümsenmiş olması gerekir. Çünkü kadim sanatkârlar, içlerine doğan ilhamı sözcükl...
%32 50,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Tarihçi Vassaf’a ait olduğu sanılan ve İlhanlı hükümdarı Muhammed Hudâbende adına yazılmış Ahlâku’s-saltana Nergisî tarafından Kânûnu’r-reşâd adıyla sanatlı bir dil ve üslupla Türkçeye çevrilmiş ve 16...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Sözü sihir kıvamına getirmek için, bir sarrafın altın işlerken gösterdiği titizlikle çalışan sanatçıların, insan ruhuna haz verecek eserleri hangi yollarla vücuda getirdiklerini anlayabilmek, söz ve a...
%12 28,00 ₺ 24,64 ₺
0 kişi
Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, klasik Türk edebiyatı ya da divan edebiyatı adları ile de anılan edebi geleneğin mahsullerini daha iyi anlama yolunda bazı pratik bilgiler sunmak üzere hazır...
%12 48,00 ₺ 42,24 ₺
Tükendi
0 kişi
Klasik Türk edebiyatında, hikaye ve nesir denince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Nergisi'dir. Sanatlı nesir geleneğini zirveye taşıyan Nergisi, orjinal üslubuyla Türk nesrinde bir çığır açmış...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺