Bedia Akarsu

Türk felsefeci, yazar Bedia Akarsu 27 Ocak 1921 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü bitirdikten sonra Ernst von Aster'in yanında başlamış olduğu "Wilhelm von Humbold'te Dil-Kültür Bağlantısı" adlı doktora çalışmasını hocanın vefatından sonra bir kaç yıl ara verdikten sonra yeni bir yaklaşımla Prof. Dr. Joachim Rither'in yanında 1954 yılında tamamlamıştır.

1956-1958 yılları arasında Heidelberg Üniversitesinde çalışmış, 1960 yılında doçent olmuştur. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Felsefe profesörü olan Bedia Akarsu, özellikle ahlak felsefesi kültür felsefesi dil ve tarih felsefesi üzerinde dersler vermiştir.Bedia Akarsu Kitapları
0 kişi
Çağdaş bilimsel araştırma, ancak belli bir saydamlık taşıyan kavramlarla, bilim alanlarındaki olguları anlayıp adlandırmakla gerçekleştirilebilir. Ezberlenmiş, kaskatı Arapça, Farsça ya da Frenkçe ter...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Yıllardan beri süren bütün engellemelere karşın Atatürk Devrimi' nin yolundan saptırılmayacağı inancı içinde Bedia Akarsu' nun Atatürk Devrimi' ni ve Atatürk Düşüncesi' nin kuramsal temellerini oluştu...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Yazar bu kitapta, özerklik (otonomi) ve özgür istencin biçimlendirdiği eudaimonist nitelikteki ilkçağ ahlak anlayışını derinlemesine incelerken, tümüyle toplumsal mutluluğa yönelmiş yeniçağ ahlak fels...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Arkamızda bıraktığımız 20. yüzyılda bilim ve teknolojideki baş döndürücü ilerlemeler yaşamın her alanında değişikliklere yol açıyor. Ama bu ilerleme insanın insan olma evrimini de sağlayabiliyor mu dü...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Her filozofun düşünce dünyası, kendinden önceki ya da kendi çağındaki başka filozofların düşünce dünyası ile örülüdür. Max Scheler'in kendine özgü bütünü kavrayan görüşü ile dünya karşısında, toplum o...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İlkin kavramına açıklık getirmek, çağdaş felsefe derken ne anlaşılabileceğini belirtmek istiyorum. Gerçi sözcüğü sözcüğü ile eşanlamlı. Batı dünyası felsefe geleneğinde Descartes´ la başlayıp Hegel so...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu yapıt, dil ile kültür arasındaki bağlantıyı araştıran ve sistemli bir dil felsefesini kuran filozof Wilhelm von Humboldt üzerine Türkçe’de bu denli kapsamlı bir biçimde gerçekleştirilmiş tek araştı...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Yazar bu kitapta, Türkiye'de, üzerinde yeterli derecede araştırma yapılmamış olan Kant'ı ele alırken, filozofun kuramsal felsefesine de geniş bir yer ayırmış, böylece Kant'ın genel felsefesine koşut o...
%30 9,26 ₺ 6,48 ₺