Bediüzzaman Said-i Nursi

Bediüzzaman Said-i Nursi, 1878 yılında Bitlis vilayetine bağlı Hizan ilçesi Nurs köyünde dünyaya gelmiştir. 15 yaşında medrese öğrencisi iken hocası tarafından verilen Bediüzzaman (zamanın eşsizi) lakaplı ismi ile birlikte anılmaktadır.

Çocukluğunda çevresindeki medreselerde eğitim görmüş, kendisinin hafızası nedeni ile önceleri "Molla Said-i Meşhur" diye tanınmıştır. Daha sonra Bediüzzaman ünvanı ile şöhret olmuştur.

1894 yılında Mardin'e geçen Bediüzzaman Said-i Nursi, oradan da Bitlis'e gitmiş, daha sonra Van'da 12 yıl kalmıştır. Van'da kaldığı sürede eğitim metodunu tamamen kendisinin hazırladığı bir medrese kurmuştur. Asıl hedefi aynı metodun uygulanacağı bir üniversiteyi Doğu Anadolu'da kurmaktı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında 1914 yılında Doğu cephesinde gönüllü milis alayı komutanı olarak hizmet etmiş, savaş esnasında Mart 1916 yılında Bitlis'te yaralanıp iki buçuk yıl Rusya'da esir kalmıştır. 1917 yılındaki Bolşevik İhtilali esnasındaki kargaşadan yararlanıp esaretten kurtulmuştur.

Bediüzzaman Said-i Nursi, 1936 yılında sürgüne gönderildiği Kastamonu'da eserlerini yazmaya devam etmiştir. 1943 yılında Denizli Mahkemesine, 1948 yılında Afyon Mahkemesine sevk edilmiştir. Mahkemeleri de beraat ile neticelenmiştir.

1950 yılında çok partili hayata geçildiğinde dini hak ve hürriyetler genişlemiş, Bediüzzaman, bu dönemde eserlerini matbaalarda bastırmıştır. Bediüzzaman Said-i Nursi, 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa'da hayatını kaybetmiştir. 12 Temmuz 1960 yılında mezarı Urfa'daki yerinden alınarak Isparta'ya götürülerek şehir mezarlığına gizlice defnedilmiştir.Bediüzzaman Said-i Nursi Kitapları
0 kişi
TakdimBediüzzaman Said NursîMühim Bir Suale CevapBİRİNCİ SÖZBesmelenin anlam ve önemi. Çeşitli varlıkların dilinde besmele. Allah'ın adını anmak ve Onun adıyla hareket etmek neler kazandırır?İKİNCİ SÖ...
%26 55,00 ₺ 40,70 ₺
0 kişi
Risale-i Nur, ahir zaman müminlerinin en fazla ihtiyaç duyduğu imani meselelerde derinliğini arttıracak, Kur'ani ufkunu geliştirecek mükemmel bir kaynaktır. Bir Kur'an tefsiri olması itibariyle, insan...
%26 40,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
Risale-i Nur Külliyatından aynı konuyla alâkalı parçalar bir araya getirilerek hazırlanmıştır. İman ve küfür muvazaneleri yahut hidayet ve dalâlet mukayeseleri yapılırken, imanın ve hidayet yolunun ne...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Tarihte hak, adalet ve özgürlük mücadelesi veren her sınıftan kişiler sözkonusu uygulamalarla karşılaşmış ve ölümsüz müdafaalar yapmışlardır.Bediüzzaman Said Nursî ilk müdafaasını 1909 yılında patlak...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bediüzzaman Said Nursî’nin, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında savaş cephesinde yazmış olduğu İşaratü’l-İ’caz tefsiri gayet ince nükteli, kısa ve veciz ifadeli olduğundan ötürü kendi deyimiyle on...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Sikke-i Tasdik-i Gaybî kitabı, Risale-i Nur’un dayandığı manevî dayanakları ve kaynakları izah etmekte ve bu noktada yapılmış bazı eleştiri ve itirazlara da ikna edici cevapları ihtiva etmektedir. Üst...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Kastamonu Lahikası, Risale-i Nur’un ikinci dönem lahikalarıdır. Bu lahikaların yazıldığı 1936-1943 yılları arasında Üstad Bediüzzaman Kastamonu’da gözhapsinde ikamet etmektedir. Üstadın Kastamonu’daki...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Bediüzzaman Said Nursî’nin 1911 yılında kaleme aldığı nadide eserlerinden biridir. Eser, aslında Üstad’ın da belirttiği gibi İşaratü’l-İ’caz tefsirinin bir girişi ve mukaddimesi olarak kaleme alınmışt...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Kastamonu Lahikası, Risale-i Nur’un ikinci dönem lahikalarıdır. Bu lahikaların yazıldığı 1936-1943 yılları arasında Üstad Bediüzzaman Kastamonu’da gözhapsinde ikamet etmektedir. Üstadın Kastamonu’daki...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Şualar eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:* Vahdaniyetin delilleri ile şirkin imkansızlığı* “Allah bize kafidir ve O ne güzel vekildir” mealindeki ayetin geniş bir tefsiri* Namazdaki otu...
%25 62,00 ₺ 46,50 ₺
0 kişi
Mesnevî-i Nuriye eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:•Tevhid ve nübüvvetin delilleriyle izahı•Avrupa medeniyetinin açmazları•Kur’an talebesi ile felsefe talebesi arasındaki fark•Batı mede...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Emirdağ Lahikası Risale-i Nur’un son dönem eserlerindendir. Bu lahikaların birinci kısmı (Emirdağ Lahikası I), Üstad’ın 1944-1947 yılları arasında Emirdağ’da mecburi ikamete tabi tutulduğu dönemde; İs...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bediüzzaman Said Nursî’nin 1911 yılında kaleme aldığı nadide eserlerinden biridir.Eser, aslında Üstad’ın da belirttiği gibi İşaratü’l-İ’caz tefsirinin bir girişi ve mukaddimesi olarak kaleme alınmıştı...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Şualar eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:* Vahdaniyetin delilleri ile şirkin imkansızlığı* “Allah bize kafidir ve O ne güzel vekildir” mealindeki ayetin geniş bir tefsiri* Namazdaki otu...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Kastamonu Lahikası, Risale-i Nur’un ikinci dönem lahikalarıdır. Bu lahikaların yazıldığı 1936-1943 yılları arasında Üstad Bediüzzaman Kastamonu’da göz hapsinde ikamet etmektedir.Üstadın Kastamonu’daki...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
0 kişi
Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur hareketini bir gergef gibi sabırla örüyor, talebeleri arasındaki ilişkileri sıcak tutmaya çalışıyor, aralarına en ufak bir menfez, en küçük bir fasıla girmesini is...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Mektubat eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:* Cehennem nerdedir?* Hz. Adem Cennetten niçin çıkarıldı?* Velayet ve keramet meseleleri* Bediüzzaman’ın siyaset eleştirisi* Cemel ve Sıffin V...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Sikke-i Tasdik-i Gaybî kitabı, Risale-i Nur’un dayandığı manevî dayanakları ve kaynakları izah etmekte ve bu noktada yapılmış bazı eleştiri ve itirazlara da ikna edici cevapları ihtiva etmektedir. Üst...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Lem’alar eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:• Hz. Yunus ve Hz. Eyyub’un kıssaları • Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia arasındaki imamet ve hilafet meselesi • Peygamber Efendimizin sünnetine uyma...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺