Bekir Topaloğlu

Bekir Topaloğlu 1936 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul İmam Hatip Okulunu bitirmiş ve 1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olmuştur. 

Öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde fahri vaizlik yapmıştır. İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliği yapmıştır. 1971 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Kelam öğretmeni olarak görev yapmıştır.

1983 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktor ünvanını almıştır. 1986 yılında da doçent, 1993 yılında Kelam anabilim dalında profesör olmuştur. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde İnceleme Kurulu Başkanlığı ve Kelam-Mezhepler Tarihi ilim heyeti başkanlığı ile telif ve redaksiyon görevlerini yürütmüştür. 9 Mart 2016 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.Bekir Topaloğlu Kitapları
0 kişi
Temel İslam ilimlerinden biri olan kelam, 2. (8.) yüzyıldan itibaren, kendine has mana ve muhtevaya sahip kavramlar edinmeye başlamıştır. Başta Ebu Mansur el-Matüridi ve Ebü’l-Hasan el-Eş’ari olmak üz...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Bu kitapta en kolay cümlelerden başlayıp titizlikle seviyeyi takip ettik. Bu sebeple harekeyi tedricen azaltarak, seçilmiş metinler kısmında tamamen kaldırdık. Edebi metinler zaruri olarak harekelenmi...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
İnsanın dünyaya açılan beş penceresi vardır: Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları. Biz maddeyi ve maddenin bazı özelliklerini bu duyularımız aracılığıyla tanımaktayız. Onların emrine tel...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
slam dini kategorik olarak inanç, ibadet ve ahlak olmak üzere üç alandan oluşur. İman alanı temel alan olup, diğer ikisi bunun üzerine kurulur. Sorunlu bir iman alanı sağlıklı bir ibadet ve ahlak haya...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitapçık on altı konuda Kur'an-ı Kerim'den alınan 242 ayet veya ayet gurubunun tercümesinden ibarettir. Bazen ayetin tamamı değil, sadece ana mesajı sunan ve konuyu ilgilendiren kısmı alınm...
%28 7,50 ₺ 5,40 ₺
0 kişi
Arapça Dilbilgisi SarfNahivEnsar Neşriyat
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
Tükendi
0 kişi
İslamın kendine has bir kılık-kıyafet nizamı ve adabı vardır. Bunu kabul zorunludur. Örtünme ile ilgili ayetlerdeki emir ve yasaklar kesin olup, birbirlerini tamamlamakta ve başka ihtimalleri bertaraf...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İlahiyat Fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan Kelam İlmi hükümler, deliller, metodlar, itikadi mezhepler, bid'atlar ve batıl mezheplerle alakalı ilmi konuların akademik seviyede işlenmesinden ol...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam ilim geleneğini ve dolayısıyla daha sonra Müslümanların ortaya çıkarmış olduğu tüm ilim dallarını anlamak için Arapça dilinin önemi şüphesiz tartışılmazdır. Dile İslam medeniyetinin verdiği önem...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Aziz okuyucu, o örnek insan ve eşsiz Peygamberin saadet çağında, onun yüksek şahsiyeti etrafında ve seçkin arkadaşları (ashab-ı kiram) arasında yaşanan nice örnek hadiseden birkaç tanesini dile getirm...
%28 11,50 ₺ 8,28 ₺
Tükendi
0 kişi
Kadın konusunun sosyal hayat gündeminin daima birinci maddesini oluşturduğu bir gerçektir. Medyanın alabildiğine güçlendiği, gelişip yayıldığı ve etkinliğini arttırdığı günümüz Türkiye’sinde konu herg...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Yirmi yıla yakın bir zaman içinde, oldukça kalabalık insan kitleleriyle karşılaşarak edindiğim tecrübeler neticesinde diyebilirim ki çağımız insanın en çok muhtaç olduğu şey ‘samimiyet’tir. Olduğu gib...
%28 9,50 ₺ 6,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Kelâm ilminin 2. (8.) yüzyılın başlarından itibaren oluşmaya başladığı bilinmektedir. Onun teşekkül edişinin sebepleri arasında, sınırları genişleyen İslâm dünyasının içinde ve dışında dinin asıl büny...
%28 6,00 ₺ 4,32 ₺
Tükendi
0 kişi
Kadın konusunun sosyal hayat gündeminin daima birinci maddesini alabildiğine güçlendiği, gelişip yayıldığı ve etkinliğini arttırdığı günümüz Türkiyesinde konu hergün canlılığını korumakta, bu arada İs...
%32 8,33 ₺ 5,66 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser "İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar" perspektifi ile yapılan panel, konferans ve seminerlerden oluşan çeşitli ilmi çalışmaları içermektedir. Bu faaliyetlerde, ülkemizin farklı bilim dallarına m...
%32 22,00 ₺ 14,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar perspektifi ile yapılan bilimsel çalışmaların üçüncüsünü oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda ülkemizin farklı bilim dallarına mensup seçkin ilim adamları konuşma...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap İslam’da insani dünya ve ahiret mutluluğa eriştirecek Allah inancını konu edinmiştir. Zihni ve gönlü gerçeklere açık olan kimselere hitap eden eserde kainatın yaratıcısı ve yöneticisi...
%15 17,00 ₺ 14,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Temel İslam ilimlerinden biri olan kelam, 2. (8.) yüzyıldan itibaren, kendine has mana ve muhtevaya sahip kavramlar edinmeye başlamıştır. Başta Ebu Mansur el-Matüridi ve Ebü’l-Hasan el-Eş’ari olmak üz...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Sadece madde vardır. Ruh, Allah yok. Ya hayat? Kör, cansız ve kaba maddede hayat nasıl teşekkül ediyor? Materyalistlerin, irade sahibi bir yaratıcı kabul etmeden yaptıkları izahlar, hiç bir şey ifade...
%10 4,00 ₺ 3,60 ₺