Belgin ErdoğmuşBelgin Erdoğmuş, Akademik, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hukukta Latince Teknik Terimler - Özlü Sözler, Roma Borçlar Hukuku Dersleri, Roma Eşya Hukuku, Roma Hukuku Dersleri Tarihi Giriş / Hukuk Tarihi / Genel Kavramlar / Usul Hukuku, Roma Hukuku Meseleleri, Roma Hukuku Pratik Çalışmaları : Meseleleri olarak sayılabilir.

Belgin Erdoğmuş kitapları; Der Yayınları, Der Yayınları - Hukuk Kitapları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Belgin Erdoğmuş tarafından yazılan son kitap "Roma Borçlar Hukuku Dersleri", Der Yayınları - Hukuk Kitapları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Belgin Erdoğmuş Kitapları
0 kişi
Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle önce çözümü istenen hukuki meseleler ve bu meselelere ilişkin sorular tertip edi...
%5 38,00 ₺ 36,10 ₺
0 kişi
Bugün Roma denildiği zaman hemen Borçlar Hukuku akla gelmektedir. Gerçekten modern hukukları en önemli oranda etkileyen Roma Borçlar Hukukudur. Romalıların belki de ius gentium’un tesiriyle hukuki mua...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
0 kişi
Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bir yapı değildir. Hammurabi'den modern Cumhuriyetlere kadar, kanun koyucular her toplumun temel unsurlarından biri...
%5 47,00 ₺ 44,65 ₺
0 kişi
Roma Hukukunun zamanımızın hukuk sistemlerini önemli ölçüde etkilemiş olduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Fransa, Almanya, İsviçre kanunlarında görülen bu etki iktibas olayları ile tüm d...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle önce çözümü istenen hukuki meseleler ve bu meselelere ilişkin sorular tertip edi...
%5 18,52 ₺ 17,59 ₺
Tükendi
0 kişi
Latince, iki bin yılı aşkın bir süre önce konuşulan, yazılan ama bugün artık ölü olarak adlandırılan, Hint-Avrupa dil ailesine mensup bir dildir. Ancak Latincenin en önemli özelliği yaygın olduğu tari...
%16 14,81 ₺ 12,44 ₺