Bilal Kemikli

Hem şair hem de yazar olan Bilal Kemikli, ilerleyen yıllarda kariyerini yükselterek akademisyen olmuştur. 1965 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Bilal Kemikli, tasavvuf şiiri üzerine çok sayıda çalışmalar yapmıştır. Ayrıca eski Türk şiiri üzerine de pek çok çalışması bulunmaktadır.

TRT radyolarında yapmış olduğu programlar ile çok kişi tarafından tanınmaya başlanmıştır. Çocuklara özel olarak hazırladığı eğitim ve kültür programlarıyla çocuklara da katkılar sağlamıştır. Zamanla popüler bir yazar olmuş ve okurlarının beğenisini toplamıştır.

1990'lı yıllarda pek çok Üniversite'de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Sonra Dumlupınar Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'ne dekan olarak atandı. Buradayken 2008 yılında profesörlüğe yükselmiştir. Şu an hala aynı yerde dekanlık görevine devam ediyor.Bilal Kemikli Kitapları
0 kişi
Türk tasavvuf kültürünün önemli kaynaklarından biri olan Müfhid ü Muhtasar, tasavvufi düşünce ve yaşantıya dair faydalı ve kısa bilgileri içeren bir mesnevidir. Mesnevinin müellifi, daha çok kasideler...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Köklü bir tarihe tutunuyoruz. Nevzuhur bir kültürün çocukları olmadığımız âşikâr… Bunu sadece tarihe yaslanarak konuşan, günü anlamlandırmaktan imtina edip dünün konforuyla hayatı anlamlandırmaya çalı...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Kapıları seviyorum. Özellikle iffeti, onuru ve asaleti temsil eden iki kanatlı kapıları… Kapı iki kanatlı olmalı, tıpkı beyit gibi, kucaklamalı bütün yârânı, koruyup gözetmeli fukarayı ve garibi. Zira...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Şair değilim ben. Sadece bir garip gezgin Dinlediğim türkülerden. mesela Neşet Ertaş'tan devşirir sözü;İnce belli cam bardaktan demli çaylar içer çoğaltırım yalnızlığımı.Ne şarap bilirim ne de halka-i...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Her şeyden önce bir edebî tür olan mektuplar; bu özelliğinin yanı sıra haber verme, içinde bulunulan hali tasvir etme, bir konuyu izah etme, bir görüşü telkin ve bir vazifeyi tevdi etme gibi amaçlarla...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İslâmiyet’in kabulünden Tanzimat’a kadar gelen uzun asırlar boyunca oluşan Türk edebiyatının genel karakteri dini yönünün ağırlıklı olmasıdır. Zaten bu uzun dönem edebiyatımıza "İslâmî Dönem Türk Edeb...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
İlk olarak Arap(lara) Yarımadasına gelmiş olan İslam’ın evrensel bir din oluşu, bütün dünyaya yayılmasına sebep olmuştur. İslâm’ın yayılması ve taraftar bulması büyük bir hızla gerçekleşmiş, Arapların...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Anadolu´da siyasi ve sosyal ortam güçlü bir yapı kazandıktan sonra özellikle Horasan, Maveraünnehr, Harizm, Azerbeycan ve Irak bölgesinden göç dalgalarıyla muhtelif cereyanlar bu topraklara gelmeye ba...
%10 2,50 ₺ 2,25 ₺
0 kişi
"Büyük mezarların üstünde büyük vatanlar vardır. Büyük ölüleri olmayan milletler edebi olamazlar. Üzerinde büyük ruhların sevildiği topraklarda ebedi hayat ağacı yeşeriyor; gerçek hayat, gerçek saadet...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Tanzimat sürecini hazırlayan meclislerde görev alarak yenileşme hareketleri içerisinde önemli hizmetler ortaya koyan Şeyhülislam Arif Hikmet, hem ulemadan gelen bir idareci, hem de klasik edebi zevki...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İnsan, Deniz ve Hayat bir faninin not defteridir. Bazen bir şiir, bazen bir çiçek, bazen bir damla gözyaşı yahut gökkuşağı, bazen de bir türküdür bu notları almaya sebep olan. Konuşmak, dinlemektir, o...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
İrfani şiir, asırlardır bu toprağın sesi ve nefesi olmuştur. Bu ses ve bu nefes, sadece divan şairine, tekkedeki dervişe, mektepteki softaya, kalemdeki memura ve karargahtaki askere değil; aşıklara, h...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Hepimiz yolcuyuz. "İki kapılı bir handa" gitmeler de bitmiyor, gelmeler de. Her geliş, yeni bir gidişe işaret. Lakin biz yine de "tabiatın boşluk kabul etmediği" gerçeğini unutuyoruz. Belki de unutmak...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Ey oğul! Kendini verdikçe, tohum gibi, yokluğa erdikçe varlık bulacaksın. Davan hakikat olsun, hedefin hayır olsun. Yoldaşın er kişi, sırdaşın alimler olsun! Kalbini kıskançlıktan, dilini gıybetten,...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
Ramazan miskinlik ayı değil... Aksine, mücadele mevsimidir. Nefisle mücadele, cihad-ı ekber zamanı! Hem bu mücadele olmaz ise, insan kendi farkındalığına erebilir mi? Bu mümkün mü? Nefisle mücadele,...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
Şiir ve Hikmet isimli elinizdeki bu kitap süfi şairin hikmet kavramına yuklediği anlamın serüvenini hikaye etme niyetinde değildir. Belki yeri geldikçe bu hikkaye de yer verilecektir; ancak burada dah...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Alvarlı Muhammed Lutfi DivanDiyanet İşleri Başkanlığı
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Anlam, ele alınan konularda, mazmünlarda, kullanılan terimlerde, terminolojide ve hayatda kendini ele veriyor. Daha doğrusu, hayata dair temel sorulara cevap arayan sufi şairin, ilahi, nutuk, tevhit v...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Türk şiirinin, kendisinden sonra gelen metinleri içerik, biçim ve duygu yönünden en fazla etkileyen kurucu metinlerinden birisi, Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necâtı’dır. Halk arasında Mevlid adıyla...
%20 13,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Türk şiirinin, kendisinden sonra gelen metinleri içerik, biçim ve duygu yönünden en fazla etkileyen kurucu metinlerinden birisi, Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necatı’dır. Halk arasında Mevlid adıyla...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺