Bülent Özkan

Bülent Özkan, eğitici eserler vermiş, akademik araştırma dalında ayrıca başvuru kitapları ve başka birçok konuda eserler ortaya çıkarmıştır. Okul ve ders kitapları konusunda en fazla tercih edilen yazarlardan biridir. Eğitim kitapları konusunda oldukça başarılı eserleri vardır. Türkçe dilinin inceliklerini ve zenginliğini eserlerine yansıtan yazar Türkçeyi ön plana çıkarmaya çalışmıştır.

Daha çok ders kitabı niteliğinde eserleri vardır. Bu eserlerini de yine açık ve sade bir dil ile yazmış ve okuyanların yüksek fayda görmesine olanak tanımıştır. Yazarın eserleri birçok yayın evi tarafından basılmış ve satışa sunulmuştur. Karahan Kitabevi, Nesa Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık ve Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından yayınlandı. 
Bülent Özkan Kitapları
0 kişi
Türkiye Türkçesinde ikili Tekrarlar-Derlem Tabanlı Bir Uygulama- başlıklı bu kitapta "ikili tekrarlar" Türkiye Türkçesinin yazın dilini içeren bir derlemden çeşitli metin işleme yazılımları kullanılar...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Sözcükler, yabancı bir dilin öğretilebilmesi ve öğrenilebilmesi için temel unsurdur. Yabancı bir dilin öğretimi söz konusu olduğunda ilk akla gelen dilin kurallarının öğretilmesi olsa da kuralların öğ...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
0 kişi
Türkiye Türkçesinde Ön Adlarla Adların Birliktelik Kullanımı ve Eş Dizimi Sözlüğü
%15 190,00 ₺ 161,50 ₺
0 kişi
2013-2015 yılları arasında “Bir Özel Alan Derlemi Olarak 'Türk Çocuk Yazını Derlemi' ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar“ başlıklı Tübitak-Sobag-1001 Ulusal Araştırma Projesi başarıyla yürü...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Türkçe üzerine derlem dilbilimin ilke ve yöntemleriyle ortaya koyulmuş bilimsel araştırma projelerinin sonuç raporlarını içermektedir. Bu anlamda kitapta yer alan Türkiye Türkçesi Çevrim İçi...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitap ağırlıklı olarak Tübitak-112K479 proje numaralı, "Bir Özel Alan Derlemi Olarak 'Türk Çocuk Yazını Derlemi' ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar' başlıklı proje çıktılarına dayanmakt...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir eşdizim sözlüğü, temelde çok geniş bir yelpazede dil çalışmalarına kaynaklık edebilecek bir potansiyele sahipse de gerçekte eşdizim sözlükleri yabancı dil öğretiminde sıklıkla baş-vurulan bir özel...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Yabancılar için Türkçe - 2, Önadlar Sözlüğü’nü oluştururken sözlüğün alanda ilk olmasının sıkıntılarını birincisinde olduğu gibi yaşadığımızı söylemek isterim. Herşeyden önce, yine, bu sözlüğün hedef...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Durum ekleri, fiiller söz konusu olduğunda yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenenler için olmazsa olmaz verilerden biridir. Derlemden elde edilen bulgulara göre sık kullanılan anlamların sözlükte önce ve...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Avrupa Ekonomik Topluluğu’na müracaatımızın 52. yıldönümünü yaşadığımız şu günlerde Avrupa Birliği artık bir bakanlık çatısı altında toplanmış bulunmaktadır. 52 yıllık zorlu maratonun sonunda, geldiği...
%8 26,00 ₺ 23,92 ₺
Tükendi
%24 9,26 ₺ 7,04 ₺