Burhan AykaçBurhan Aykaç, Akademik, İş Dünyası, İş Yönetimi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Girişimciler İçin İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi Seçme Yazılar, Mahalli İdareler, Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimi, Yönetsel Yapı İncelemeleri olarak sayılabilir.

Burhan Aykaç kitapları; Alter Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Burhan Aykaç tarafından yazılan son kitap "Girişimciler İçin İşletme Yönetimi", Gazi Kitabevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Burhan Aykaç Kitapları
0 kişi
Türkiye'de ülkelere ilişkin incelemeler yapan çalışmaların gittikçe arttığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda ülkelerin hukuki, siyasal, sosyolojik çeşitli yönleri ön plana çıkarılabilmektedir. Bu ç...
%8 52,00 ₺ 47,84 ₺
0 kişi
Son dönemde yaşanan küreselleşme, yerelleşme, bölgeselleşme, hizmette halka yakınlık, yönetişim gibi teorik tartışmalar ülke yönetimlerini etkilemekte ve devletleri topyekûn yeniden yapılanmaya zorlam...
%8 52,00 ₺ 47,84 ₺
0 kişi
İnsan kaynakları yönetiminin gelişimini, çalışma alanlarını, sorunlarını ve çözüm yollarını ele alan bu çalışmamız, gerek kamu sektörü gerekse özel sektördeki teori ve uygulamaları kapsayacak şekilde...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
0 kişi
Yönetim Bilimi kitabında, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu konular bir sıralama içerisinde; Yönetim Biliminin Tanımı ve Özellikleri, Planlama, Örgütleme, Yönetme, Koordinasyon, Denetleme ve Organizasy...
%8 52,00 ₺ 47,84 ₺
0 kişi
Hızla ve sürekli değişen dünyamızda bilgi, tartışmasız en değerli kaynaktır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler devam ettiği sürece, iş dünyası da rekabette bir adım önde olmanın hesapları içinde ola...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Türkiye'de Kamu Yönetimi kitabı, alanında önemli bir işlevi yerine getirirken aynı zamanda disiplinin temel metinlerini bir araya toplayarak tarihi bir iş yapmıştır. Farklı yayınlarda dağınık halde bu...
%8 54,00 ₺ 49,68 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta, bütün örgütlerde, geleneksel personel yönetimi anlayışından, İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışına geçilmesi gerektiği vurgulanmış ve örgütlerin en önemli kaynağı konumunda olan insan kaynakla...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Üniversitelerin en önemli fonksiyonlarından birisi, bilimsel çalışmalar yapmak ve yapılan bu bilimsel çalışmaları yayınlamaktır. Ancak, son yıllarda karşılaşılan ekonomik güçlükler ve mali imkansızlık...
%10 12,96 ₺ 11,66 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap sosyal bilimler alanında eğitim gören ve siyasal yapılar ilgili ders alan öğrencilerin sadece ABD, İngiltere, Fransa gibi belli ülkelerin değil, bu ülkelerin dışında kalam ülkelerdeki uygulam...
%25 46,30 ₺ 34,73 ₺