Burhan Bozgeyik

Burhan Bozgeyik 1957 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Yeni nesil gazetesi ve Yeni Asya yayınlarında gazeteci ve yazar olarak çalışmıştır. Burhan Bozgeyik Kitapları
0 kişi
 Hayatı ve Cihadı 16. Yüz yıl, İslâmın şevketli devirlerindendir. Bu asırda, Müslümanlar üç kıtada hükmetmekte idiler. Ordular karada fetihten fetihe koşarken, deniz kuvvetleri, dünyanın en güçlü dona...
%40 22,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Cihadı unutmak ve terk etmek demek, köleliğe, zillete, esârete, her türlü hakârete râzı olmak demektir. Günümüz Müslümanlarının hâli gibi...Bu dünyanın tamamı da büyük bir devlet gibidir. Bütün Kâinat...
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Günümüzde Müslümanların ağlanacak bir vaziyette olduğu doğru. Ama bu durum geçicidir. Müslümanlar inşallah bu zorlu imtihandan yüzünün akıyla çıkacaklardır. Bu imtihanı kazanmanın yegane yolu, "Peygam...
%40 18,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Yaklaşık yüz yıl önce ülkemizin bazı bölgeleri işgale maruz kaldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi işgal gördü. Bu işgal yılları, tarihimizi...
%40 35,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Beşer tarihi, aslında İlâhi sistemle, bu sisteme muhalefet edenlerin mücâdelesinden ibarettir. Bu mücâdelenin en çetinleri geçtiğimiz yüzyılda olmuştur ve henüz eşiğinde bulunduğumuz bu Yirmi Birinci...
%40 22,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
İslâm, iffet, edeb, hayâ, ahlak dinidir. Peygamber Efendimiz (asm); "Geçmiş peygamberlerden bize ulaşan söz de şudur'Utanmadıktan sonra, istediğini yap:";"Haya imandandır" buyurmuştur. İslâm cemiyetin...
%40 22,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Sevgili Peygamberimiz (asm) en güzel ahlak üzerine yaratılmıştır. Güzel ahlakın başında da "şecaât-ı kudsiyye" gelir. Yani, Allah rızası için yiğitlik ve kahramanlık göstermek, cihat etmek, Allah'ın v...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Yunanlıların yaptıkları unutulacak gibi miydi? Ege ve Marmara Bölgelerinde, Trakya'da, bir tek Müslüman, bir tek ev, bir tek canlı bırakmamak için planlar yapmışlar ve bu planı uygulamaya koymuşlardı....
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Hayat - Ecel - Ölüm - Ölüm Anı - Can ÇekişmeÖlümden sonra olup bitenlerMezara konuluncaya kadar geçen safhaKabir Hayatı - Berzah AlemiKıyamet AlametleriKıyametÖldükten Sonra Dirilişin DelilleriHaşir -...
%40 40,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Düşman Anadolu kapısına dayandığında ve güzel yurdumuzu işgal ettiğinde, cihadın farz-ı ayn olduğunu gören bu yurdun kahraman çocukları cepheye koştu. 7 yaşında olan da vardı, 10, 16, 17 yaşlarında ol...
%45 17,00 ₺ 9,35 ₺
%40 35,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Yaklaşık kırk yıllık Alevi komşularımız vasıtasıyla “Alevilik Kültürü”ne âşinayım. O ailedeki samimiyeti, güzelliği, insaniyeti birebir yaşayanlardanım. Alevi kökenli pek çok arkadaşım oldu. Hatta diy...
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Mü’min’in mi’racı, dinin direği namaz... Gözlerin nuru, gönüllerin süruru namaz... Kur’an-ı Azimüşşan, ilahi fermanla, bizi namaza davet etmekte... Yeryüzünde on binlerce camide müezzinler bu daveti t...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
On dokuzuncu asrın ikinci yarısında, İslam ülkelerini ele geçirip Müslümanları "köleleştirmek" isteyen şer güçlerin temel politikası; "ya Kur'an'ı ortadan kaldırmak, ya da Müslümanları Kur'an'dan soğu...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda yedi cephede birden savaşmıştır. Bu savaş, şanlı, fakat talihsiz bir devletin sekerâtı (can çekişmesi) gibidir. Bir zamanlar yirmi milyon kilometrekarelik yüz...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Rabbimiz Celle Celeluhu dua etmemize büyük ehemmiyet vermekte ve Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurulmaktadır: "(Resulüm) De ki:(Kulluk ve) yalvarmanız(duanız)olmasa,Rabbim size ne diye hediye vers...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Fetih Yolu Serisinin bu ilk kitabında, hakikik imanın nasıl olması gerektiğine ve Tevhid hakikatlerine dair yazılar yer almaktadır.Bu yazıları dikkatlice mütalaa edenler, İmam hem nurdur, hem kuvvetti...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Sevgili Peygamberimiz (a.s.m.) en güzel ahlak üzere yaratılmıştır. Güzel ahlakın başında ise "Şecâat-i Kudsiyye" gelir. Yani Allah rızası için yiğitlik ve kahramanlık göstermek, cihad etmek, Allah’ın...
%30 23,00 ₺ 16,10 ₺
Tükendi
0 kişi
Gözbebeğimiz olan çocuklarımız bize Allahu Tealanın bir emanetidir. Saf, temiz ve günahsız olan bu yavrucakları Allahın rızasına uygun olarak yetiştirmek ve her şeyden önce anne ve babaların vazifesid...
%22 16,00 ₺ 12,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Ölüm anı, kabir hayatı, kıyamet alametleri, öldükten sonra diriliş, hesap günü, cennet, cehennem ele alınmaktadır.
%28 5,00 ₺ 3,60 ₺