Burhanettin TatarBurhanettin Tatar, Din & Mitoloji, Din Felsefesi, Felsefe kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 3 Derste Hermenötik, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti, Hermenötik, Siyasi Hermenötik, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi olarak sayılabilir.

Burhanettin Tatar kitapları; Dem Yayınları, Etüt Yayınları, Grafiker Yayınları, İnsan Yayınları, İsam Yayınları, Vadi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Burhanettin Tatar tarafından yazılan son kitap "Hermenötik", İnsan Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Burhanettin Tatar Kitapları
0 kişi
İslam düşüncesi, İslam’ın bir din olarak dünya tarihi içinde etkin rol oynayabilmesine katkı yapan bir entelektüel gelenektir. Belki o, en temelde, insan bilincinin İslam’ın Kur’an ve hadisler gibi te...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın temel amacı, okurları diyalojik ortama katılmayı heveslendirmektir. Kuşkusuz bu diyaloğa katılmak için okurların kendilerini öncelikle İslam’ın kutsal metinlerine muhatap kabul etmeleri...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Yazılı bir metnin doğru anlaşılmasının ölçütü ve standardı nedir? Örneğin bu ölçüt metnin yazılı halinin, içerdiği önermelerin karşılık geldiği anlamların birebir bulunması mıdır? Yani metnin, önermel...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Hermenötiği tanımlama çabaları, hermenötiğin tarihsel gelişimine ve farklı düşünürlerin elinde kazandığı yeni boyut ve açılımlara göre farklılık arz etmektedir. Bunun yanı sıra bizzat hermenötiğin "an...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi - El KitabıGrafiker Yayınları
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Hermenötiği tanımlama çabaları, hermenötiğin tarihsel gelişimine ve farklı düşünürlerin elinde kazandığı yeni boyut ve açılımlara göre farklılık arz etmektedir. Bunun yanı sıra bizzat hermenötiğin “an...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Artık ülkemizde haklı nedenlerden dolayı Habermas'ın ideoloji eleştirisi bağlamında patolojik bir hadise formunda ele alınmaya başlanan ve diğer dünya ülkelerinde hala olumsuz çağrışımlar yapan siyase...
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
Tükendi
0 kişi
Kılavuz Kitaplar, değişik alanlara ait teorilerin, akımların ya da isimlerin tanınmasına ve kavranmasına yardımcı olacak ´giriş´ kitaplarından oluşuyor. Bu dizideki kitapların her biri, konuya az ya d...
%25 6,00 ₺ 4,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Hermenötik düşünceyi, bir nesnenin kavramsal analizi, bir tarihsel olgunun dilsel tasviri, bir inancın felsefî-kelamı açıdan doğrulanmaya çalışılması gibi farklı düşünme tarzlarından ayıran en belirgi...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺