Cağfer Karadaş

Cağfer Karadaş 1964 senesinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlamıştır. Cağfer Karadaş alanı ile ilgili araştırma yapmak için bir süre Şam'da kalmıştır. Türkmenistan Devlet Üniversitesinde İlahiyat fakültesinde ders vermiştir. Cağfer Karadaş 2010 yılında Profesör unvanını almıştır.

2012- 2015 yıllarında Abant izzet Baysal Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi dekanı olarak görevde bulunmuştur. Uludağ Üniversitesinde İlahiyat Anabilim dalında görev almaktadır. Cağfer Karadaş Kitapları
0 kişi
Eser Hakkında; Kelâm ilmi tarihinin başlangıcı, Hicrî I. yüzyılın sonu itibariyle İslâm dünyasında ortaya çıkan başta kader konusu olmak üzere inanç ilkeleri ve usulleri çerçevesinde başlayan tartışma...
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
0 kişi
Çağdaş İslam Düşünürleri adıyla oluşturulan bu çalışmayla, şartları ve ortamları itibariyle birbirinden farklı olan, özelde İslam dünyası genelde İslam düşüncesiyle ilgilenenler tarafından tanınan çağ...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
İslam toplumu, Hz. Peygamber’den sonra girdiği yayılma sürecinde kadim din ve kültürlerle karşılaşmıştır. Bu süreçte, genç ve dinamik İslam düşüncesinin bu fikirlerden sağduyuya dayananları hikmet çer...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Şefaat düşüncesinin, ele alınış biçimine bağlı olarak muhteva ve çerçevesi açısından kimi farklı yaklaşımlar olsa da sözlü ya da yazılı olarak kullanıldığında hemen akla gelen ve zihinlerde ilk etapta...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitapta özellikle din ve inançla ilgili konularda sorulmuş ve dolaşımda olan sorulara cevaplar hazırlama gayretinde olduk. Kitapta din ve inanç ile ilgili her türden soru var. Ama hangi...
%10 8,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Kadere İman - İnanç Kitapları Serisi - 7
%10 5,00 ₺ 4,50 ₺
0 kişi
“Alimler, peygamberlerin varisleridir”(Tirmizi, “Kitabü’l-ilim”, 19). Alimin bu varislik vasfını tezahür ettirmesi, anılan denetim ve eleştiri görevini hakkıyla yerine getirmesine bağlıdır. Geçmişe do...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
İbn Arabî, tasavvufi, kelami, felsefi kültürü yeni bir terminoloji ile kendi içinde tutarlı bir biçimde sunan önemli bir şahsiyettir.Onun bilgi nazariyesi kelamcıların ve felsefecilerin bilgi nazariye...
%14 23,00 ₺ 19,78 ₺
0 kişi
Gelecek kaygısı, insanın var olmasıyla başlar. Zamanın şimdi noktasını yaşayan insanın, gelecek konusunda kesin bilgiye sahip olmaması endişesini daha da arttırır. İnsan, kaderiyle ilgili  az da olsa...
%14 20,00 ₺ 17,20 ₺
0 kişi
İnsan, beden ve ruhtan yaratılmış bir varlıktır. Nasıl ki insan bedeninin hayatiyetini sürdürmesi için yemeye içmeye ihtiyacı varsa, ruh sağlığı ve iç huzuru için de manevi gıdaya ihtiyacı vardır. Bu...
%16 16,00 ₺ 13,44 ₺
0 kişi
Her ne adla olura olsun insanlar var olduğundan beri tasavvuf onunla birlikte var olmuştur. Çünkü tasavvuf deruni bir hayat ve ahlaki bir tecrübenin adıdır. Zaman içerisinde zühd ve tasavvuf diğerleri...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Çağdaş İslam Düşünürleri adıyla oluşturulan bu çalışmayla, şartları ve ortamları itibariyle birbirinden farklı olan, özelde İslam dünyası genelde İslam düşüncesiyle ilgilenenler tarafından tanınan çağ...
%28 16,67 ₺ 12,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsan, beden ve ruhtan yaratılmış bir varlıktır. Nasıl ki insan bedeninin hayatiyetini sürdürmesi için yemeye içmeye ihtiyacı varsa, ruh sağlığı ve iç huzuru için de manevi gıdaya ihtiyacı vardır. Bu...
%16 16,20 ₺ 13,61 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser, fikirleriyle ve ıslah projesiyle İslam Dünyasında haklı bir şöhrete sahip olan büyük bilgin ve düşünür Gazzali'nin hayat hikayesini ve fikri serüvenini ele alan doyurucu bir kılavuz niteliğin...
%25 6,00 ₺ 4,50 ₺
Tükendi
%23 7,41 ₺ 5,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Hâtemü'l-Enbiyâ hem nebi hem rasûl bütün peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed Mustafa (sav) için Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir tabirdir. Bu, hem O'nun son peygamber olduğunun hem de kâmil ve...
%23 3,70 ₺ 2,85 ₺
Tükendi
%23 11,11 ₺ 8,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap insanın sahip olduğu / olması gereken İslâmın inanç yapısı hakkındadır. Kitabın başlangıcında din, İslâm, iman gibi giriş konuları ele alındı. Akabinde kulu olduğumuz Rab; Rabbimizin bize yön...
%23 11,11 ₺ 8,56 ₺
Tükendi
%23 13,89 ₺ 10,69 ₺
Tükendi
%23 11,57 ₺ 8,91 ₺