Caner Taslaman

Caner Taslaman ilk,orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Kimya Mühendisi bir anne ve doktor bir babanın oğlu olan Taslaman küçük yaşlarından itibaren doğa bilimlerine ilgi duydu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden eğitim aldı.

Caner Taslaman üniversite eğitimi aldığı sırada antropoloji, din sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde Bing Bang teorisi ve teolojisi üzerine tez çalışmalarını yaptı.

Daha sonra Kuantum Teorisi felsefe ve teoloji bağlantısı üzerine kitap yazdı ve doçentlik kıvancının aldı. Bilim, Felsefe ve Din üçgeninde çalışmaları ile profesörlük derecesini hak kazandı. 

Caner Taslaman Tokyo Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinde post doktora çalışmalarını yaptı. Harvard Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak yer aldı.

Yurtdışındaki çalışmalarında modern bilim, felsefe ve din ilişkisi üzerine oldu. Yazar Caner Taslaman aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde profesör öğretim üyesidir. Caner Taslaman Kitapları
0 kişi
Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Kadınlar erkekler için mi yaratılmışlardır? Kadınların kocalarına itaatleri dini bir vazife midir? Kuran’da kocaların karılarını dövmesinden...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
1 kişi
Kuantum teorisi evren anlayışımızda hangi köklü değişiklikleri yapmıştır? Kuantum teorisine dayanılarak 'doğanın teolojisi' nasıl yapılabilir? Bu teorinin ortaya konulmasının sonucunda Kanî'm, Spinoza...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Tanrı parçacığı nedir? CERN’de yapılan milyarlarca dolara mal olan deneysel çalışmalarla hangi sonuca ulaşıldı? Bu parçacığın var olması Tanrı’nın var veya yok olması anlamını taşımakta mıdır? “Boşluk...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta, doğuştan sahip olduğumuz özellikler hareket noktası yapılarak Allah’ın varlığı ve dinler hakkında ulaşılan sonuçlar gösterilmektedir. Bunlar, Kuran’dan (30-Rum Suresi 30. ayetten) ilham al...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
“Caner Taslaman’ın bu çalışmasının baştan aşağı okumuş biri olarak-kitap olarak çıkmasını sevinçle karşıladım. Bence bu kitabın en önemli katkısı; İslam’ı sadece bir iman konusu olarak ele almayıp, ko...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
No scientific issue has aroused so much public attention in recent years as the “God Particle”(the Higgs boson) and the related experiments conducted at the laboratories of CERN. In thisbooklet, first...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Gerçekten de Müslüman olmak için ciddi, ayakları yere basan gerekçeler var mı? Kuran’ın Allah’tan olduğu nasıl temellendirilmektedir? Yazar, bu kitabında böylesine dev önemdeki bir meseleyi ele aldı v...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Teolojik fikirler arasındaki tercihte bilmin rolü nedir? Entropi yasasının , evrenin başını ve sonunun olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? Entropi yasası evrendeki olgulard...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Big Bang teorisi, felsefe ve dinler açısından hangi sonuçları doğruyor? Tanrı var mı? Tanrı'nın varlığı bilimsel verilerle ve akılcı delillerle ispatlanabilir mi? Evren, bilimsel kanunlar, evrensel tü...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Benim “tarihselci” deyip de eleştirdiklerim, Kuran’ın tarihin belli bir döneminde indiğini ve kendi döneminin sorunlarına da çözümler sunduğunu ifade edenler değildir. Böylesi bir tanımlamayı hemen he...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
“Allah var mıdır? Allah’ın varlığı rasyonel olarak temellendirilebilir mi? Allah’ın sıfatları hakkında ne söyleyebiliriz? Evrendeki muhteşem tasarımlar Allah’ın eserleri midir? Çokevrenler ile ilgili...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Evrim Teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon'un, Aristoteles'in, Leibniz'in, Hume'un, Kant'ın, Popper'ın, Kuhn'un felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? Evrim t...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Caner Taslaman’ın, Terör’ün ve Cihad’ın Retoriği kitabında;Terör nedir?, Terörist kimdir?, Terör kelimesi retorik olarak nasıl kullanılıyor?, Kuran’a göre cihad nedir?, Cihad fetvasını kimler verebili...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
“Kuran-bilim ilişkisi” pek çok kişi tarafından merak edilen ve ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu konudaki çalışmalarla –genelde- modern bilimin bulgularıyla Kuran’ın içeriğinin ne kadar uyumlu olduğu...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Allah’ın var olup olmadığı hususunda varacağımız karar kendimize, yakınlarımıza, dünyamıza ve tüm varlığa bakışımızı altüst edecek önemdedir. “Nereden geliyorum, neden buradayım, ben kimim, ben ve yak...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
Tükendi
1 kişi
Allah’ın var olup olmadığı hususunda varacağımız karar kendimize, yakınlarımıza, dünyamıza ve tüm varlığa bakışımızı altüst edecek önemdedir. “Nereden geliyorum, neden buradayım, ben kimim, ben ve yak...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, hem bilim hem felsefe hem de ilahiyat alanlarıyla ilişkilidir. Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Bir Müslüman’ın din adına neyi re...
%30 19,00 ₺ 13,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Evren hakkındaki görüşümüz, evrenin bir parçası olan kendimiz hakkındaki görüşümüzü de belirleyicidir. Evreni ezelî bir varlık, evrenin içindeki canlıları ve biz insanları tesadüfen var olmuş olarak g...
%23 8,33 ₺ 6,41 ₺
Tükendi
0 kişi
"CanerTaslaman'ın bu çalışmasının -baştan aşağı okumuş biri olarak- kitap olarak çıkmasını sevinçle karşıladım. Bence bu kitabın en önemli katkısı; İslam'ı sadece bir iman konusu olarak ele almayıp, k...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Is the Big Bang theory acceptable? What are the philosophical and religious consequences of the Big Bang theory? Can the existence of God be demonstrated through scientific data and logical reasoning?...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺