Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung 26 Temmuz 1875 yılında İsviçre'de doğmuştur. Analitik psikolojinin Sigmund Freud, Alfred Adler il 3 kurucusundan biridir. Carl Gustav Jung Basel üniversitesinde tıp profesörü olan dedesi ile aynı ismi taşımaktadır. Babası bir papazdır. 

1895 yılında Basel Üniversitesinde tıp eğitimi görmeye başladı. 1900 yılında Eugen Bleuler'in asistanı olarak çalıştı. Doktorasını akült fenomenler ve onların psikolojik etkileri alanında tamamladı. 

36 yaşında Uluslararası Psikanaliz birliğinin ilk başkanı olarak seçildi. Psikolojik analizlerinde astrolojiden de yararlandı. Carl Gustav Jung 1940 yılından sonraki yazılarında ve çalışmalarında simya üzerine odaklanmaya başladığı bilinmektedir. 1944 yılında simya sembollerini incelediği Psikianalitik süreçlerle olan direkt ilişkisini ortaya koyduğu Psikoloji ve Simya kitabını yayınlamıştır. 

1963 yılında Mysterium Coniunctionis kitabını İngilizce olarak The Collected Works of C.G. Jung kitabının bir parçası olduğu ortaya çıktı.  Mysterium Coniunctionis Carl Gustav Jung'un son kitabıydı. 

Popüler psikometre aracı Myres-Briggs Kişilik Göstergesi Jung'un psikolojik türler teorisinden geliştirilmiştir. İnsan ruhunu doğuştan dindar olarak görmüş ve bu dindarlığı araştırmalarının odak noktası yapmıştır.Rüya analizleri ve sembolizma üzerine çok fazla katkıları olan çağdaş yazarlardan biridir. Carl Gustav Jung Kitapları
0 kişi
Tıp ve psikiyatri kökenli bir ruh çözümlemecisi olan Jung'un, psikolojik tiplemeler, kompleksler teorisi ve sözcük çağrışım testi gibi özgün bilimsel katkıları günümüz psikolojisi ve psikiyatrisi için...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Yazar, psikiyatrist, eğitimci, ressam ve bir de seyyah olan Carl Gustav Jung, rüyalar hakkındaki fikirlerini bu derlemede toplamıştır. Gizemcilik, din, kültür, semboller gibi ana temaları kendine...
%30 46,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Bu deruni hayalleri izlediğim yıllar, hayatımın en önemli dönemleriydi. Diğer her şey buradan yola çıktı. (…) Tüm hayatım, bilinçdışından patlak veren gizemli bir çağlayan gibi, bazen beni yıkabilecek...
%25 85,00 ₺ 63,75 ₺
1 kişi
Çağdaş psikolojinin üç büyük devinden biri ve analitik psikolojinin kurucusu, psikiyatr ve dünyamızın ender Filozof-bilimadamlarından biri olan C. G. Jung, İnsan Ruhuna Yöneliş’te psikolojinin en teme...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Jung, ana araştırma alanlarını ideal yetişkin kişiliği üzerine yoğunlaştırmıştır ancak bu eserde çocukluk psikolojisine eğilir. Ele aldığı meseleler esas olarak eğitim ve kişi olma sorunlarıdır. Bunu...
%30 36,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
"Din, insan aklının en eski ve en yaygın uğraşlarından biridir. Bu nedenle insanın psikolojik yapısına değinen her psikoloji dalı, dinin sadece toplumsal ya da tarihsel bir olay olmayıp, çok sayıda in...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
"Ufo'lar için dünyada bir temel bulmanın ve onların fiziksel özelliklerini açıklamanın olanaksızlığı, çok geçmeden 'dünya dışı' bir kökenleri olduğu tahminine yol açtı.Bu varyasyonla birlikte bu söyle...
%30 12,96 ₺ 9,07 ₺

Ruh

0 kişi
Paracelsus, Sigmund Freud, Richard Wilhelm, Pablo Picasso, ve James Joyce’un şaheseri Ulysses üzerine yazılan denemeler… Jung, bu olağanüstü kişilikleri ve sanat yaratımının kökenlerini kendi psikoloj...
%30 32,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Jung ve Freud 1912’ye kadar çok yakın bir işbirliği içinde oldu, devamlı mektuplaşıyorlardı ve Jung Freud’un fikirlerini çeşitli şekillerde 1904’ten beri zaten uyguluyordu. Jung, Uluslararası Psikanal...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Maskülen kavramı sadece Jung’un insan ruhu hakkındaki devrimci teorileri için değil kişiliğin gelişimi için de dikkate değerdir. Eğer Jung’un inandığı gibi “modern insan halihazırda, kendi aklının ışı...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
“Sevgi, bir kader gücüdür, öyle ki bu gücün enerjisi cennetten cehenneme uzanır” der Jung, kitabın içindeki “Bir Öğrencinin Sevme Sorunu” adlı bölüm üzerine düşüncelerini dile getirirken. Ne var ki Ju...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Jung ilk kez 1912 yılında yayımladığı Libidonun Sembolleri ve Dönüşümleri’yle, Freud’un psikanalitik ekolünden kopuşunu ilan etti. Kitap, çok geçmeden onun en bilinen ve en etkili çalışması haline gel...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
JUNG’a göre iç dünyamıza yönelik de çeşitli yapılarımız vardır. Her insanda hem dişiliğe ait bir davranış ve hissediş yapısı (ki buna “Anima” adını vermiştir) hem de erkekliğe ait bir yapı (“Animus”)...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Toplu Eserlerin birincisi olan bu cilt, betimleyici psikiyatri alanındaki çalışmaları kapsamaya yeterlidir. Kitap, Jung’un yayımlanan ilk çalışması olan doktora teziyle yani sonraki çalışmalarına çerç...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
C. G. Jung’un arzusuyla Almanca külliyatını yayımlayan yayımcıları, ilk kitap olarak Psikoterapi Pratiği’ni seçerler. Kitaba yazdığı önsözde Jung, eseri şu cümlelerle sunar: (…) Yayımcılara bilhassa...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
“Aslında bu çalışma benim bakış açımın Freud’un ve Adler’inkinden hangi yönlerde ayrıldığını anlatma ihtiyacımdan doğdu. Bu soruya cevap vermeye çalışırken tipler problemi karşıma çıktı; zira kişinin...
%30 70,00 ₺ 49,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"İnsan ve Sembolleri"nin araştırılması aslından insanın kendi bilinçdışıyla ilşkisinin araştırılması demektir. Dahası Jung'un bilinçdışı görüşünde bilinçdışı, bilincin büyük kılavuzu, dostu ve akıl ho...
%40 85,00 ₺ 51,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Özellikle psikolojiyi konu edinen eserlerde kullanılan kavramlar ve tanımlar için çok temkinli davranılmadığını öğrenecek kadar yeterli deneyim edindim: Zira psikoloji alanından başka hiçbir yerde çok...
%30 14,81 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
Analitik psikolojiye göre, her insanın bir dış bir de iç dünyası vardır. Çevremize yönelik olarak "persona" denen, bulunduğumuz çevreye, kültüre uyum sonucunda kazandığımız özellikler bütünü tanımlanm...
%35 11,00 ₺ 7,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Freud'un görüşlerinden çok etkilenmesine karşın, psikanalizle ilişkisinin daha başlarında, kendi geliştirdiği kavramlarla çalışmaya başlayan Jung, zihinsel etkinliklerin tümünü psysche diye adlandırır...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺