Celal Ülgen

Celal Ülgen 1948 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Kendisini solcu olarak tanımlayan yazar o dönemlerde Dev-Genç üyesi olmuştur. Celal Ülgen Kitapları
0 kişi
*Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli *CMK’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun Yürürlükte Olan Hükümleri *Terörle Mücadele Kanunu *C...
%10 20,83 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
*Tebligat Kanunu *Tebligat kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik *Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun *Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabu...
%20 16,67 ₺ 13,34 ₺
0 kişi
- Anayasada Yapılan Değişiklikler Listesi- Türk Bayrağı Kanunu- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(11. Protokol ile Düzenlenen Metin)- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(1...
%18 5,00 ₺ 4,10 ₺
0 kişi
- Anayasada Yapılan Değişiklikler Listesi- Türk Bayrağı Kanunu- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(11. Protokol ile Düzenlenen Metin)- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(1...
%20 5,00 ₺ 4,00 ₺
0 kişi
• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi• Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme• Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Proto...
%20 14,50 ₺ 11,60 ₺
0 kişi
*Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu *Bilirkişilik Kanunu *Tebligat Kanunu *Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik *Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kurulu...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
*TMK nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun *Çocuk Koruma Kanunu *Tapu Kanunu
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
*Türk Borçlar Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
%15 10,50 ₺ 8,93 ₺
0 kişi
*Türk Ceza Kanunu *TCK nın Yürülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Kabahatler Kanunu *Ceza Muhakemesi Kanunu *CMK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı...
%20 22,50 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun *Münfesih Olmasına ve Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şi...
%20 23,50 ₺ 18,80 ₺
0 kişi
Danıştay Kanunu *Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun *Hukuk Muhakemeleri Kanununun İYUK ile ilgili Bölümleri *Uyuşmazlık Mahkemesini...
%20 8,50 ₺ 6,80 ₺
0 kişi
*Sinema Filmleri Hakkında Kanun *Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun *Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik *Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi...
%20 8,33 ₺ 6,66 ₺
0 kişi
KavramlarTebligat KanunuTebligat Kanununun Uygulanmasına Dair YönetmelikAdli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile AdliyeMahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında K.Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulu...
%18 12,96 ₺ 10,63 ₺
0 kişi
*TMK’nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun*Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun*Çocuk Koruma Kanunu*Tapu Kanunu 
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
1 kişi
*Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu*Bilirkişilik Kanunu*Tebligat Kanunu*Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik*Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Gö...
%25 9,90 ₺ 7,43 ₺