Cem EroğulCem Eroğul, Akademik, Başvuru Kitapları, Felsefe kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Anatüzeye Giriş, Birey Nedir?, Demokrat Parti, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, Devlet Nedir?, Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu olarak sayılabilir.

Cem Eroğul kitapları; İmaj Yayıncılık, İmge Kitabevi Yayınları, Yordam Kitap aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Cem Eroğul tarafından yazılan son kitap "Marksizm ve Birey Sorunsalı", Yordam Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Cem Eroğul Kitapları
0 kişi
Toplumsal yaşamın her alanında, sürekli olarak karşımıza çıkan bir olgudur devlet. Ama, gerçekte devlet nedir? Toplumun tümüne hizmet eden bir aygıt mı? Yoksa egemen sınıfların baskı aracı mı? Ya da t...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
1 kişi
Kimine göre, Demokrat Parti, Atatürk devrimlerini yok etmeyi amaç edinen ve bugün bu ereğine iyice yaklaşmış görünen, gerici bir siyasal akımın ilk büyük dalgasıdır. DP demek, karşıdevrim demektir. Ki...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
İnsan nasıl insanlaştı? İnsan toplulukları, toplumlara nasıl dönüştü? Kültür nedir? Bütün dünya ortak bir küresel kültürün egemenliği altına mı giriyor? Devlet neden kuruldu? Kast sistemi ne demek? Sö...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
0 kişi
Marksizmi öğrenmek için öncelikle hangi eserlerden başlamalı? Doğru anlayıp yorumlamak için Marksist klasikleri nasıl okumalı? Merakla sorulan, daima tartışılan bir konudur bu. Ne soru yersizdir, ne d...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Marksizm bireyi nasıl ele alır? Biyolojik, toplumsal ve psikolojik belirlenmelere nasıl yaklaşır? Bireyi incelerken yöntemini nasıl inşa eder, “bilişsel araçlar”ını nasıl oluşturur? Birey sorunsalı ek...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Marksizm ya da özdekçi (maddeci) tarih görüşü, bir buçuk yüzyılı aşkın bir süre içinde, toplum bilimlerine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bu katkılar bugün de sürüyor. Buna karşılık, toplum biliml...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki ders notlarına ilişkin olarak aşağıdaki noktalara dikkat çekmek isterim:1) Üniversite düzeyinde yapılan bir eğitimde, yalnızca ders notlarıyla yetinilemez. Öğrenci, doğru dürüst yetişmek is...
%12 37,50 ₺ 33,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`nin birinci sınıfında, yaz döneminde, bütün bölümlerde haftada dört saat olarak okutulan Anatüzeye (Anayasa Hukukuna) Giriş dersi iki ana bölümden oluşuy...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Kimine göre Demokrat Parti, Atatürk devrimlerini yok etmeyi amaç edinen ve bugün bu ereğine iyice yaklaşmış görünen, gerici bir siyasal akımın ilk büyük halkasıdır. DP demek, karşıdevrim demektir. Kim...
%15 20,50 ₺ 17,43 ₺
Tükendi
0 kişi
Toplumsal yaşamın her alanında, sürekli olarak karşımıza çıkan bir olgudur devlet. Ama, gerçekte devlet nedir? Toplumun tümüne hizmet eden bir aygıt mı, yoksa egemen sınıfın baskı aracı mı ya da toplu...
%15 5,00 ₺ 4,25 ₺