Cem ŞenolCem Şenol, Araştırma - İnceleme, Hukuk, Hukuk Üzerine kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3), Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesindeki Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı olarak sayılabilir.

Cem Şenol kitapları; On İki Levha Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Cem Şenol tarafından yazılan son kitap "Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesindeki Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı", On İki Levha Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Cem Şenol Kitapları
0 kişi
Devlet sırları ve bu sırlara karşı işlenen suçlar, bir yönüyle bireylerin bilgi edinme hakkı ve basının haber verme hürriyetiyle diğer yönüyle ise devlet sırrı ile korunması amaçlanan kamu yararıyla i...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki “Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı”, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalında görev yapan öğretim üye ve elemanları tarafından, üç kitaplı...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Etkin soruşturma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ile ortaya çıkmış bir yükümlülüktür. Yükümlülük, yaşama hakkı ile işkence yasağının ihlaline yönelik savunulabilir bir iddianın varlığı h...
%10 30,09 ₺ 27,08 ₺
0 kişi
Hukuka aykırı delillerin kullanılması ve değerlendirilmesi yasağını incelediğimiz doktora tezinin kitaplaştırılmış halinin ilk baskısının tükenmesi üzerine ikinci baskının yapılması ihtiyacı doğdu. Ki...
%10 64,81 ₺ 58,33 ₺