Cemal Kurnaz

Cemal Kurnaz, 1956 yılında Antalya'nın Akseki kazasında doğmuştur. Öğretmen Okulundan mezun olan Cemal Kurnaz 1974 yılında ilk görevi olan ilkokul sınıf öğretmenliğini Urfa'da yapmıştır.  Yükseköğrenimini Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda tamamladı.  Ardından Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne gitti ve buradan mezun oldu. Yükseköğrenim gördüğü üniversitede akademisyen olarak görev yaptı.  1995 yılında Ankara Üniversitesinde Doçent, ardından Profesör oldu.  1996'da Ankara Üniversitesi bölüm başkanlığına getirildi. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Prof. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Cemal Kurnaz Kitapları
0 kişi
Türk edebiyatının en gizemli türlerindenbiri şathiyyedir. Şairlerin cem sarhoşluğuyla adeta tanrılaştığı, Tanrı ile teklifsiz konuştuğu çizgi dışı şiirler. Şathiyyelerin eşyanın mantığına aykırı, saçm...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Orhan Veli Kanık, Türk şiirinde çığır açmış, öncü şairlerimizden birisidir. Bazı araştırmacılar tarafından, Onun hayatı, eserleri ve şiirleri hakkında değerli çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında b...
%26 22,00 ₺ 16,28 ₺
0 kişi
Divan şiiri hakkında kolay okunur, kısa yazılar yazmayı seviyorum.Genç okuyucu zorlanmasın, elinden bırakamasın; böylelikle Divan şiirinin içine girsin, merak etsin, ilgi duysun istiyorum.Zevk almaya...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
“Günümüzde her ne kadar bilgiye ulaşmak kolaylaşmış ise de, yine de çeşitli zamanlarda yayımlanmış olan bildiri ve makalelere ulaşmak her zaman kolay değil.Bu sebeple, ben de birçok meslektaşımın yapt...
%20 33,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Türk doğmak ayrıdır, Türk olmak ayrı.Türk doğmak Rabb'imin emrindendir.Türk olmak ömür boyu sürecek bir ibadettir.Türk'ün anlamı, lafzından çook çok daha kapsamlı ve büyüktür.Millî hafızamızı bilinçle...
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
0 kişi
Osman Yüksel Serdengeçti (1917-1983), 1936'dan ölümüne kadar şiir yazmayı sürdürür.Onun Akdeniz Hilalindir (1940), Erzincan Destanı (1940), Cenk Türküsü, Türk ve Tanrı (1943) isimli şiir kitapları yay...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Ali Nihad Tarlan, edebiyat tarihi edebiyatın tarihi olmalıdır görüşünü savunur. Divanları, kendi geliştirdiği sistematik tahlil yöntemiyle inceleyerek, her şairin şiirini oluşturan teşbih, mecaz ve te...
%20 46,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Mecazdan HakikateBizim edebiyatımızda Ahmed Yesevi ile zühdi bir özellik gösteren tasavvuf akımı, daha sonraları İran mutasavvıflarının da etkisiyle değişik bir çizgide gelişimini sürdürmeye başlar. Ö...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Orta asyalı bir çok ilim ve sanat adamı, özellile Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren Osmanlı ülkesine gelerek faliyet göstermiştir. Bunların önde gelen isimlerinden birisi de Emir Ahmed-i Buhari...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Türkiye'nin tarihte Selçuklular ve özellikle Osmanlılar zamınında Orta Asya kültür çevreleri ile çok yönlü ilişkisi olmuştur. Anadolu'nun İslamlaşmasında önemli yeri bulunan kolonizatör dervişlerden b...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Kitapta yer alan her biri uzun okumaların ürünü olarak ortaya çıkan, deneme tadında küçük ölçekli bu yazılar, şiirimizde yer alan kavramların tarihi yürüyüşünü, gelişmesini ve çeşitlenmesini izleyebil...
%10 29,00 ₺ 26,10 ₺
0 kişi
Eski Türk Edebiyatı terimi, Divan edebiyatı, İslâmî Türk Edebiyatı gibi terimlerin yerine de kullanılmakla birlikte, daha geniş bir çerçevede, bilinen ilk sözlü örneklerden, Yeni Türk edebiyatının baş...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Ezgi ve sözün birlikte hayat verdiği türküler, milletimizin tarih içindeki duygularını yüklediği bir arşiv niteliğindedir. Milletimizin nabzı türkülerde atar. Aşkı, acıyı, gurbeti, sılayı nasıl algıla...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Anadolu, Selçuklular ve özellikle Osmanlılar zamanında Orta Asya kültür çevreleri ile çok yönlü ilişkisi içinde olur. Bu ilişkiler, Anadolu’nun İslamlaşmasında önemli yeri bulunan kolonizatör dervişle...
%20 21,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Teknik, ses, muhteva ve tema itibariyle geleneksellik ve modernitenin kesişme noktasında duran; orijinal söyleyiş ve imajinasyon endişesi taşıyan; ayrıca, bilimsel bilgi birikimini şiir potasında erit...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
0 kişi
Edebiyat, milletin söze, yazıya bürünüp görünmesi. "Divan Edebiyatı ve Türk Kimliği", İslâm’ın rengine boyanan milletimizin Divan edebiyatına yansıyan özelliklerini ele alıyor. Kimliğimizin önemli yön...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Kitapta, Divan şiirinde kullanılan nazım şekilleri inceleniyor. Giriş bölümünde, nazım şekilleriyle ilgili terim ve kavramlar tanıtılıyor. Böylece, kitapta kullanılan veya önerilen terimleri de tanıma...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Dost Yazıları ağırlıklı olarak kitaplar hakkında yazılmış yazılardan oluşuyor. Dost görüp duruyormuş gizi yazılmış yazılar bunlar. Hakkın tahakkuku için hasbi bir bilgi paylaşımı. Kitapları eleştirirk...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Eski Edebiyatın İçinde, yazarın eski edebiyatla ilgili makalelerinden oluşuyor. Yunus Emre’den Aşık Veysel’e başlığı altında yer alan eserde Tasavvuf Edebiyatı, Divan Edebiyatı ve bugün için artık esk...
%20 44,00 ₺ 35,20 ₺
0 kişi
Osmanlının muhteşem yüzyılı on altıncı yüzyıl.İhtişamın zirvesi Kanunî dönemi.Bu yüzyıl, Divan Edebiyatının da klâsik dönemi.Önce Ahmet Paşa’da, Necatî Bey’de kendini gösteren...Eski Anadolu Türkçesi...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺