Cemal KutayCemal Kutay, Araştırma - İnceleme, Araştırma & Başvuru Kitapları, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 21. Yüzyılda Din Faşizmi, 47 Gün, Atatürk Bugün Olsaydı, Atatürk Olmasaydı, Atatürk’ün Son Günleri, Beş Kıt’ada Bir Türk Paşa’sı Daniş Karabelen olarak sayılabilir.

Cemal Kutay kitapları; Abm Yayınevi, Aksoy Yayıncılık, Avcıol Basım Yayın, Boğaziçi Yayınları, İklim Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Cemal Kutay tarafından yazılan son kitap "21. Yüzyılda Din Faşizmi", Aksoy Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Cemal Kutay Kitapları
0 kişi
Elinizdeki kitapta, beş kıt'ada, evet Asya-Amerika-Avustralya-Avrupa-Afrika'da yaşının ve rütbesinin çok çok üstünde emekleri ve şahsiyetinin, hususiyetleriyle Türk insanının maddi manevi meziyetlerin...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Bu kitap, yine Boğaziçi Yayınları Büyük Kültür Serisi'nde çıkmış olan "Ege'nin Türk Kalma Savaşı'nın devamı ve tamamlayıcısıdır. Böylece, Ege'nin en yakın tarihteki ibretli macerası iki cilltte toplan...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Cemal Kutay ülkemizin önde gelen tarihçilerinden biridir. 1909 Konya doğumlu Cemal Kutay, altmış yedi yıl aralıksız emek vererek tam 174 kitap yazmıştır. Bu eserler ve defalarca yapılan baskıları bir...
%30 65,00 ₺ 45,50 ₺
0 kişi
Ben, cemal kutay 1909 konya doğumluyum. Tarih yazarlarının kıdemlisiyim. Arasız 68 yıl emekle bir dünya rekoru sayılan 174 eser verdim. Elinizdeki mevzumuz, atatürk'ün beraberinde götürdüğü hasret "tü...
%30 75,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Elinizde, "Yazılmamış Tarihimiz Seçmeler" kitabının üçüncüsü var. Yetmiş yıl aralıksız emekle tarih kitaplığımıza bir dünya rekoru sayılan 178 eser vermiş olan, ülkenin kıdemli tarihçisi ben Cemal Kut...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki Kitap...Son Sahife'ye geldiğinizde, edineceğiniz kanaatı hatırlıyor ve kederleniyorum. Ama göz kapayamayacağız gerçek değişmiyor: İkinci Meşrutiyet'in sekiz ay yirmi birinci günü patlak ver...
%30 75,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Ülkenin kıdemli tarihçisiyim. Yetmiş yıl arasız emekle sizlere, yüz yetmiş sekiz kitap verdim. Bunların içinde imparatorluk, meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerinin en hacimli tarihi olan yirmi ciltlik...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Elinizde, "Yazılmamış Tarihimiz Seçmeler" kitabının üçüncüsü var. Yetmiş yıl aralıksız emekle tarih kitaplığımıza bir dünya rekoru sayılan 178 eser vermiş olan, ülkenin kıdemli tarihçisi ben Cemal Kut...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Soru ve cevaplarla hazırlanan kitap, çeşitli zaman ve mekanlarda onun tutumuyla oluşan olaylardan, söylediklerinden, nüktelerinden, fıkralarından, eleştirilerinden, arayışlarından bir demet sunuyor. B...
%30 12,04 ₺ 8,43 ₺
Tükendi
0 kişi
Saat dörtte top sesleri duyuldu. Bunlar hükümdarın Saltanat kayığı ile Dolmabahçe Sarayı’ndan ayrıldığının işaretiydi. Bu atışları Boğaz’ın iki yakasındaki gemiler ve istihkamlardan atılan top atışlar...
%30 11,11 ₺ 7,78 ₺
Tükendi
0 kişi
1860’lı yıllarda Profesör Arminius Vambery önce kılığını, ardından dinini, en sonunda da adını değiştirdi. Reşid Paşa unvanıyla İstanbul’a geldi. Osmanlıcayı mükemmel denebilecek kadar iyi konuşuyordu...
%30 12,96 ₺ 9,07 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk karikatüristleri bilgilerini, kültürlerini, karakterlerini eleştirilerini bugün dahi en hür ülkelerde bile cesaret isteyen çizgilerini yüz elli yıllık bir sürede ortaya koyabilme başarısını göste...
%30 13,80 ₺ 9,66 ₺
Tükendi
0 kişi
“Tarihte Türkler Araplar“, Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yılı aşkın devrinde, Türk-Arap ilişkilerinin ibret verici olaylarını ortaya koyuyor. Cemal Kutay, etkileri bugün de çehre değiştirmiş, ancak as...
%30 41,67 ₺ 29,17 ₺
Tükendi
0 kişi
Atatürk'ün manevi kızlarından Afet Uzmay (İnan), İsviçre'li Tarih Profesörü Eugene Pittard'dan doktora tezi olarak ''Türk Milletinin Özellikleri''ni almıştı. Atatürk'ten yardım rica etti. Mustafa Kema...
%25 20,83 ₺ 15,62 ₺
Tükendi
0 kişi
Atatürk Enver Paşa Hadiseleri Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Meşrutiyet'in ünlü asker şahsiyeti Enver Paşa, meslek ve gaye benzeyişleri içinde çok ayrı insanlardı, ikisi de, günlerinde memlekete yön verd...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Büyük insanların, ve eğer üstelik bu büyük insan, sahibi olduğu siyasi ve idari kudret yanında, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir de şahsen temsil ettiği müstesna kıymetler sahibi ise, çevresinde ister i...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Çok iyi biliyorum ki, böylesine bir konuyu kitaplaştırmak, herşeyden önce haddini bilmek yeterliliğidir.Ben Cemal Kutay, Atatürk’ün Hakimiyet-i Milliye’sinden bugünlere erişebilmiş son kalemim. 68 yıl...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Thomas Edwar Lawrence (1888-1935) Birinci Dünya Harbinde Arap İsyanını hazırlayan ve gerçekleştiren dünya çapında İngiliz casusu idi. Ona karşı bizim Teşkilat-ı Mahsusamız varlığını ortaya koyarak o u...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta Mustafa Kemal'in önlenen demokrasi girişimini alacakaranlıktan aydınlığa çıkaracağız. Ondan sonra fiili emekleri hatıra getireceğiz. Hepsinin acı akıbetine geçit resmi yapacağız.Ele aldığım...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
İkinci Meşrutiyetin alim Sadrazamı (başbakanı) Mehmed Said Halim Paşa, Fransızca yazdığı "İslamlaşmak" eserini Türkçe'ye çevirmesini şair Mehmet Akif Ersoy'dan rica ederken endişesini de açıklar:"Üsta...
%25 8,80 ₺ 6,60 ₺