Cemil OktayCemil Oktay, Diğer Kategoriler, Siyaset - Politika, Siyaset Bilimi & Siyaset Tarihi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hum Zamirinin Serencamı, Modern Toplumlarda Savaş ve Barış, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Siyaset Yazıları, Siyasi Kültür Okumaları olarak sayılabilir.

Cemil Oktay kitapları; Alfa Yayınları, Bağlam Yayınları, Derin Yayınları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Cemil Oktay tarafından yazılan son kitap "Modern Toplumlarda Savaş ve Barış", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Cemil Oktay Kitapları
0 kişi
Kitap, siyaset biliminde anahtar nitelikli dört konuyu içeriyor. Bunlar, meşruiyet, siyasi düzenlerin sınıflandırılması, siyasi kültür ve siyasi gelişmedir. İncelemelerin her birinde, temel kaygı, siy...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Cemil Oktay’ın Modern Toplumlarda Savaş ve Barış adlı çalışması, kadim toplumlardan günümüze kadar uzanan süreç içinde savaş ve barış olgusunu ve bunun yaratmış olduğu kültürün ülkelerin top...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Türk siyasal yaşamının az gelişmiş ülke siyasal yaşamının temel özelliklerinden büyük çaplı sapmalar gösterdiği söylemek pek mümkün değildir. Gerek yüksek dozdaki devlet talebi, gerek kamu örgütlenmes...
%4 18,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Her toplumsal düzen beraberinde bu düzene uygun olarak biçimlenmiş bir siyasal kültürü de yansıtır. Bu kültür ise toplumsal yapı ve siyasal düzenle uyum içinde şekillenip, bu yapının tüm özelliklerini...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk siyasal yaşamının az gelişmiş ülke siyasal yaşamının temel özelliklerinden büyük çaplı sapmalar gösterdiiğini söylemek pek mümkün değildir. Gerek yüksek dozdaki devlet talebi, gerek kamu örgütlen...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺