Cemil YücelCemil Yücel, Akademik, Eğitim, İş Dünyası kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Eğitim Bilimine Giriş, Sınıf Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme, Örgütsel Davranış ve Yönetimi olarak sayılabilir.

Cemil Yücel kitapları; Anı Yayıncılık, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Cemil Yücel tarafından yazılan son kitap "Örgütsel Davranış ve Yönetimi", Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Cemil Yücel Kitapları
0 kişi
Elinizdeki kitabın hazırlanmasında yeni eğitim programının felsefesine uygun bir içerik oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda öğrenci merkezli, öğrenmeyi öğrenen, düşünen, sorgulayan bir...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Eğitim ve öğretimde gelişmeler ve yeni anlayışların bir sonucu olarak ölçme ve değerlendirmede de yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle yenilenen müfredatın uygulanmasında, ölçme ve değerlendi...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Dünyada hızlı bir değişme, gelişme ve yenileşme yaşanmakta, hızlı bir biçimde bilgi üretilmekte ve üretilen bilgi aynı oranda eskimekte ve önemini yitirmektedir. Bu gelişme ve yenilikler, örgütleri, ö...
%10 63,00 ₺ 56,70 ₺
Tükendi
1 kişi
Eğitim, bir özgürleşme ve sosyalleşme sürecidir. Okullardaki eğitim, öğretim ve öğrenme etkinlikleri, büyük ölçüde sınıf denilen ortamlarda gerçekleşmektedir. Sınıf, öğrencilerin topluca her türlü öğr...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Öğretmenlik mesleğini koruyacak olanlar, bu mesleği yapanlar ve öğretmen yetiştiren kurumlardır. Öğretmenlik mesleğinin meslekleşebilmesi ve en saygın konuma gelebilmesi için, odalaşma yoluna gidilmes...
%10 26,85 ₺ 24,17 ₺