Çetin ArslanÇetin Arslan, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Türk Hukukunda Faiz ve Munzam Zarar, Yargıtay'ın Tümüyle Taranmış İçtihatları Işığında Cezadan Mahsup, Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi, İhaleye Fesat Karıştırma Suçu olarak sayılabilir.

Çetin Arslan kitapları; Adalet Yayınevi, Asil Yayın Dağıtım, Nobel Akademik Yayıncılık, Yetkin Hukuk Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Çetin Arslan tarafından yazılan son kitap "Türk Hukukunda Faiz ve Munzam Zarar", Asil Yayın Dağıtım tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Çetin Arslan Kitapları
0 kişi
Mahsubun Kavramsal Çerçevesi Koşulları ve Uygulanma Usulü Yurt Dışında İşlenen Uyuşturucu Suçları ile Diğer Suçlarda Mahsup İnfaz Aşamasında Mahsup
%8 16,50 ₺ 15,18 ₺
0 kişi
Bu metin, Kanun'un asıl metnine sadık kalınarak 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dâhil olmak üzere şimdiye dek yapılan tüm değişiklikleri aşama a...
49,90 ₺
0 kişi
Romanın Türk edebiyatında tanınmaya başladığı yıllar, Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemine rastlar. Böyle dönemlerde devlet beka mücadelesi verirken mensupları kendi gelecekleri için endişeli bir bekl...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
İhaleye fesat karıştırma suçu (TCK md. 235), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra yoğun bir uygulama alanı bulmuştur. Ancak, özellikle multidisipliner niteliğinden kaynaklanan...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, Anayasa mahkemesi içtüzüğü, Anayasa mahkemesi kanunu metinleri kitabın ağırlıklı içeriğini oluşturmasının yanında nayasa Mahkemes...
%8 13,89 ₺ 12,78 ₺
Tükendi
%15 69,44 ₺ 59,02 ₺
Tükendi
0 kişi
"İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (TCKtnd. 235) " isimli eserin bu baskısında da mevzuattaki değişiklikler gözden geçirilmiş ve özellikle uygulama açısından taşıdığı önem gözetilerek Yargıtay ve Danıştay...
55,56 ₺