Cihangir GenerCihangir Gener, Bilim, Diğer, Diğer İnançlar kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ezoterik - Batıni Doktrinler Tarihi, Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi, Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 1, Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 2, Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 3, Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 4 olarak sayılabilir.

Cihangir Gener kitapları; Beyaz Yayınları, Bilgelik Okulu Yayınları, Dharma Yayınları, Helios Kitap, Hermes Yayınları, Yurt Kitap Yayın aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Cihangir Gener tarafından yazılan son kitap "Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi Cilt 4", Hermes Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Cihangir Gener Kitapları
1 kişi
Hiram Abif Kimdir? Ne yapmıştır da Masonluk gibi yüzyıllardır dünyanın entelektüel gelişimini etkileyen bir örgütün Büyük Üstadı, Piri olma onurunu, payesini elde etmiştir? Hiram olmak ne demektir? He...
%30 29,63 ₺ 20,74 ₺
0 kişi
Kayıp İki Kıta Mu Ve Atlantis’Ten Maya, Uygur, Mısır Uygarlıklarına; Yahudilik’Ten, Hıristiyanlık Ve İslamiyet’E Uzanan Masonluk, İlluminati, Ezoterizm Ve Batınilik Üzerine Bir Araştırma.Tek tanrılı i...
%28 64,00 ₺ 46,08 ₺
0 kişi
Ülkemizde Tarot Kartlarına, sadece bir falcılık aracı olarak bakılmaktadır. Halbuki Tarot Kartları, insanlık tarihinin en eski, en kadim bilgelik araçlarından birisidir. Kökleri Atlantis’e kadar uzama...
%40 56,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Son 350 yıldır Dünyaya gizli eller yön veriyor. Dünya hızla, Tek Dünya Devleti’ne doğru yol alıyor. Bu gidişatı önleyebilecek hiçbir güç kalmadı... Kimileri bu iddialara gülüp geçiyor. Kimileri “Üst A...
%30 55,56 ₺ 38,89 ₺
0 kişi
Ezoterizm tarihinin ve felsefesinin ülkemizdeki önde gelen isimlerinden Sayın Cihangir Gener, bu yeni eserinde Ezoterizmi bilimdeki gelişmeler penceresinden ele alıyor. Bunun çok anlamlı bir yaklaşım...
%30 37,04 ₺ 25,93 ₺
0 kişi
"Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi" yazarı Cihangir Gener diyor ki: Egemenler tarafından yazılan tarih, ne kadar gerçeğe dayanıyor? Dünyanın en büyük semavi dinlerinden olan Hıristiyanlığın kuruluşund...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
Tükendi
1 kişi
Işığın Oğlu, Hıristiyanlık dininin kurucusu İsa’nın gerçek yaşam öyküsünü anlatmaktadır. Tarihi bilgi, belge ve gerçeklere dayanılarak kaleme alınmış ve roman tarzında yazılmış eser, gerçek anlamıyla...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kayıp İki Kıta Mu Ve Atlantis’ten, Maya, Uygur, Mısır Uygarlıklarına, Yahudilikten, Hıristiyanlık Ve Islamiyet'e Uzanan, Masonluk, İlluminati, Ezoterizm Ve Batınilik Üzerine Bir Araştırma,Tek Tanrılı...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Tanrım Sana Dönüyorum, bir Panteist Manifesto’dur. Panteizmin tüm yönleri ile incelendiği çalışmada, Varlık Birliği inancı, Tekamül Yasası, Bilinçaltı ve Bilincin, Üst Bilinç ile olan ilişkileri, Evre...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kayıp iki kıta Mu ve Atlantis’ten, Maya, Uygur ve Mısır uygarlıklarına, yahudilikten, hıristiyanlık ve İslâm’a uzanan masonluk, ezoterizm ve batınilik üzerine bir araştırma tektanrılı inancın kökleri...
%22 20,37 ₺ 15,89 ₺
Tükendi
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
Tükendi
%25 32,41 ₺ 24,31 ₺
Tükendi
0 kişi
Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi, batık kıtalar Mu ve Atlantis’ten başlayarak, tufan öncesi ve sonrası uygarlıklar içerisinde yer alan ve insanlığa yön veren bütün Ezoterik Ekolleri incelemek ve bunl...
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Ezoterizm ile Kuantum biliminin ve Ezoterizm Felsefesi ile Kuantum Felsefesinin birbiri ile özdeş olduğunu ortaya koyan Ezoterizmin Bilimsel İspatı Kuantum, günümüzde artık giderek bilim tarafından da...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
Tükendi
0 kişi
Ezoterizm tarihinin ve felsefesinin ülkemizdeki önde gelen isimlerinden Sayın Cihangir Gener, bu yeni eserinde Ezoterizm’i, bilimdeki gelişmeler penceresinden ele alıyor. Bunun çok anlamlı bir yaklaşı...
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi, son güncel bulgular ve gelişmeler ışığında Bilim Paradigmalarının incelenmesiyle başlamakta, 19. ve 20. yüzyılın her alandaki Determinist yaklaşımlarının günümüzün Ku...
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Tufan öncesi uygarlıkların ve Tufan öncesi inanç biçimi olan Ezoterizm öğretisinin, Tufan sonrasında yeni bir uygarlık başlatan topluluklara nasıl yansıdığı, ikinci cildin başlıca konusu olmuştur. Ans...
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Üçüncü cildin konusu, Tek Tanrıcılığa yeni bir yaklaşım tarzı olan ve “Semavi Dinler” olarak adlandırılan, sırasıyla Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık dinlerinin ortaya çıkış süreçleri ve bu din...
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Dördüncü ciltte Yunan Ezoterizmi, Yahudi Kabbâla ve Batıni İslâm öğretilerinden etkilenen Hıristiyan Gnostisizminin önce Avrupa'yı, ardından da tüm dünyayı dönüştürme serüveni ele alınmıştır. Avrupa’y...
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺