Coşkun Can Aktan

Yazar Coşkun Can Aktan 25 Ocak 1963 tarihinde Dünya’ya gelmiştir. 1979 yılında Ankara Maliye Okulu’ndan mezun olan yazar, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda araştırma makaleleri yayınlamıştır. Bilimsel araştırmaları birçok ödüle layık görülen yazar Sosyal Bilimler alanında önemli bir elektronik bilgi arşivi kurmuştur.Coşkun Can Aktan Kitapları
0 kişi
Bir devletin temeli millet üzerine inşa edilemez. Millet üzerine inşa edilmiş bir devlet, balçık üzerine kurulmuş bir yapıya benzer. İktidara meşruiyet kazandırmaya milletin iradesi sağlam bir zemin o...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
“İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır” sözünün bir görünen, bir de görünmeyen yüzü vardır. Müşfik, şefkatli ve lütufkâr olan insanların iyilik ve yardımları taşlanmaya değil, taçland...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Siyasal Patoloji, siyasal hastalıkları inceleyen bir araştırma programıdır. Siyasal Patoloji içerisinde başlıca şu konular incelenmektedir:• Siyasal karar alma sürecinde ortaya çıkan hastalıklar,• Siy...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
20. Yüzyılın ortalarından önce iktisatçılar bir sosyal bilim dalı olan iktisadı deneysel olmayan bilim dalları kategorisine koymaktaydılar. Ancak geçtiğimiz son 20-30 yıl içerisinde deneysel iktisat...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Evrim konusundaki görüşleri ile bilim dünyasını derinden sarsan Charles Darwin, yalnızca doğa bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin gelişmesinde de etkili olmuştur. Darwin'in evrim ile ilgili görüşler...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Regülasyon İktisadı piyasa ekonomisinde etkinliğin sağlanmasına yönelik devlet müdahalelerini ya da kamusal düzenlemeleri (regülasyonları) çeşitli boyutlarıyla ele alan bir araştırma programıdır. Piy...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Sahiplik ya da mülkiyet, insanlık tarihinin en kadim meselelerinden birisidir. İnsanların bir arada huzur, refah, barış, adalet ve özgürlük içerisinde yaşayabilmeleri mülkiyet meselesinin doğru anlaşı...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında ayakta kalabilmenin, yaşayabilmenin, yükselebilmenin ve yüksek performansı sürdürebilmenin sırları “bilgi”, “kalite”, strateji”, “sinerji”, “insan kaynakları”, “...
%15 52,00 ₺ 44,20 ₺
0 kişi
Toplum ve aile ahlakından onun parçasını oluşturan olan bireylerin ahlakına; ticaret ahlakından her türlü meslek ahlakına; siyasal ahlaktan medya ahlakına; akademik ahlaktan çevre ahlakına kadar her a...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Sorumsuzca harcama yapan; vatandaşın kazandığının neredeyse yarısına vergi yoluyla el koyarak deyim yerindeyse “yasal hırsızlık” yapan; iki yakasını bir araya getiremediği için sürekli borçlanan ve bo...
%15 48,00 ₺ 40,80 ₺
0 kişi
Öğrenmek ve öğrendiklerini yazarak başkalarına aktarabilmek güzel bir erdemdir. Sadece okumak, belki de çok bencilce bir tutkudur. Çok okuyan bir insanın cehalet perdesini açıp, penceresinden daha uza...
%5 29,00 ₺ 27,55 ₺
0 kişi
Liberalizm, Batı’da bireysel özgürlüğün üzerinde ortaçağlar boyunca hüküm süren sosyal, dinsel ve ekonomik baskıların kırılmasında baş rolü oynamış düşünce akımıdır. Liberalizmin bireycilik, özgürlük,...
%16 45,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Globalleşen dünyada en önemli ekonomik aktörlerden biri haline gelen çokuluslu şirketler birden fazla ülkede kazanç sağlayıcı iktisadi faaliyetlerde bulunan ve uluslararası üretimde bulunan firmalardı...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Modern temsili demokrasilerde ilgisiz ve bilgisiz seçmenlerin tercihlerini yansıtan; çoğunluk oyları ile seçilmiş yönetimi "genel irade" ya da "milli irade"nin temsilcileri olarak kabul eden, çıkar gr...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Geleneksel iktisat teorisi ve politikası piyasanın makro-ekonomik hedefleri gerçekleştirmede başarısız olabileceği durumlarda devlet müdahalelerinin veya kamusal regülasyonların kaçınılmaz olduğunu sa...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Dünya çok önemli bir değişim süreci içerisinde bulunuyor. Ekonomiden siyasete; devlet yönetiminden şirket yönetimine; değerlerden inançlara kadar her şey ama her şey değişiyor. Bilim ve teknoloji alan...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Ülkemizde uzunca bir süredir kamuoyunun önemli gündem maddelerinden birisi olan yükseköğretim reformu maalesef arzu edilen ve olması gereken bir rota üzerinde ilerlemiyor. Hem hükümet cephesinde hem d...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Özgürlük Felsefesi Hukuk Yayınları
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Despotizm ve tiranlık rejimleri hak ve özgürlüklerin acımasızca ihlal edildiği zorbalık rejimleridir.Demokrasi ise meşruiyetini eksik bir milli irade retoriğine da-yandırarak seçimle gelen bir despoti...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Kamu Tercihi, siyasal karar alma sürecini iktisat biliminin kullandığı araç, metot ve varsayımlara dayalı olarak açıklayan bir disiplindir. Kamu tercihi iktisadının ana konusu kamu ekonomisinde karar...
%25 49,90 ₺ 37,43 ₺