Coşkun TaştanCoşkun Taştan, Araştırma - İnceleme, Diğer Kategoriler, İnsan ve Toplum kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Freudizm, Kurgu ile Gerçeklik Arasında Gezi Eylemleri, The Gezi Park Protests, Türkiye’de Psikanaliz Hakkında En Eski Metinler - 1 1917-1928, Türkiye’de Psikanaliz Hakkında En Eski Metinler - 2 1929-1960 olarak sayılabilir.

Coşkun Taştan kitapları; Bağlam Yayınları, Orion Kitabevi, Seta Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Coşkun Taştan tarafından yazılan son kitap "The Gezi Park Protests", Seta Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Coşkun Taştan Kitapları
0 kişi
Freud ve TürklerKızarmış Hindi mi Demek İstediniz?Freud Düşüncesinin Nöroloji, Psikiyatri ve Psikolojiden Ayrışarak ŞekillenmesiHayal Kırıklığından Doğan Başarı: Psikanalizin Ortaya ÇıkışıPsikanalizin...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
There have been many things written anda discussed about the protests that started at the Gezi Park and shortly spread around the country with the high range of participants. Different segments of the...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
0 kişi
Gezi Parkı olaylarının üzerinden bir yıl geçti. Bu süre içinde, Taksim Gezi Parkı'nda başlayıp kısa sürede yerli ve yabancı birçok akötürü de bünyesine katarak yurdun dört bir yanına yayılan eylemlerl...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
"Freud'un psiholociyası hâl-i hazır-ı ilmide âlemşümul ehemmiyet kesbetmiş bir hareket-i ilmiyedir. Freud'un nokta-i nazarı verilen bu ehemmiyete layık olsa da olmasa da bunun memleketimizde şimdiye k...
%4 24,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
"Freud'un ilim aleminde vücude getirdiği azim ve hayretengiz inkılab, yalnız "tıb" ve "rûhiyât" sahalarında münhasır değildir; o, "ahlak", "bediiyat", "ictimaiyat" ve "tarih-i edyan" gibi en mühim ve...
%4 24,00 ₺ 23,04 ₺