Cüneyt Eren

Cüneyt Eren 1962 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Ürdün Üniversitesi Arap Dili Bölümünden mezun olmuş ve sonrasında burada master yapmıştır.

1987 yılında Başbakanlık Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Arapça öğretim üyesi ve müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. 1994 yılında Ankara Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında Uluslararası Malezya Üniversitesinde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. Yazar hala  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.Cüneyt Eren Kitapları
0 kişi
Uhud savaşı, Bedir hezimetini içine sindiremeyen Mekke’li müşriklerin intikam almak için başlattıkları bir girişimdi. Hicrî 3. seneye tekabül eden milâdî 625. senesinde Şevvâl ayı içinde vukû bulmuştu...
%32 18,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
Kadın erkekle birlikte insan olarak bir bütünün diğer parçası mesabesinde yerini almıştır. Yaratılışın belki de en zengin, en manidar, en müstesna örneği. Başkası adına yok olma, bekayı fenada bulma t...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu çalışma Kur’ân-ı Kerîm okumaları sırasında gözümüze çarpan ve mütalaasında fayda mülahaza ettiğimiz bazı Kur’ân ayetlerinden gözümüze çarpan ders ve hikmetlerinin bir çeşit derlemesidir....
%20 14,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Amme cüzü kelimelerini içeren bu çalışma, klasik anlamda bir sözlükten öte, yer alan kelimelerin temel lugat ile tefsirlerde öne çıkan lugavi ve mecazi manalarını ihtiva etmektedir.
%20 13,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Bu eser, Riyad Melik Suud Üniversitesi Arap Dili Bölümünün değerli uzmanları tarafından hazırlanmıştır.Yayınlanmadan önce dünyanın değişik ülkelerinde Arapça bilmeyen öğrenciler üzerinde denemesi yapı...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Kur'an'ı Kerim'in Eşsiz İ'cazıCantaş Yayınları
%20 14,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Bu eser, Riyad Melik Suud Üniversitesi Arap Dili Bölümünün değerli uzmanları tarafından hazırlanmıştır.Yayınlanmadan önce dünyanın değişik ülkelerinde Arapça bilmeyen öğrenciler üzerinde denemesi yapı...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser, Riyad Melik Suud Üniversitesi Arap Dili Bölümünün değerli uzmanları tarafından hazırlanmıştır.Yayınlanmadan önce dünyanın değişik ülkelerinde Arapça bilmeyen öğrenciler üzerinde denemesi yapı...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser, Riyad Melik Suud Üniversitesi Arap Dili Bölümünün değerli uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Yayınlanmadan önce dünyanın değişik ülkelerinde Arapça bilmeyen öğrenciler üzerinde denemesi ya...
%20 15,28 ₺ 12,22 ₺
Tükendi
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzde Arapça öğretiminin genellikle klasik gramer çalışmalarıyla sınırlı oluşu bu dili öğrenme azminde olanların zihinlerinde daha henüz başlangıçta istemeden de olsa olumsuz intibalara yol açmakt...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma çevirinin temelini teşkil eden Arapça cümle yapısı ile Arapça’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Arapça’ya çeviri teknikleri konusu ele alınmaktadır. Ana hatları ile Arapça cümle yapısının Türkçe...
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Her dilde olduğu gibi “Arapça Sözlük Çalışmaları“ da bu dilin anlaşılmasında en önemli unsurlardan biridir. Bu eserde yazarımız, İslamiyetten bu yana yapılan bütün sözlük çalışmalarını verdikten sonra...
%20 6,00 ₺ 4,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser, Riyad Melik Suud Üniversitesi Arap Dili Bölümünün değerli uzmanları tarafından hazırlanmıştır.Yayınlanmadan önce dünyanın değişik ülkelerinde Arapça bilmeyen öğrenciler üzerinde denemesi yapı...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺