Danilo Kis

Danilo Kis Sırp Yazar ve Şairdir. Bruno Schulz, Miroslav Krleza etkilendiği yazarlar arasındadır. Yazarın ailesinin bir çoğu 1944 yılında auschwitz'e götürülmüşlerdir. Danilo Kis 4 yaşında iken Macaristan'da yahudi karşıtlığının başladığı dönemlerde ailesi tarafından bir ortodoks kilisesinde vaftiz edildi. 13 yaşına kadar Macaristan'da yaşamıştır.

Okulda eğitim alırken katolik inci ihmihallerini dinledi. Freud'un düşünceleri edebi ve metafiziksel kaynağı oldu. 9 yaşında iken ilk şiirini kaleme aldı bu açlık üzerine bir şiirdi.İkincisi ise aşk üzerine bir şiirdi.

Annesinden çocukken dinlediği efsaneleri hikayelerine dahil etmeyi öğrendi babasından ise ironiyi miras olarak aldı. Danilo Kis yorumcu, biyografi yazarı olan dayısının yanına gittiler. Güzel sanatlar okuluna yazıldı. Müzik okulunda iki yıl violin dersleri aldı.

Lise yıllarında şiir yazmaya, Macarcadan, Fransızcadan ve Rusçadan şairleri çevirmeye devam ediyordu. 

Liseden sonra Belgrad Üniversitesinde ilk mezun olacağı Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne yazıldı. Sırp- Hırvat dili ve edebiyatı okutmanı olarak bazı bölgelerde çalıştı. Danilo Kis Kitapları
%38 16,67 ₺ 10,34 ₺