David Harvey

David Harvey Antropoloji Profesörü, Sosyal Kuramcı ve Yazar. 31 Ekim 1935 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. 1961 yılında Cambridge Üniversitesinde Coğrafya alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli bir çok üniversitede dersler ve konferanslar verdiği akademik çalışmaları içinde sayısız makaleye ve çok ses getiren, birçok dile çevrilen kitapları bulunmaktadır. David Harvey Kitapları
0 kişi
Sosyal bilimlerin gelişiminde öyle bazı dönemler vardır ki mevcut bakış açılarını derinden sarsan, dönüştüren kitaplar çıkar ortaya. Sosyal Adalet ve Şehir bunlardan biri. Mekan çalışmalarında klasikl...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
1 kişi
Ütopyacı hareketler yüzlerce yıldır adil bir toplum ve daha iyi bir yaşam için mücadele veriyorlar. Harvey bu eserinde tarihsel ve coğrafi bir bakış açısıyla bu hareketlerin başarısızlıklarının altınd...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
"Büyüyüp dünyaya başkent olsan bile hiçbir zaman yurttaşların olmayacak senin," diyor Jules Ferry geçmişe özlemle. Modern hayatın karşısında başı dönen Baudelaire şehri, "hastane, hapishane, kerhane,...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
The condition of postmodernity: an enquiry into the origins of cultural changeÿ Son yıllarda günümüz dünyasını betimlemede kullanılan "postmodern durum" üzerine, postmodern kültür, mimari, sanat ve to...
%25 47,50 ₺ 35,63 ₺
0 kişi
Şehir en üstün insani başarıların da, en utanç verici insanlık hallerinin de sergilendiği, dolayısıyla kapitalizmin iç çelişkilerinin en çarpıcı şekilde göründüğü yer olmuştur. Ama kent ve deneyim söz...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
ABD’de 2001’den beri spekülatif bir biçimde şişirilmekte olan gayrimenkul ve ona bağlı finans sektöründe 2008’de iktisadi bir kriz patlak verdi ve kısa sürede tüm Avrupa’yı girdabına aldı. Asi Şehirle...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Günümüzün en etkili Marksist kuramcılarından David Harvey, Yeni Emperyalizm'de, ABD'nin Afganistan ve Irak işgalleriyle giriştiği emperyalist saldırganlığı temel alarak, aşırı birikim krizinin tetikle...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Bugünün dünyasında Marx'ın Kapital'i her zamankinden daha güncel. David Harvey uzun yıllardır sürdürdüğü Kapital derslerinden hareketle ve öğrencilerinden gelen soru ve tepkileri göz önünde bulundurar...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Kapitalizm bir krizden ötekine tökezleyerek ilerlemeye devam mı edecek, yoksa yıkıcı dinamikler barındıran çelişkiler yüzünden sona mı erecek? Bu soru her geçen gün daha da yakıcı bir hal alıyor. Düny...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Marka Bilmecesi, iş geliştirme, pazarlama ve yenilik yaratma konularındaki geleneksel, yorgun yaklaşımlara güçlü bir panzehir oluşturuyor. Ana tema olarak örgütlerin başarısında markaların artan rolün...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
0 kişi
Hürriyet ve özgürlük, siyasi eylemi meşru kılmak için sık sık başvurulan kavramlardır. Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Ronald Reagan, ve George W. Bush gibi farklı başkanla...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Beden için kan dolaşımı neyse, günümüz toplumunun "politik bedeni" için sermaye akışı da odur. Bu akış yavaşladığında, kesintiye uğradığında ya da durduğunda gündelik hayat da duruyor. Ancak kapitaliz...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Sermayenin Sınırları, Marx’ın önemli yapıtı Kapital’i, Marksist kuramın gelişimini merkeze alan çarpıcı bir dille anlatıyor. Elinizde tuttuğunuz eser üç açıdan okura yeni fırsatlar sunuyor. Birincisi...
%30 41,67 ₺ 29,17 ₺
Tükendi
0 kişi
Çağımızın en önemli Marksist düşünürlerinden David Harvey’nin elli yıla yayılan entelektüel yolculuğunun bir dökümü niteliğindeki Dünyanın Halleri’nde siyaset, kültür, iktisat ve sosyal adalet gibi ko...
%20 32,41 ₺ 25,93 ₺
Tükendi
0 kişi
David Harvey son dönemin en çok referans verilen, en etkileyici sosyal kuramcılarından biri. Aktivist kimliği ve antikapitalist hareketler üzerine yazdıklarıyla da bilinen Harvey’in ünü ve etkisi bakı...
%20 31,48 ₺ 25,18 ₺
Tükendi
0 kişi
Burjuva iktisatçıların ve politikacıların iddialarına karşın, ne ülkeleri refaha kavuşturma, ne de ekonomik krizleri ortadan kaldırma iddiasını gerçekleştirebilen neoliberalizm, hâkim sınıfların iktid...
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaşadığı mekân üzerinde hak iddia etmek ve gerektiği durumlarda bu mekânda direnişe geçmek, muhtemelen insanlık tarihi kadar eski. Her ne amaçla yapılırsa yapılsın, siyaset her daim bir mekâna ihtiyaç...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Covid-19 salgını hepimizi gafil avladı. Salgınların mazide kaldığını zannediyor, modern yaşam tarzımızın içten içe yol açtığı sorunları görmezden geliyorduk. Fakat şimdi öyle bir durumdayız ki dünyanı...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Yayınlanışının üzerinden 150 yıl geçen Marx’ın Kapital’inden, hâlâ bir türlü alaşağıedilemeyen kapitalizmin nüvesini oluşturan sermayeye giden uzun yolda, David Harveysermayenin işleyiş mantığını çözü...
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Olan biten her şey petrol için miydi? Eğer öyle değilse ne içindi? Çatırdayan bir ekonominin, ABD’nin uluslar arası maceracılığa sürüklenmesindeki rolü ne? Neoliberallerin değil de yeni-muhafazakârlar...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺