David Hume

David Hume 7 Mayıs 1711 yılında İskoçya'da dünyaya gelmiştir. Edinburg Üniversitesinde Felsefe eğitimi almış ve Fransa'ya gitmiştir. Ülkesine geri dönerken ilk kitabını bitirmiştir. 

İngiltere'ye geri döndükten sonra Edinburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Kitaplık memurluğu bölümünde çalışmaya başlamıştır. Burada gereken araştırmaları yapabilme fırsatı yakalayan David Hume History of England kitabını bitirmiştir. Bu kitap ülkede büyük bir popülerlik yakalamıştır. 

1763 yılında elçilik katibi olarak Fransa'ya gitmiş geri döndükten sonra Dış işleri bakanlığında görev almıştır. David Hume düşüncenin insanlık yaşamında en önemli şey olduğunu savunan felsefeciler dendir. 25 ağustos 1776 yılında vefat etmiştir. David Hume Kitapları
3 kişi
David Hume (1711-1776): İskoçyalı filozof ve tarihçi. 12 yaşında kaydolduğu Edinburgh Üniversitesinde hukuk eğitimi alsa da, felsefenin büyüsüne kapıldığından eğitimini yarıda bıraktı. İlk eseri Treat...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺
0 kişi
Her bilimin insan doğasıyla az çok bir ilişkisi vardır; her ne kadar bazısı insanoğlundan çok uzaklarda gibi dursa da, bir yerde, bir geçitte mutlaka insan doğasına dönüş yapar. Matematik, Doğa Felsef...
%26 50,00 ₺ 37,00 ₺
0 kişi
Hume, Avrupa’nın eski, köhneleşmiş politik ve dinî kurumlarına karşı bilimsel ve felsefi bilgide ilerlemenin tiranların ve yobazların sonunu getireceğine inanılan Aydınlanma çağında yazdı. Ahlakın İlk...
%25 22,50 ₺ 16,88 ₺
0 kişi
David Hume’un Soruşturma’sı onun insan usunun sınırları konusundaki eşsiz ve düşündürücü kavramlarının zorlu ama anlaşılır bir açıklamasını verir. Çağdaş felsefenin en etkili nedensellik kuramını orta...
%22 13,00 ₺ 10,14 ₺
0 kişi
18. yüzyılın önemli düşünürlerinden David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma adlı eserinde felsefe anlayışını ve bu anlayışının temel ilkelerini ortaya koyar.Nedensellik ilkesine getir...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
“But this obscurity in the profound and abstract philosophy, is objected to, not only as painful and fatiguing, but as the inevitable source of uncertainty and error. Here indeed lies the justest and...
%35 64,00 ₺ 41,60 ₺
0 kişi
''Nil ya da Tuna ırmaklarının akış yönlerini saptırabilseydim suç İşlemiş olmazdım. Öyleyse birkaç gram kanı doğal seyrinden saptırmanın nesi suç?''İntihar Üzerine“Bizim kavrayışımıza göre ceza suçla...
%20 13,50 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
İnsan yaşamındaki tüm resimler, mektuplar, güzel sözler sadece o anki belirlenen davranışları sergiler. O an ki duygulara övgüler söylenmesi, hayranlık duyulması ya da tam tersi olarak suçlanılması, a...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
“İntihar Üzerine” ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” makaleleri, Hume tarafından editörü Andrew Millar’a büyük bir ihtimalle 1755 yılının sonlarına doğru gönderildi. Ancak kilise tarafından kınanma ve hat...
%16 16,00 ₺ 13,44 ₺
0 kişi
Deneyci David Hume, İngilizce yazan en önemli düşünürlerden biridir. Felsefeyi boş inancın sınırlamalarından özgürleştirdi. Bu yapıtında herkesin yaşamla ölüm arasında seçim yapma özgürlüğü olduğunu i...
%22 12,50 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Aydınlanma felsefesinin kurucu figürleri arasında bulunan David Hume sadece metafizik alanında değil aynı zamanda edebi, kültürel, tarihsel, estetik ve hatta demografik konularda da yenilikçi bir otor...
%30 37,00 ₺ 25,90 ₺
0 kişi
“Olguya ait bir şeyle ilgili bütün uslamlamalar, neden etki ilişkisi üzerine kurulu görünür. Esasen belleğimizde duyularımızın tanıklık ve besbelliliğini aşmamıza izin veren de yalnız bu bağlantıdır....
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
David Hume (ya da Home; 1711-1776) bir İskoçyalı felsefeci idi. 1738-40’da yayımladığı “İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme” yalnızca Hume’un değil ama bütün bir görgücü literatürün en önemli çalışmasıd...
%28 118,00 ₺ 84,96 ₺
0 kişi
Modern dönem filozoflarından biri olan David Hume metafizik, epistemoloji, ontoloji, etik gibi felsefenin temel alanlarında devrimci eserler verdi ve Aydınlanma düşüncesinin aktörlerinden biri haline...
%30 65,00 ₺ 45,50 ₺
0 kişi
David Hume (1711 – 1776) was a Scottish philosopher, historian, economist, and essayist known especially for his philosophical empiricism and skepticism. He was one of the most important figures in th...
%30 69,00 ₺ 48,30 ₺
0 kişi
Üstün Varlığın bilgisine erişebilmek ve doğanın görünür işlerinden, onun ulu Yaratıcısını öylesine yüksek bir bilgi olarak çıkarsama yeteneğiyle donatılmış olmak, insan aklı için ne soylu bir ayrıcalı...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Moral philosophy, or the science of human nature, may be treated after two different manners; each of which has its peculiar merit, and may contribute to the entertainment, instruction, and reformatio...
%30 14,44 ₺ 10,11 ₺
0 kişi
“Çocuklarınız sadece sizin oldukları için sevilmekteler, arkadaşlarınız da öyle; vatanınıza da ancak sizinle bağlantısı oranında bağlanırsınız. Ben fikri kaldırılsa sizi hiçbir şey etkileyemezdi.” Da...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
David Hume (1711-1776): İskoçyalı filozof ve tarihçi. 12 yaşında kaydolduğu Edinburgh Üniversitesinde hukuk eğitimi alsa da, felsefenin büyüsüne kapıldığından eğitimini yarıda bıraktı. İlk eseri Treat...
%35 29,63 ₺ 19,26 ₺
Tükendi
0 kişi
18. yüzyılın önemli düşünürlerinden David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma adlı eserinde felsefe anlayışını ve bu anlayışının temel ilkelerini ortaya koyar. Nedensellik ilkesine get...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺