Deniz Adalı

Deniz Adalı Araştırma - İnceleme, Felsefe, Felsefi Akımlar & Filozoflar kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Çıkarmış olduğu 'Devrimci Yaşam' başlıklı kitabıyla ilgi görmüştür. Yazarın kitapları çeşitli yayınevleri tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur. Deniz Adalı Kitapları
0 kişi
“İnsan toplumu, doğanın bir parçasıdır. Doğal tarihin bir parçası olarak ele alınırsa insan toplumu, insan da doğanın kendi bilincine varması olarak ele alınabilir.Modern kapitalizm, bu bilimsel gerçe...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Bu çalışma, Kaldıraç dergisinde çıkmış, çıktığı dönemin ruhunu taşıyan devleti konu alan yazılardan oluşmaktadır. Yazılar, sadece o dönemin ruhunu taşımıyorlar, aynı zamanda, yakın geleceğe ilişkin de...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Suriye savaşı, emperyalizm üzerine bir kere tartışmayı güncellemiştir. Üçüncü Paylaşım Savaşı, bize önceki paylaşım savaşları konusunda bilgilerimizi tazeleme zorunluluğu getirmektedir. Bu çalışma, bu...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
"Kapitalizmin tekelci karakteri, Marx’ın Kapital’de kapitalist üretim tarzını analiz edişinden beri bilinmez değildir. Hele ki Lenin’in Emperyalizm çalışmasından sonra, tekelci kapitalizm konusunda, ç...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Tarih çalışmasının amacı, tarih yazımı değil, tarih üzerindeki burjuva betonlaştırmayı göstermektir.Çalışmanın amacı, tarih alanındaki burjuva egemenliği ve bu yolla burjuva egemen ideolojiyi parçalam...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
"Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm kitabını hazırlama girişimi iki temel etkene dayanmaktadır. Birincisi teorik eğitimde bütünlüğü ve düzenliliği sağlamak amacıdır. Teori üzerinde "bulutların" dolaşt...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
"Demokrasi üzerine bunca önyargının oluşmuş olduğu, burjuvazinin gözüyle bakmanın bu denli yaygınlık kazandığı bugün, şu basit olguyu tekrarlamamız her halde fazla bulunmaz; burjuva demokrasisi, burju...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Kapitalist gelişimi sadece ekonomik bir gelişme olarak algılamak ve öyle incelemek, özellikle emperyalizm çağında ciddi hatalara yol açabilir. Bu gelişim siyasal alanda da incelenmelidir. Ki, bu iki a...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Sağlı "sol"lu burjuva partileriyle sistemin sömürücü işleyişine ve mantığına karşı çıkmayan "aydınlar, K. Marx ve Marksizm üzerine yeniden düşünmeye başladı. Kapitalizmin krizi derinleştikçe özellikle...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
"Emek vermek, emeğe saygı duymak, ezilen olmaktan iktidara yürümenin de garantisidir. Kişiyi dayanıklı, değerlerine bağlı hale getirir. İnsana yaklaşımın temelinde de bu vardır, bu olmalıdır. Devrimci...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
“…Onurlu işçi, hakları için mücadele etmesini bilir. Onurlu işçi, açlığın tüm baskınlığına rağmen direnmesini bilir. Onurlu işçi örgütlenir.Ve işte bu örgütlenme, bizim için eğitimi zorunlu kılıyor.Ör...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺