Deniz Yengin

Deniz Yengin 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Programında yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 

Araştırma Yöntemleri, Gündem Kuramı, Bilişim Toplumu, Gözetim Toplumu, Teknolojik Determinizm, Dokunmatik Toplum, Dijitalleşme, Etkileşimlilik, Yeni Medya, Dijital Oyunlar ve İletişim araçlarında şiddet iletisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yazar hala İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkez müdürü olarak görev yapmaktadır. Deniz Yengin Kitapları
0 kişi
Oyun, genellikle gerçek dünya dışında, kesin olmayan, kendine özgü kuralları ve kültürü olan, eğlenceli ve isteğe bağlı bir etkinliktir. İnsanoğlu geçmişten günümüze çevresinde gördükleri ile ilgili ö...
%15 42,50 ₺ 36,13 ₺
1 kişi
İki cilt olarak yayımlanan Sinema Kuramları kitabı, sinema kuramlarını tarihsel gelişimleri içerisinde bir bütün olarak, karşılaştırmalı ve kapsamlı bir biçimde açıklamaktadır. Kitabın “Beyaz Perdeyi...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
İletişim insanın uzantısıdır. İnsanın çevresiyle olan ilişkilerin temelinde iletişim bulunmaktadır. İletişim sürecinde önemli bir bileşen olan kanal-medya günümüzün toplumsal biçimini değiştirme gücün...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
İnsanın çevresiyle olan ilişkilerin temelinde iletişim bulunmaktadır. İnsan ve iletişim birbirini tamamlamaktadır. İletişim olmadan insan, insan olmadan da iletişim gerçekleşemez. İlk insanla birlikte...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Dünya; McLuhan’ın global köy söyleminden teknolojik bir köye doğru yol almaktadır. Çevrimdışı yaşam çevrimiçiyle birlikte içiçe geçmiş ve hibrit bir yapı ortaya çıkarmıştır. Bu noktada yaşam dinamikle...
%5 32,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
İletişim, bireyin yaşam kaynağıdır. Bu kaynak bireyin yaşadığı sosyal ortamın zorunluluğundan oluşmaktadır. Bu bağlamda birey, bu zorunluluğu gidermek için birbirinden farklı ortamlar üretmektedir. Te...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Teknolojinin belirleyici olma durumu, gerçek ve sanal dünyayı iç içe geçirmiştir. Teknolojinin gelişim evresinde önemli bir yere sahip olan sanal gerçeklik teknolojisi, ardından gelen sanal gerçeklik...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta sanal gerçeklik teknolojisi kullanımı sonucunda bireyin vermiş olduğu tepkiler ve kullanım esansındaki etkileşimi anlatılmıştır. Teknolojik determinizm yaklaşımı bu çalışmanın odak noktasını o...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
Tükendi
0 kişi
Sanal dünyayı keşfetmek, anlamak ve yorumlamak için bir rehber niteliğinde olan bu kitap, yaşamımızda kapladığı yeri zaman zaman eleştirsek de hepimizin üyesi olduğu sanal dünyayı disiplinler arası...
%35 35,19 ₺ 22,87 ₺