Doğan Aksan

Doğan Aksan, 1929 İzmir doğumludur. Ankara Yenişehir Mimar Kemal İlkokulunda okumuş, Elazığ da orta öğrenimini sürdürmüştür. 1948 yılında Ankara Atatürk Lisesinden sonra Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden 1952 yılında mezun olarak aynı yıl Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde akademik kariyerine asistan olarak başlamıştır.

Doğan Aksan, 1972 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde dilbilim profesörü olmuştur. Aktif eğitimcilik ve öğretim üyeliği yaşamını 1996 yılında emekli olarak tamamlamıştır.

Türkiye'de Dilbilim kurucusu olan Doğan Aksan, akademik kariyeri dışında Türk Dil Kurumunda Dilbilim ve Dilbilgisi Kolu Başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuş Türk Anlam Biliminin önemli temsilcilerindendir.

Türkiye Bilimler Akademisinin 1998 Yılı Hizmet Ödülünü de alan Prof. Dr. Doğan Aksan, uzun süre devam eden hastalığının ardından 12 Mayıs 2010 yılında Ankara'da vefat etmiştir.Doğan Aksan Kitapları
0 kişi
Yabancı dillere tutkunluğumuzdan ve yüzyıllar boyu kendi dilimizi küçük görerek ona, gereken ilgiyi göstermememizden ötürü, kimi kavramlarda eksiklerimiz ve dili yozlaşmaya götüren tutumlarımız oldu....
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Dil, sözlü ve yazılı olarak iletişimde kullandığımız, doğduğumuzda hazır bularak edinmeye başladığımız, doğrudan doğruya insana özgü, çok güçlü, büyülü bir düzendir; düşünme ve düşünüleni aktarma dizg...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Türkiye Türkçesinin geçirdiği evreleri, başlıca özelliklerini, yitirdikleri ve kazandıklarını, dilbilgisi kitaplarında ortaya konmayan kimi yönlerini belirtmeye çalışmakta, bugünkü gelişmelere ve eğil...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Doğan Aksan, Halk Şiirimizin Gücü adlı bu kitabında, şiir dili üzerinde çalışmış bir dilbilimci olarak, halk şiirimizin doruktaki, sevilen, beğenilen ürünleri başta olmak üzere birçok örneğini güçlü k...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Doğan Aksan’ın, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili (Dilbilim Açısından Bakış) adını taşıyan bu yapıtı, adına şiir denen insan yaratısının çözülemeyen, kestirilemeyen kimi yönlerinin dilbilimle aydı...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bir toplumun dili, öylesine ilginç, öylesine çok yönlü bir düzendir ki, dildeki kavramların, bunlarla ilgili sözcük deyim, atasözü ve çeşitli anlatım kalıplarının incelenmesi, o toplumun kültürünü, do...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
1 kişi
Dilbilim günümüzde büyük bir önem kazansığı, birçok bilim dalıyla yakından ilişkili ve iç içe bulunduğu, herkesçe biliniyor. Bu durum, yurdumuzda konuyla ilgili yayımların bundan 20-30 yıl öncesine or...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Şu konuştuğumuz dil, yeryüzünde çeşitli toplumların yararlandığı diller, neresinden bakarsanız bakın, büyülü, olağanüstü şaşılacak bir düzenin varlığını ortaya koymaktadır; insana özgü, onun olağanüst...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
"Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Şiir Çözümlemeleri"nde, Ahmet Haşim, Nâzım Hikmet, Ahmed Ârif, Attilâ İlhan, Can Yücel, Ece Ayhan gibi Türk şiirinde söz sahibi pek çok şairimizin şiirlerinden...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Doğan Aksan bu çalışması ile, Orhon Yazıtları'nın yanı sıra, daha eski olarak kabul ettiği Yenisey Yazıtları'nın dil malzemesini de değerlendiriyor ve yazıtlar dönemi Türkçesinin bir kaç bin yıl önces...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı, çok eski, çok güçlü ve çok yaygın bir dil olan Türkçenin sözvarlığını, bir başka deyişle söz denizini bir bütün olarak göz önüne sermek; anadilimizin gücünü-değerini bilmeyenleri ya...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
...1930'lu yılların Türkiye'si bütün güçlüklere karşın gelişmekte, her şeyden önce, yeni rejime, Atatürk'e bağlılığın, geleceğe umutla bakmanın doruk noktasına erişmiş bulunmaktadır. ... Banliyö treni...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
“Bu benim anadilim bir denizdir” diyen Prof. Dr. Doğan Aksan’ın aranan kaynak kitabı Türkçenin Sözvarlığı, Bilgi Yayınevi’nden çıktı.Türkçe, çağlar aşan, değişik kıtalara yayılan, değişik topraklarda...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
"Türkçenin Gücü", Türk dilinin zenginliklerini gözler önüne seren önemli bir kaynaktır. "Prof. Aksan" da "bu ilk denemeyle, ilgi ve çalışma alanları dilcilik olmayan kimselerin Türkçenin gücünü tanıma...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Doğan Aksan'ın dilbilim, Türkçe ve şiir dili incelemeleriyle geçen uzun yaşamı boyunca tanık olduğu çeşitli olaylar, gözlemlenenler ve bunların doğrultusunda oluşan düşünceleri, okurlarıyl...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Yunus Emre... Halkı yüreğinden kavrayan, içten dizeleriyle Türk dilinin yaşamasına, yazın dilinin oluşmasına katkılarıyla yüzyıllardır unutulmayan şair... Bu kitap, onun sanatını, dilinin gücünü ortay...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Orhun ve Yenisey Yazıtları Üzerine Sözcükbilim, Anlambilim ve Biçembilim İncelemelerinin Aydınlattığı Gerçekler(The facts exposed by the studies of lexicology, semantics on Orkhun and Yenisei inscript...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkçede anlambilim konusunda yapılmış en geniş kapsamlı çalışmadır. Türkçenin anlam özellikleri, kavram dünyası üzerinde durulmuştur. Pek çok üniversitenin Türk dili ve edebiyatı, dilbilim bölümlerin...
%25 17,13 ₺ 12,85 ₺