Doğan KubanDoğan Kuban, Akademik, Araştırma, Araştırma, Tarih & Siyaset kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ayvazovski’nin İstanbul’u, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, Cennetin Kapıları - Gates of Paradise, Cumhuriyet Kazanımları, Divriği Mucizesi, Doğan Kuban Yazıları Antolojisi 1. Cilt olarak sayılabilir.

Doğan Kuban kitapları; Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Bilgi Yayınevi, Boyut Yayın Grubu, Cumhuriyet Kitapları, Eren Yayıncılık, İş Bankası Kültür Yayınları, Kırmızı Kedi Yayınevi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Yapı Kredi Yayınları Sanat aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Doğan Kuban tarafından yazılan son kitap "Umutsuzluk Yakışmaz", Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Doğan Kuban Kitapları
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Akademi, mimarlık ve yazıyla iç içe geçen hayatını öğrenme ve öğretmeye adayan Doğan Kuban, 92. yaşını geride bırakırken birikim ve deneyimini aktarmayı sürdürüyor. Kuban, Cumhuriyet’ten sanata, siya...
%40 24,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Türk sanatının, yüzyıllar içinde Asya bozkırlarından başlayıp batıya, Anadolu’ya ve Balkanlara süren göçe paralel olarak evrilişinin kesintisiz bir hikâyesi... Geniş bir coğrafi mekana ve yüzyıllara y...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
The Turkish House is both a picturesque image and a historical fact. Since the sixteenth century, descriptions of travelers and the engravings and paintings of western artists depicting Ottoman lands...
%26 240,00 ₺ 177,60 ₺
%27 23,00 ₺ 16,79 ₺
0 kişi
Doğan Kuban Yazıları Antolojisi 1Sanat, Mimarlık, Toplum Kültürü Üzerine Makaleler “Osmanlı felsefeyi, resmi, heykeli dışlamış bir toplum olarak sanata, mimariye ve estetiğe ilişkin hiçbir kuramsal d...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Dünya tarihi yeni bir aşamaya girdi. Eski kapılar kapandı. Yeni çıkış yolları bulmak ve halka duyurmak, yeni bir tür uygarlık ve can kurtarma savaşıdır. dünyanın tepetaklak olduğnu ya da olacağını kab...
%27 25,00 ₺ 18,25 ₺
0 kişi
“Karşı devrim”e dur diyerek daha çağdaş, daha özgür ve kalkınmasını tamamlamış bir ülkede yaşamak istiyorsak “Cumhuriyet kazanımları”nı çok iyi bilmek, sahip çıkmak ve bilinçli bir şekilde savunmasını...
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
Anadolu’da Selçuklu döneminden kalan en görkemli yapı kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Külliyesi, mimari konsepti, anıtsal heykel nitelikli bezemesi ve benzeri olmayan...
%20 150,00 ₺ 120,00 ₺
0 kişi
Mekân ile insan arasındaki ilişkinin öncül ve en özel ürünü olan “ev”, mimarlık alanının sınırlarını çoktan aşarak geniş bir disiplinler alanının göstergesi olarak benimsenmiştir. “Türk evi” ise tüm ç...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Ayvazovski’nin İstanbul’u İstanbul’a merakla, hayranlıkla, sevgiyle bakan bir gönül... Baktığını bütünüyle algılayıp zihnine nakşeden bir göz... Gördüğünü izlenimleriyle birleştirerek resme geçiren,...
%28 59,00 ₺ 42,48 ₺
0 kişi
A true reading of the Selimiye of Sinan entails a true comprehension of the Ottoman- Turkish cultural component. Which components contributed to the shaping of the interpretation of Islamic culture in...
%35 130,00 ₺ 84,50 ₺
0 kişi
Sinan’ın Selimiye’sini iyi okumak Osmanlı-Türk kültürünün bir bileşenini iyi anlamak demektir. Anadolu’da ve Rumeli’de İslam kültürü yorumu, toplum katında hangi bileşenlerin katkısıyla şekilleniyordu...
%35 110,00 ₺ 71,50 ₺
%35 140,00 ₺ 91,00 ₺
0 kişi
Türk mimarlığının yaşayan efsanelerinden Doğan Kuban’ın ses getiren makalelerinden seçkiler... Birinci ciltte olduğu gibi ikinci ciltte de makaleler, zaman bağlamında değil, içerik bağlamında bu Anto...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Türkiye’nin çağdaşlaşmasına engel olan temel sorunlar, örgütlü cehalet, kentlileşme zorlukları ve sistematik bilgi kirliliğidir. Bunlar birbirleriyle iç içe, neredeyse endemik toplum hastalıkları olar...
%27 30,00 ₺ 21,90 ₺
0 kişi
Prof. Doğan Kuban’ın, Osmanlı mimarlık tarihi, kültürü ve sanatına ilişkin önyargıları ortaya koyarak, 19. yüzyıldan bu yana yabancılar ve hatta bizzat Türkler tarafından oluşturulan klişelere son ver...
%20 150,00 ₺ 120,00 ₺
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
"Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları adlı bu kitap 100 Soruda Türkiye Sanatı adlı kitabımın biçimsel yapısı ve adı değişen yeni bir baskısıdır. 32 yıl önce öğrencilere ve uzman olmayan okuyucu...
%35 34,00 ₺ 22,10 ₺
/ 2