Donald QuataertDonald Quataert, Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım 1876-1908, Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri 1800-1914, Hakim Paradigmaların Ötesinde, Osmanlı Devleti'nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direnişi 1881 - 1908, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, Osmanlı İmparatorluğu’nda Madenciler ve Devlet olarak sayılabilir.

Donald Quataert kitapları; Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Eren Yayıncılık, İletişim Yayınevi, İş Bankası Kültür Yayınları, Tan Kitabevi Yayınları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Donald Quataert tarafından yazılan son kitap "Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım 1876-1908", İş Bankası Kültür Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Donald Quataert Kitapları
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi son yıllarda çeşitli ülkelerde yeni yaklaşımlarla ele alınıp inceleniyor, yeni inceleme alanları ortaya çıkıyor. Artık Osmanlı tarihinin yalnızca siyasal yönü üzerinde...
%25 40,50 ₺ 30,38 ₺
0 kişi
Quataert moda elbiselerin kitlesel yükselişini, giyim kuşamda değişen moda akımlarını, lale tüketiminin kültürlerötesi önemini, basılı reklamların yükselişini, bir statü sembolü olarak yemeğin kullanı...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Sanayi devrimi sonrasında Avrupa fabrikalarında üretilen malların Osmanlı pazarlarına akın etmesiyle, Osmanlı zanaatlarının çöktüğü tezi, öteden beri sorgulanmayan ‘doğru’lar arasında yer alır. Bu tez...
%25 46,00 ₺ 34,50 ₺
0 kişi
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa iktisadi gücü karşısındaki konumu zayıflarken ve bu gücün imparatorluk üzerindeki etkisi artarken Osmanlı tebaasının tepkisi nasıl şekillendi? Yalnızca ik...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Tarihi, devletin tarihi ile sınırlandırmayan, sadece örgütlü işçilere değil, diğer işçi kesimlerine de eğilen ve büyük fabrikalardaki kadar küçük çaplı imalat sektöründeki işgücü üzerinde de duran bu...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki eser, hem Osmanlı toplumsal ve ekonomik tarihi alanını özetliyor, hem de yeni bilgi ve perspektiflere açılıyor. Altı yüzyıllık Osmanlı tarihinin bölümlenmesinde 1300-1600 arasındaki klasik...
%26 140,00 ₺ 103,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Özellikle son dönemlerde hızla gelişen Osmanlı tarihçiliği içinde, en ihmal edilmiş alanlardan birini tarım ve köylü çalışmaları oluşturur. Bu eksiklikte, konu alınan zaman diliminin ve coğrafyanın uç...
%30 14,81 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
"Rifa'at Ali Abou-al-Haj, bundan yaklaşık yarım yüzyıl önce Princeton Üniversitesi'nin Modern Avrupa ve Yakın Doğu Tarihi bölümünden doktora derecesini alışından bu yana, alanımız olan Orta Doğu / Kuz...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
Tükendi
0 kişi
İzmir, Patras, Trabzon, Beyrut, Selanik: 19. yüzyılın Osmanlı liman kentleri... Fernand Braudel Merkezi'nde bir araya gelen bir Araştırma Kurumu, emperyalizm çağındaki toplumsal dönüşümleri incelerken...
%26 16,67 ₺ 12,34 ₺
Tükendi
0 kişi
Cilt: 1-2 Elinizdeki eser, hem Osmanlı toplumsal ve ekonomik tarihi alanını özetliyor, hem de yeni bilgi ve perspektiflere açılıyor. Altı yüzyıllık Osmanlı tarihinin bölümlenmesinde 1300-1600 arasın...
%26 300,00 ₺ 222,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Zonguldak Kömür Havzası 1822- 1920 Elinizdeki çalışma, Osmanlı tarih yazıcılığındaki hâkim akımlardan ayrılmaktadır. Devlet odaklı olan önceki çalışmaların çoğu; maden havzasındaki üretim, devlet poli...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺