Dücane Cündioğlu

Dücane Cündioğlu, 21 Ocak 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2 Nisan 1980 yılında başlamış olduğu yazı hayatına çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yazarak devam etmiştir.

1981 yılında Kur'an ilimlerini temel olarak seçen yazar İlm-i Tefsirin yanı sıra uzun yıllar tarih, dil bilim, düşünce bilim ve felsefe dersleri vermiştir.

Yeni Şafak gazetesinde Şubat 1998-2011 yılları arası köşe yazarlığı yapmıştır. Gazetedeki yazılarına ise 5 Şubat 2011 yılında son vermiştir.Dücane Cündioğlu Kitapları
0 kişi
Varlığa gelen her âdemin kendini varlığa getirene ihtiyacı iki cihettendir; ilki varlığa getirdiği için, ikincisi varlığını sürdürmesini sağladığı için.Evet, varlığa gelmenin bir sebebi olduğu gibi, v...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Varlığa gelen her ademin kendini varlığa getirene ihtiyacı iki cihettendir; ilki varlığa getirdiği için, ikincisi varlığını sürdürmesini sağladığı için. Evet, varlığa gelmenin bir sebebi olduğu gibi,...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İstemiyormuş gibi göründüklerine düşkünlüğü, tam da ortadan yarılmasının en temel nedeni. Hesaplaşmaktan kaçınmasının da. Bu mütereddit, bu endişeli, bu ikircikli hal Türkiye'nin gerçekte en büyük ava...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Kadim olanı keşfetmek, yeni olanı ortaya koymaktan belki daha güç ve fakat hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki çok daha asil bir çabadır!Tarihi bugüne değin, kadim olanı keşfetmek için çaba sarftmeyen hiç...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
1 kişi
Ufka dikin gözlerinizi, bakın, ustamız Hızır bizi bekliyor, iki denizin birleştiği yerde... günahların tam da ortasında...O hâlde, Yusuf gibi, dünyaya sırt çevirelim de varsın gömleğimiz arkadan yırtı...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
1 kişi
İsteseydin eğer, bir kere isteseydin, evet bir kez gerçekten isteseydin olan olurdu... Sen hiç istemedin ki dostum! İstemek nedir bilmedin ki! Hiç tutulmadın sen! Tutkuların için ölmedin ki! İsteseydi...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Biz bir metni nasıl anlarız?Anlama faaliyeti esnasında neler olup biter?Bir metni 'doğru' olarak anlamak imkânı var mıdır?Anlam'ı 'doğru' ya da 'yanlış' olmakla nitelemenin ölçütü (nesnel koşulları) v...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Hakikat ve Hurafe herkese hitab etmiyor; bilakis, herkesin dışında kalabilmeyi başarmış küçük ve seçkin bir azınlığı; yani hakikat ile hurafe arasındaki ‘ve’ bağlacını kaldırabilme gözüpekliğini göste...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Anlama-yorumlama faaliyetinin sübjektif karakteri gözönüne alındığında ve Tefsir Tarihi’nin ortaya koyduğu örnekler de elimizdeyken, Kur’an’ın herkesçe kabul görecek şekilde tek ve nihaî yorumunun yap...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Ne mutlu insanım diyene!Dücane Cündioğlu yeni kitabı Motto’da yola, yaşama, bilgeliğe, hakikate dair düşünce ve deneyimlerini dilin imbiğinden süzüyor ve en yalın haliyle okuyucularına takdim ediyor.M...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
1 kişi
Bir metni anlama esnasında nelerin olup bittiği, okurla metin arasındaki ilişkinin “ne tür bir ilişki” olduğu, okur’un metni anlamaya yöneldiğinde, metnin kendisinden neler bekleyebileceği, okurun ken...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Gençler hatırat yazmazlar, yazamazlar; zira gençlerin hatırlayabilecekleri ve/veya yazabilecekleri miktarda bir mazileri yoktur. Hatırat yazmak, evvelen yaşlıların işidir; yani yazmak istediklerinde i...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Sanat ve sanatçı mı istiyorsunuz, dua edin de belalar yağsın üzerinize gökten! Açlıktan nefesiniz koksun! Hüznünüz olsun mesela. Yoksunluklarınız. İncinmişlikleriniz. Güçsüzlüğünüz.Kuşkunun pençesinde...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Olup biteni kötü olarak tanımlayabilme kudreti, tanım yapabilenlerin, yani elini korun içinde tutabilecek denli sabır ve tahammüle malik olabilenlerin mülkü. Bu niülkiyetin adı karamsarlık, kötümserli...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
1 kişi
Oğlunun kendisine birkaç saat evvel satın almış olduğu şapkasıyla birlikte trenin penceresinden başını dışarı çıkarıp sarktığını gören baba, birkaç kez oğlunu ikaz etmiş içeri girmesi için. Fakat küçü...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Başka ne söylenebilir ve ne yapabilirim?Bir mevsim-i baharına geldik ki âleminBülbül hâmuş, havz tehî, gülistan harabKoşulların tüm olumsuzluğuna rağmen gün gelip Kur’an sevdalılarının Kur’an’a sahip...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Her okur, okuduğu yapıtı ilkin dış hatlarıyla, yani işlediği malzemeyle betimleyebilmek, ikinci olarak iç yapısı ve mekanizmasıyla açıklayabilmek ve son olarak da başka yapıtlarla ilişkileri içinde bi...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Kur’an Şâiri, kolay kolay eskimeyen bir sesin ve sözün sahibiydi. İnanan ve inandığı gibi yaşayan biriydi! Dürüst muhaliflerinin bile ahlâkına ve bilgisine toz kondurmadıkları, konduramadıkları bir dâ...
%25 51,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Vaslından ayrı n’ola kanın dökülse gül gül Ben gülbün-i firakım bu fasıldır baharımBu bir bülbülün çığlığı değil. Öyle ya bülbül, gülün semtindeki yabancı âşığın adı; hakikat âşığının adı. Güle tutku...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Biz ezan’ın Türkçe okunması aleyhinde değiliz. Fakat bunun lüzumsuz bir külfet, faydasız bir teşebbüs olduğuna inanıyoruz. Çünkü Türk’ün bildiği ve benimsediği Ezan-ı Muhammedi Arapça değil, fakat İsl...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺