Durali Yılmaz

Akademisyen Durali Yılmaz, 1948 yılında Acıpayam, Köke köyünde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini burada yaptıktan sonra orta ve lise öğrenimini Burdur'da yüksek öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Yeni Türk Edebiyatı sahasında doktora yapmıştır.

Aynı sahada doçent olan Durali Yılmaz, 1993 yılında profesör olmuştur. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesinde doçent olarak göreve başlamış, burada Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde de Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Durali Yılmaz, Harp Akademilerinde basın ve halkla ilişkiler dersleri vermiştir. Halkla İlişkiler, Gazetecilik ve Radyo-TV Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetmiştir.

1995 yılında Muğla Üniversitesine gelen yazar buradaki Fen Edebiyat Fakültesinin Çağdaş Türk Lehçesi ve Edebiyatları Bölümünün kuruluşunu tamamlamıştır. Buradaki görevinden sonra 1999 yılında emekliye ayrılmıştır.

Durali Yılmaz, halen İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye Milli Kültür Vakfı, KASD, DEN-BİR ödüllerini de alan yazarın eserleri hakkında yerli ve yabancı basında çok sayıda değerlendirme yazıları yayımlanmıştır.Durali Yılmaz Kitapları
0 kişi
Moğol istilasının başlamasıyla binlerce insan, kitleler halinde Anadolu’ya doğru göçe başladı. 1240 yılına gelindiğinde, çoğunluğunu yarı Şaman, yarı Müslüman Türkmenlerin oluşturduğu bu insanlar, Ana...
%32 15,74 ₺ 10,70 ₺
0 kişi
Ben Hünkar Hacı Bektaş; binlerce güvercin olup Güneşin doğduğu ülkenin dört bir yönüne savrularak insanlığa bulaşan kanı, ak kanatlarımla silmek için yaşıyorum, yaşayacağım…Bu roman; Baba İlyas, Hacı...
%27 15,00 ₺ 10,95 ₺
0 kişi
Bu roman, duyan, düşünen, acı çeken, sevinen, hisseden, kendini anlatmak için çırpınan; fakat derdini bir türlü anlatamayan, sesini duyuramayan bir kahramanın ağzından anlatılıyor. Türk milletinin kad...
%35 17,00 ₺ 11,05 ₺
0 kişi
Allah Teala, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün mahlukattan üstün kılmıştır. Onun üstünlüğüne inanmak, onun heybetinin, değerinin ve yüceliğinin farkında olmayı beraberinde getirir; onun...
%35 21,00 ₺ 13,65 ₺
0 kişi
Durali Yılmaz bu çalışmada, öncelikle Tanzimat dönemi yazarlarının romana dair tartışmalarını ve Türk romanının oluşum sürecinde yaşanan sancıları günışığına çıkarıyor. Türk ve Batı romanının gelişme...
%12 18,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
15 Ocak, Çarşamba…Ortalığın ayaza kestiği bir kış gününün daha ilk saatleri… Zaman, Sultan Mehmet’in Divan-ı Hümayun’un toplanması için çıkardığı fermana uymak için boynu bükük ilerliyor. Her şey diva...
%27 15,00 ₺ 10,95 ₺
0 kişi
Akademisyen kimliğinin yanı sıra romanları ve hikâyeleriyle de tanınan edebiyatçı Prof. Dr. Durali Yılmaz'ın sevilen romanı Fetva Yokuşu'nun beşinci baskısı, Mihrabad Yayınları tarafından yapıldı. Rom...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Korkarak elimi çekiyorum. Yeni bir korku başlangıcı ve sonu belirsiz. Bu korku gitgide büyüyor ve tüm benliğimi sarıyor. İnsan seli aralıksız akıyor. Selin ardı arkası kesilmiyor. Giden bir kent mi, b...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Fabrikasyon diye bileceğimiz “çok satan” maceraya dayalı yüzeysel romanların, hemen hemen bütün kitapçı vitrinlerini tuttuğu günümüzde, çağı sorgulayan, sanat değeri ve derinliği olan romanlar da çıkm...
%12 18,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
'... ulaşacak ve kendini yenileyecekti. Göremediği Kabe'ye doğru koşmaya başladı yeniden. Nefes nefeseydi, ha bayıldı ha bayılacak. Ayağı takıldı ve sendeledi. Tam düşecekti ki acı acı ıslık çalan sil...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
“Durali Yılmaz "Donuklar" adlı kitabında milli hayatımızı, son dönemlerde geçirdiğimiz baş döndürücü olayları ele alıyor; iki yüz yıllık tarihimizi adeta sigaya çekiyor. Diktatörün elinde her zaman kı...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa örnek olarak seçilen ve Allah’ın kendilerinden razı olduğunu belirttiği bu nesle iyi bakalım...Rasul’ün dizi dibinde büyüyen, her coğrafyadan seçilmiş, ümmet...
%35 24,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Romanlar vardir, bir olay çevresinde kümelenen insanlari anlatir. Romanlar vardir tarihten veya bugünden belli bir zaman kesimini konu alir. Romanlar vardir bir sehri ya da bir yöreyi sinirli bir zama...
%35 19,00 ₺ 12,35 ₺
Tükendi
0 kişi
Mute Savaşı...Allah Rasulü bir an sustu...Gözleri yaşlarla dolmuştu. Sonra üzgün bir şekilde ashabına baktı ve şöyle dedi:“Sancağı Zeyd bin Harise aldı... Savaştı... Ve şehit düştü... Sonra Cafer aldı...
%35 17,00 ₺ 11,05 ₺
Tükendi
0 kişi
Yıl 1160... Ahmet Yesevi 1210' a bakıyor, Cen­giz ordularının yürüdüğü ana. Ahmet Yesevi 1243'e bakıyor: Kösedağ ve Kelkit Irmağı, Burhan - Kaldun Dağı'nın ve Onan Irmağı'nın pençesinde… Selçıklu Sult...
%27 15,00 ₺ 10,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Durali Yılmaz bu çalışmada, öncelikle Tanzimat dönemi yazarlarının romana dair tartışmalarını ve Türk romanının oluşum sürecinde yaşanan sancıları günışığına çıkarıyor. Türk ve Batı romanının gelişme...
%32 11,11 ₺ 7,55 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser, Ahmet Yesevî`den Sarı Saltık`a, Hacı Bektaş`a, Yunus`a, Mevlânâ`ya onlardan da günümüze uzanan bir çağdaş destandır. Cengiz ordularının ardınca Ortaasya`dan Anadolu`ya ve Rumeli`ye yürüyen ma...
%25 6,94 ₺ 5,21 ₺
Tükendi
0 kişi
Şeyh Bedrettin 1420 yılında Serez çarşısında asıldı. Onu; resmi tarih, iktidar için başkaldıran bir isyancı, Anadolu halkı ise Dede Sultan namıyla birlikte bir kahraman olarak tanımladı. Şair Nazım Hi...
%32 10,00 ₺ 6,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Durali Yılmaz`ın muhtelif hikâyelerinden oluşan bu eser, 1968`den günümüze insanımızın ve toplumumuzun serüvenini gözler önüne sermektedir. Özellikle Anadolu`dan büyük şehirlere gelen ve kendi gelenek...
%25 10,19 ₺ 7,64 ₺