Ebru Çağlayan

Ebru Çağlayan 1973 yılında dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinden mezun olmuş ve lisans eğitimini tamamlamıştır. 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1998 yılında yüksek lisans, 2002 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesinde 1996-1999 yılları arasında araştırma görevlisi, 2003-2005 yılları arasında öğretim görevlisi, 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent, 2008-2013 yılları arasında doçent olarak görev yapmıştır. Yazar 2013 yılından itibaren aynı üniversitede profesör olarak görev yapmaktadır. Ebru Çağlayan Kitapları
0 kişi
Bu kitap bir ekonometri veya bir Excel kitabı olarak hazırlanmamış, Excel ve ekonometrinin her ikisini de belli ölçülerde bilenlere yardımcı olunması amaçlanmıştır. Bu nedenle kitabımızda Excel ve eko...
%5 32,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Bu kitabın yazılma amacı, ekonometri ve iktisat bölümlerinde verilen derslere kaynak olmasıdır. Beşinci baskısında bazı eklemeler yapılarak konuların daha iyi anlaşılması ve daha geniş kitlelere hitap...
%5 58,00 ₺ 55,10 ₺
0 kişi
Günümüzde büyük veri ve makine öğrenmesi algoritmaları yardımı ile elde edilecek sosyal ve ekonomik sonuçlara karşı ilgi giderek artmaktadır. Bunun nedeni olarak, sürekli bilgi üretilen çağımızda, büy...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Günümüzde ekonometrik uygulamalar dendiğinde bilgisayarsız uygulama yapmak, belki küçük araştırmalar hariç, pek kolay değildir. Gelişen bilgisayar teknolojisine paralel olarak ekonometride kullanılan...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
Ekonometrik analizlerde tahmin sonuçlarının güvenilir olabilmesi için ekonometrik modellerin doğru tanımlanması çok önemlidir. Bir ekonometrik modelin doğru tanımlanabilmesi, analize dâhil edilen deği...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Ekonometrik analizlerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerin çoğunlukla parametrik yaklaşımlara dayandığı bilinmektedir. Özellikle bu parametrik yöntemler uygulanabilirliklerinin kolay olması nedeniyl...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Ülkemizde ekonometri eğitiminin ve bölümlerinin değerinin giderek anlaşılmasına paralel olarak, ekonometri bölümlerinin sayıları da artmaktadır. Buna karşılık kullanılan ekonometrik kavramların Türkçe...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Avrupa Birliği, istihdam konusunda özellikle 1970li yıllardan itibaren çalışmalara önem vermiş ve bu konuda yapılabilecekleri gündemine almıştır. Avrupa İstihdam Stratejisi doğrultusunda, 2010 yılında...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın amacı, şarap tüketimi ve pazarlamasının yanında, çalışmaların üçüncü ayağını oluşturan tüketim ile ilgili şarap sektörüne farklı bir bakış getirmektir. Şarap tüketicilerinin özelliklerin...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺