Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Cezüli

Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Cezüli doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmayan yazar Fas'ta dünyaya gelmiştir. Medresetü’s-saffârîn’de dil ve din ilimlerini tahsil etmiştir.

Daha sonra memleketine dönen Cezûlî, burada iki kabile arasında çıkan çatışmada öldürülen bir kişinin katilinin tespit edilememesi yüzünden tekrar çatışma noktasına gelen kabileleri uzlaştırmak amacıyla öldürme suçunu kendisi üstlenmiş ve gelenekler gereği kabile sınırları dışına çıkarılmıştır.

Bunun üzerine önce Tanca’ya, ardından Mekke, Medine ve Kudüs'e gitmiştir. Din üzerine çok sayıda eser kaleme almıştır. 
Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Cezüli Kitapları
0 kişi
Açıklamalı Delailül HayratSalavat ı ŞerifelerSemerkand Yayınları
%23 42,00 ₺ 32,34 ₺
0 kişi
Türkler arasında daha çok Delail-i Hayrat, Delail-i Şerif ve Delail diye bilinen risalenin tam adı Delailü’l-hayrat ve şevariku’l-envar fi zikri’s-salati ale’n-nebiyyil-muhtar’dır. Süleyman el-Cezûlî...
%38 40,00 ₺ 24,80 ₺
0 kişi
Delailü’l-Hayrat, Şeyh Muhammed Cezûli Hazretleri’nin, İslam dünyasının hemen her tarafında çok yaygın olarak okunan ve Anadolu’da Kara Davûd şerhi ile meşhur olan evrâdıdır. Türkler arasında daha çok...
%15 34,50 ₺ 29,33 ₺
0 kişi
Türkler arasında daha çok Delail-i Hayrat, Delail-i Şerif ve Delail diye bilinen risalenin tam adı Delailü’l-hayrat ve şevariku’l-envar fi zikri’s-salati ale’n-nebiyyil-muhtar’dır. Süleyman el-Cezûlî...
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
0 kişi
Delailü'l Hayrat(Pembe Kapak, Hafız Boy)Semerkand Yayınları
%23 38,00 ₺ 29,26 ₺
0 kişi
Bir gece Süleyman el-Cezûli hazretlerinin hanımı yatağından kalkar, ortalıktan kaybolur. Bir süre sonra geri döndüğünde Süleyman el-Cezûli ile hanımı arasında şöyle bir konuşma gerçer: Gece vakti böyl...
%23 38,00 ₺ 29,26 ₺
%23 38,00 ₺ 29,26 ₺
0 kişi
Bu eser, Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî hazretleri tarafından derlenmiş salât ve selâm risâlesidir. Eser, hicrî 1327 yılında yazılmış olan Delâilü'l-Hayrât'ın orijinali esas alınarak; bilgisayar...
%23 38,00 ₺ 29,26 ₺
0 kişi
Bir gece Süleyman el-Cezûli hazretlerinin hanımı yatağından kalkar, ortalıktan kaybolur. Bir süre sonra geri döndüğünde Süleyman el-Cezûli ile hanımı arasında şöyle bir konuşma geçer:- Gece vakti böyl...
%23 38,00 ₺ 29,26 ₺
0 kişi
Emrem Delail i Şerif Mecmuası (Ciltli) Gonca Yayınevi
%45 60,00 ₺ 33,00 ₺