Ebu'l Leys Semerkandi

Ebu'l Leys Semerkandi doğum tarihi ve yeri belli olmayan yazarın Semerkant'ta doğmuş olduğu bilinmektedir. O bölgede bulunan büyük bir bilginden ilim tahsil etmiş ve İslami ilim dallarının çoğunda çalışmıştır. Özellikle tefsir ve hadis dallarında eserleri bulunmaktadır. Ebu'l Leys Semerkandi Kitapları
0 kişi
Ebülleys-i Semerkandi hazretleri bu eserinde buyuruyor ki:"Allah Teala'nın rızası için değil başka niyetlerle amel işleyen kimsesin ameli, yorgunluk ve sıkıntı çekmekten başka bir şey değildir. O kims...
%45 75,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Tenbihü'l-Gafilin adlı bu eser asırlardır İslam dünyasında en çok okunan ve istifade edilen eserler arsında yer almaktadır.Bu eser, ahlak, irşat ve nasihat konularını içermesinin yanı sıra fıkıh, ilmi...
%45 90,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
“Mü’min kabrine konduğu zaman, kabir enine yetmiş, uzunluğuna da yetmiş zira’ açılır. Üzerine de reyhan kokuları saçılır. Üstüne ipek şal örtülür. Eğer Kur’an-ı Kerim’den bir bildiği varsa, nur olarak...
%22 19,00 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Peygamberimiz (s.a.v.)’den: "Bir grup, Allah’ın kitabını okumak ve aralarında tedris etmek üzere Allah’ın evlerinden birinde toplanırsa, üzerlerine mutlaka sekine iner ve onları rahmet kaplar, mele...
%36 60,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
İmam Gazzalî ve Ebü’l-Leys es-Semerkandî gibi büyük şahsiyetlerin eserlerine baktığımızda, etkilerinin sadece yazıldıkları dönemle sınırlı kalmayıp bugüne kadar geldiğini görürüz. Söz konusu bu seçkin...
%26 55,00 ₺ 40,70 ₺
0 kişi
Bu kitapta ilmin bir çok çeşidi derlenmiş, bir araya getrilmiş ve onlar herkesin anlayabileceği bir şekilde sunulmuştur...Bu ilimler öyle şeylerdir ki, hangi bilgi düzeyinde olursa olsun herkes tarafı...
%30 55,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Size sunulmakta olan Sohbetler (Tenbihu'l Gafilîn) adlı bu eser, hem bir ahlâk, hem bir tasavvuf, hem de bir şeriat kitabıdır. Fıkıh, ahlâk ve tasavvufla ilgili konuları birlikte okuyacak, tevhid birl...
%30 110,00 ₺ 77,00 ₺
0 kişi
Müfessir, muhaddis, fakîh, zâhid, âlim, müttekî, ilmîyle âmil, üstad Ebu'l-Leys - SEMERKANDÎ Hazretlerinin İslâm ümmetinin hemen hemen tamamınca tanınan, sevilen ve zevkle okunan TENBÎHÜ'L-GÂFÎLÎN adl...
%30 55,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Ebülleys-i Semerkandi hazretleri bu eserinde buyuruyor ki: "Allah Teala'nın rızası için değil başka niyetlerle amel işleyen kimsesin ameli, yorgunluk ve sıkıntı çekmekten başka bir şey değildir. O ki...
%45 65,00 ₺ 35,75 ₺
0 kişi
Ebü'l-Leys Es-Semerkandî (rah) ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerden olup Hanefî mezhebinin imâmlarındandır. Tefsîr, hadîs, kelâm, tasavvuf, ahlâk ve diğer ilimlerde yüksek derecelere sahip idi. 373/98...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Fakih Ebu l-Leys Rahmetultahi Aleyh diyor ki: "Kim ahirette amelinin sevabini bulmak isterse, amelinde ihlaslı olmalı, riya etmemelidir. Sonra da o ameli unutmalidir ki, kendini beğenmişlik onun amel...
%36 80,00 ₺ 51,20 ₺
0 kişi
Şakik Belhi şöyle dedi:“Ben, dört bin hadisten dört yüz hadis seçtim. Bu dört yüz hadisten de kırk hadîs seçtim. Bu kırk hadisten de şu dört hadisi seçtim: Birincisi, kalbini kadına bağlama. O, bugün...
%22 19,00 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun cesedi üç kısımdan meydana gelir: Kalbi, dili ve diğer duyguları. Allah Teala, bu parçalardan her birine ayrı bir lütufta bulundu. Kalbe, kendi zatını taşıyıp bilmeyi, şehadetini ikram et...
%22 19,00 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Cennet, insanın nefsinin hoşlanmayacağı amellerle, cehennem ise kişinin nefsinin hoşlandığı heves ve arzularla bezelidir. Her şahıs için ona vesvese ilham eden bir şeytan, bir de sürekli hak yola dave...
%22 19,00 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Allah Teala buyurdu:“Sultanlar sultanı benim. Sultanların kalbi benim elimdedir. Hangi milleti seversem idarecilerin kalbini onlara merhametli kılarım. Hangi millete darılırsam idarecilerin kalbini on...
%22 19,00 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Allah Teala, üç kimseye nefret ve buğz eder. Ancak, bu üç gruptan bazısına daha çok buğz eder: İlki fâsıklardır. Ancak ihtiyar fasıklara daha çok buğz eder. İkincisi cimrilerdir. Ancak zengin olan cim...
%22 19,00 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Ebülleys-i Semerkandi hazretleri bu eserinde buyuruyor ki: "Allah Teala'nın rızası için değil başka niyetlerle amel işleyen kimsesin ameli, yorgunluk ve sıkıntı çekmekten başka bir şey değildir. O ki...
%45 65,00 ₺ 35,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Ebü’l-leys Es - Semerkandi Niyet-Cennet ve İbretlik Kıssalar Tercüme: Muhammed Taha Niyet ve Amel Tefekkür Tevekkül Şükretmek Cennet Hayatı ve Cennetlikler  
%28 3,00 ₺ 2,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Hicri 4. asırda yazılmış olan Tenbîhu'l-Gâfilîn yazıldığı günden bu güne kadar geçen yaklaşık 1000 yıllık süreçte İslâm âleminin her köşesinde iştiyakla ve ibretle okunan bir kitap olagelmiştir. Müslü...
%30 100,00 ₺ 70,00 ₺