Ekrem Buğra Ekinci

Türk ve İslam Hukuk Tarihi Profesörü Ekrem Buğra Ekinci, 1966 Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

Avukatlık stajı yaptıktan sonra Ankara'da başladığı kariyerini İstanbul'da sürdüren Ekrem Buğra Ekinci, Doktorasını İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış ve Hukuk Tarihi Doktoru olmuştur.

Ekrem Buğra Ekinci, Ürdün Üniversitesi'nde bir yıl araştırmalarda bulunmuş, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Profesördür. Hukuk Tarihi dersleri veren yazar Arapça ve İngilizce de bilmektedir.

Yıllardır Radyo ve Televizyonlarda popüler Tarih ve Kültür Tarihi üzerine programlar yapan Ekrem Buğra Ekinci'nin, Gazete ve Dergilerde de bu mevzularda yazıları yayımlanmaktadır.Ekrem Buğra Ekinci Kitapları
3 kişi
Tarihin en kadim milletleri sıralansa hiç şüphe yok ki Türkler en ön safta yer alacaklardır. İzledikleri yollar, vardıkları coğrafyalar, söyledikleri şiirler, savaş stratejileri ve daha nice konularıy...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Kimi “Hasta Adam” dedi… Kimi kendi menfaati uğruna hastayı iyileştirmeye kalkıştı…İsyanlar, darbeler, Jön Türkler, İttihat ve Terakki, Balkan Harbi derken Osmanlılar, ellerinde kalan son toprak parças...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Yakın tarihin altı asrına damgasını vuran Osmanlı Devleti, Avrupa ile en çok teması olan İslâm devleti idi. Öyle ki ecnebîler, İslam deyince Türk’ü anlar; Müslüman oldu! yerine Türk oldu!derlerdi. Ası...
%25 23,50 ₺ 17,63 ₺
0 kişi
Ahmed Cevdet Paşa Tanzimat devrinin en önemli devlet ve ilim adamlarından biri... İlber Ortaylı'nın tabiriyle "Medresenin son güneşi"... Şeyhülislamlığın eşiğine kadar yükselmiş, her ilimde alim, her...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
Dünyayı hakimiyeti altına alan güçlü bir imparatorluk olarak da anlatıldı, iktidar hırsının yuvası olarak da... Padişahların gücüne ve gaza inancına methiyeler dizilirken, diğer taraftan da taht kavga...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
İslamiyet miladın yedinci asrında Arabistan’da doğdu. Getirmiş olduğu prensipler, bu arada kurduğu yeni hukuk düzeni kısa bir zaman zarfında üç kıt’aya yayıldı. Asırlar boyu çok çeşitli milletlerde u...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Fransa İmparatoru Napoléon’a, “Dünya tek bir devlet olsaydı, başşehri İstanbul olurdu” dedirten bu muhteşem şehir, kuruldu­ğundan beri herkesin gözlerini kamaştırmıştır. Şairlere ilham kaynağı olmuş;...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz, Can verir cânânı veremez Türkler. Ebedî hâdimü’l-Haremeyniz, Ölsek de Ravza’nı ruhumuz bekler. Elinizdeki kitap, Türklerin Asya ve Avrupa’daki maceralarından sahnel...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
“Bir defasında yanına gittiğimde, Sultan Efendi, evin mutfağında soğan ve patatesleri ayıklıyordu. Bunlar pazar artıklarından toplanmış çoğu çürük çarık şeylerdi. Kendimi tutamadım. Gözlerim doldu. ‘O...
%25 24,50 ₺ 18,38 ₺
0 kişi
“Gâyem, imandır. İstanbul câmilerinde 25 sene imanı anlattım. Din, Allah’ın razı olduğu hükümleri yerine getirmektir. Yalnızca iki rek’at namaz kılmak değildir. İslâmiyet ferdlerde kaldı. Amma pek nâd...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
1 kişi
Adalet, Osmanlı Devleti’ni asırlarca ayakta tutan en mühim unsurdu. Bu hissin zayıflaması, çöküşün hem sebebi, hem de neticesi oldu. Padişahlar bile, hukukun önünde boyun eğdiler.Bir seferden dönerken...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Eskiler, “İlim, lügat demektir” derlerdi. Bir ilmi anlamak için, o ilme ait tabirleri bilmek icab eder. Dinî metinler doğru anlaşılmadığı takdirde, yerini bâtıl ve hurâfeler alır. Dinini doğru öğre...
%25 85,00 ₺ 63,75 ₺
0 kişi
Devlet, hukuk demektir. Hukukun tezahürü de mahkemelerdir. Osmanlı adliyesini ve bunun Tanzimat Fermanı sonrasında aldığı biçimi tasvir eden bu eser, aynı zamanda,  Tanzimat'ı hazırlayan sebepleri, ...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bütün semavi dinler getirdikleri inanç esaslarının yanısıra, insanların günlük hayatlarını en ince teferruatına kadar düzenlemektedir... İbadetten ticarete, cinayetten evliliğe kadar... Bu düzenleme...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Hukuk, insanlık tarihinin belki de en eski müessesesidir. Hatta kanunların sık değiştirilmediği zamanlarda, tarihin ta kendisi idi. Bir şeyi tanımanın en iyi yolu, onun mazisini bilmektir derler. Anti...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Müslümanlar, asırlar boyu hep kuvvetliydiler. Ne var ki son asırda bu gücü kaybettiler.Sonra da bunun sebepleri üzerinde kafa yormaya başladılar.Fatura da evvelemirde İslam hukukuna kesildi.Bir taraft...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
%22 12,96 ₺ 10,11 ₺
Tükendi
0 kişi
İslâm Hukuku, yeryüzünün geniş bir kısmında asırlarca hükümran oldu. Bugün bile pek çok ülkede kısmen de olsa uygulanıyor. Modern hukuka tesiri de inkar edilemez boyutta, İslam Hukukunun doğuşu, geliş...
%25 43,00 ₺ 32,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Müslümanlar, asırlar boyu hep kuvvetliydiler. Ne var ki son asırda bu gücü kaybettiler.Sonra da bunun sebepleri üzerinde kafa yormaya başladılar.Fatura da evvelemirde İslam hukukuna kesildi.Bir taraft...
%25 22,22 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Ahmed Cevdet Paşa Tanzimat devrinin en önemli devlet ve ilim adamlarından biri... İlber Ortaylı'nın tabiriyle "Medresenin son güneşi"... Şeyhülislamlığın eşiğine kadar yükselmiş, her ilimde alim, her...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺