Ekrem DemirliEkrem Demirli, Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar, Biyografiler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Balkanlarda Dini Aşırılıklar ve Etnik Barış, Sadreddin Konevi, Sadreddin Konevi’de Bilgi ve Varlık, Tasavvufun Altın Çağı, İbnü’l Arabi Metafiziği, İslam Düşüncesi Üzerine olarak sayılabilir.

Ekrem Demirli kitapları; Alfa Yayınları, İsam Yayınları, İz Yayıncılık, Kabalcı Yayınevi, Sufi Kitap, Tasam Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ekrem Demirli tarafından yazılan son kitap "İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan", Alfa Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ekrem Demirli Kitapları
0 kişi
Gazzali sonrasında tasavvuf iki alanda geniş bir literatür ortaya çıkardı: Birincisi nazari düşüncenin işlendiği mensur metinlerdir. Bu alanın en önemli isimleri İbnü’l-Arabi ve Konevi’dir. İkinci lit...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
Coşkun Çakır, Ekrem Demirli, Kâşif Hamdi Okur, Lütfi Bergen, Lütfi Sunar - Murteza Bedir, Ömer Türker, Rasim Özdenören, Savaş Barkçin - Süleyman Seyfi ÖğünLütfi Bergen / Müslüman Toplumun Kuruluşu: Me...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Sufiler insanı anlatmak için ibnü’l-vakt, yani “vaktin oğlu” demişlerdi. Önemli bir düşünceyi içeren bu ifadenin, çağımızda geçmişten ve gelecekten soyutlanarak yaşadığı anda hapis kalmış ve bu anın d...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Ekrem Demirli, başta Fusûsu'l-Hikem ve Fütûhât-ı Mekkiyye olmak üzere Ekberî geleneğin sistemleştirilmesinde rol oynayan mutasavvıfların eserlerini tercüme eden ve bu sebeple Türkiye'de İbnü'l- Arabî...
%25 37,50 ₺ 28,13 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, düşünce tarihimizin önemli mütefekkirlerinden ve tasavvuf disiplininin son "kurucu" düşünürü olan Sadreddin Konevi’yi çeşitli yönleriyle tanıtmaktadır. Gazzali’nin Farabi ve İbn Sina...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
İçtimai hayattaki karmaşa ve siyasal sorunlara rağmen bilim ve düşünce hayatında en verimli asırlardan birisidir 13. asır! İbnü’l-Arabi ve Sadreddin Konevî’yle gelişen tasavvuf anlayışı, yeni dönem bi...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
Karanlık odada bulunan insanlar bir fili nasıl tanıyabilir? Soruyu ‘körlerin fili anlama çabası’ olarak da kurgulayabiliriz. Körler bir fili nasıl tanır? Hiç kuşkusuz duyularının verisiyle! Peki sonra...
%25 29,50 ₺ 22,13 ₺
Tükendi
0 kişi
İbnü'l-Arabi'nin eserlerini şerh eden ve daha sistematik / teorik bir ifadeye kovuşturan 13. yüzyıl mutasavvıfı Sadreddin Konevi'nin külliyatını kısa zamanda Türkçe'mize kazandıran Ekrem Demirli, Sadr...
%25 19,44 ₺ 14,58 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu gelenek üzerinde söylenmesi gereken ve kendilerine gösterilen ilgide ihmal edilen bir yön, geleneğin teorik kaynaklarıdır. Başka bir ifadeyle bu geleneğin nasıl bir teorik zeminde ele alınması gere...
%40 75,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Balkanlar, Asya ile Avrupa arasında bir köprüdür. Aynı zamanda Balkanlar, kültür, din, etnik ve jeo-politik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bölge, komşuluk yanında, dünyadaki en büyük Müslüman-Türk a...
%22 22,50 ₺ 17,55 ₺