Ekrem Memiş

Ekrem Memiş 17 Nisan 1956 yılında Tokat'ta dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarına orada devam ederek 1983 yılında tarih doktoru olmuştur. Yaklaşık altı yıla yakın bir süre Ankara'da Tarih öğretmenliği yapmıştır. Daha sonrasında bu görevden ayrılarak Gazi Üniversitesinde Tarih Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1987 yılında doçent ve sonrasında profesör ünvanını almıştır. Yazmış olduğu makaleleri çeşitli bir çok dergide yayımlanmıştır Ekrem Memiş Kitapları
0 kişi
 Tarihte Çağ Kavramı  Eski Doğu Medeniyetleri  Doğu Akdeniz Medeniyetleri  Eski Batı Medeniyetleri  Doğu ve Güney Asya'da Kurulan Medeniyetler  İlk Türk Medeniyetleri  Eskiçağ Kültür ve Medeni...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
1 kişi
 Tarihte Çağ Kavramı Eski Doğu Medeniyetleri Doğu Akdeniz Medeniyetleri Eski Batı Medeniyetleri Doğu ve Güney Asya'da Kurulan Medeniyetler İlk Türk Medeniyetleri Eskiçağ Kültür ve Medeniyetinin Çağdaş...
%5 38,50 ₺ 36,58 ₺
0 kişi
Bugün bile, bütün hızıyla devam etmekte olan Doğu-Batı mücadelesinin kökleri, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de, gerek Doğu’yu gerekse Batı’yı temsil eden her dev...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Bilindiği üzere, dünyanın en eski medeniyetleri Eski Yakın Doğu’da ortaya çıkmıştır. Mezopotamya, Mısır ve Anadolu medeniyetleri, ilk aklımıza gelenler arasındadır. Fakat her nedense, Eski İran Medeni...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
0 kişi
İçerik:Tarih Öncesi Devirlerde Yapılan GöçlerMÖ. 3. Binyılda Meydana Gelen GöçlerMÖ. 2. Binyılda Meydana Gelen GöçlerMÖ. 1. Binyılda Meydana Gelen GöçlerMiladi Devirlerde Meydana Gelen GöçlerGöç ve Kü...
%5 38,50 ₺ 36,58 ₺
0 kişi
Birinci BölümMezopotamya’Nın Jeopolitik Konumuİkinci BölümSümerler’Den Önce MezopotamyaÜçüncü BölümSümerler’İn Mezopotamya’Ya Gelişi Ve Tarihi Devirlerin BaşlamasıDördüncü BölümEr Sülaleler Devri (Mö....
%5 36,50 ₺ 34,68 ₺
0 kişi
• Anadolu’nun tarihi coğrafyası• Anadolu’nun tarih öncesi devirleri• M.ö. 3. Binyılda anadolu’da yaşayan kavimler• M.ö. 2. Binyılda anadolu’da yaşayan kavimler• Hititler döneminde anadolu’nun siyasi t...
%5 38,50 ₺ 36,58 ₺
0 kişi
Türk, Türki ve Türkiye Kavramlarına Kısa Bir BakışTürklerde Devlet YönetimiTürk Tarihinde Vasiyetnameler ve SiyasetnamelerTürklerde DinTürklerde YazıTürklerde Temizlik AnlayışıGeleneksel Türk Bayramla...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Eskiçağ kavramına gelenbir bakışEskiçağ kaynaklarına göre evreninve insanoğlunun yaratılışıKadının yaratılışıEski doğu'da kadın - erkek ilişkileriEski batı'da kadın - erkek ilişkileriEskiçağda yaşanmı...
%10 27,50 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Her tarihi olayın cereyan ettiği bir mekan vardır. Her medeniyet, bir zemin üzerinde kurulur. Zeminin doğal şartları, üzerinde kurulan medeniyetinyayılıp genişlemesinde veya dağılıp yok olmasında en ö...
%5 27,50 ₺ 26,13 ₺
0 kişi
Şunu özellikle hatırlatmak isteriz ki, günümüz dünyasında hemen hemen hiçbir millet, orijinini tam olarak koruyabilmiş değildir. Bu durum, elbette ki Türk milleti için de geçerlidir. Peki o zaman biz...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Filistin'in jeopolitik konumuKaynaklarEge göçleriİsrail oğulları'nın tarihinde filistlerFilistler'in bakiyesiEskiçağda Filistler'in kültürüPers, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği dönemlerinde Filisti...
%10 27,50 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Birinci Bölüm; Geçmişte Ve Günümüzde Tarih Yazma Şekilleriİkinci Bölüm; Tarihte Çağ KavramıÜçüncü Bölüm; Türk Tarihinin Çağ TaksimatıDördüncü Bölüm; Tarihin KaynaklarıBeşinci Bölüm; Osmanlı Döneminin...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Mezopotamya’nın Jeopolitik Konumu Sümerler’in Mezopotamya’ya Gelişi ve Tarihi Devirlerin Başlaması Er Sülaleler Devri Akkadlar Çağında Mezopotamya III. Ur Sülalesi Eskiçağda Babil Sümerler Devrinden E...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Haritaya bir göz atacak olursak, Anadolu'nun Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları tarafından çevrelendiğini ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında da bir köprü vazifesi yüklendiğini görürüz. Bu köprü; güney...
%5 32,50 ₺ 30,88 ₺
Tükendi
0 kişi
İçerik: Tarih Öncesi Devirlerde Yapılan Göçler MÖ. 3. Binyılda Meydana Gelen Göçler MÖ. 2. Binyılda Meydana Gelen Göçler MÖ. 1. Binyılda Meydana Gelen Göçler Miladi Devirlerde Meydana Gelen Göç...
%5 25,93 ₺ 24,63 ₺
Tükendi
0 kişi
İskitler’in kökeni ile ilgili olarak, bugüne kadar pek çok görüş ortaya atılmıştır. Bazı bilim adamları onları Hint-Avrupa orijinli ve hatta İrani olarak kabul ederken, bir kısım bilim adamları da Sla...
%32 6,48 ₺ 4,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarihin ilk Boğazlar savaşı olarak kabul edilen Troya Savaşları, aynı zamanda tarihte Doğu ve Batı dünyalarını karşı karşıya getiren ilk büyük mücadeledir. Diğer bir deyişle, Troya Savaşları, Eskiçağı...
%32 7,41 ₺ 5,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Her şeyin, her işin bir metodu vardır. Metod, doğruya ulaşmak için takip edilen yoldur. Bu yol uzunya da km olabilir Önemli olan; doğruyu, gerçeği bulmaktır. Tarih ilminin ae kendine bas bir metodu va...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Batı dünyasının temsil eden Akalar, gerçekte kimlerdi? Bugünün Yunanlıları ile herhangi bir bağlantıları var mıydı? Hitit çivi yazılı metinlerinde zikredilen Ahhiyavalılar ile Homeros destanlarındaki...
%10 12,04 ₺ 10,84 ₺